เคมีภัณฑ์
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  จีน
112,669.5 
26.4 
2
  ญี่ปุ่น
74,393.9 
17.4 
3
  สหรัฐอเมริกา
32,185.0 
7.5 
4
  เกาหลีใต้
30,598.6 
7.2 
5
  มาเลเซีย
29,799.3 
7.0 
6
  สิงคโปร์
24,559.1 
5.8 
7
  ไต้หวัน
19,071.3 
4.5 
8
  เยอรมนี
14,285.6 
3.3 
9
  อินเดีย
11,954.9 
2.8 
10
  ซาอุดีอาระเบีย
11,829.4 
2.8 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
65,670.1 
15.3