เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
166,158.8 
42.1 
2
  ญี่ปุ่น
79,026.2 
20.0 
3
  มาเลเซีย
18,519.4 
4.7 
4
  สหรัฐอเมริกา
16,623.0 
4.2 
5
  ไต้หวัน
13,521.5 
3.4 
6
  เยอรมนี
12,813.9 
3.2 
7
  เวียดนาม
11,714.0 
3.0 
8
  เกาหลีใต้
10,289.8 
2.6 
9
  ไทย
9,915.3 
2.5 
10
  ฟิลิปปินส์
6,750.7 
1.7 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
49,101.8 
12.6