เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
ประเทศ
2564/2021
มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน(%)
1
  ญี่ปุ่น
119,150.8 
34.9 
2
  จีน
83,705.2 
24.5 
3
  เกาหลีใต้
36,454.7 
10.7 
4
  โอมาน
20,129.8 
5.9 
5
  ไต้หวัน
14,371.5 
4.2 
6
  เวียดนาม
9,842.1 
2.9 
7
  อินเดีย
9,618.5 
2.8 
8
  มาเลเซีย
8,208.8 
2.4 
9
  อินโดนีเซีย
5,595.4 
1.6 
10
  สหรัฐอเมริกา
4,267.9 
1.3 
11
  ประเทศ อื่น ๆ
29,848.9 
8.8