เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  สวิตเซอร์แลนด์
82,906.2 
33.2 
2
  ฮ่องกง
46,413.9 
18.6 
3
  อินเดีย
27,177.5 
10.9 
4
  ออสเตรเลีย
17,709.9 
7.1 
5
  สิงคโปร์
12,110.0 
4.9 
6
  ลาว
9,621.2 
3.9 
7
  ญี่ปุ่น
7,593.7 
3.0 
8
  จีน
6,367.0 
2.6 
9
  เยอรมนี
6,006.4 
2.4 
10
  เบลเยียม
4,823.0 
1.9 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
28,632.1 
11.5