แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน4/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
2,580,092.3 
100.0 
1
 จีน
614,404.0 
23.8 
2
 ญี่ปุ่น
361,137.0 
14.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
141,978.4 
5.5 
4
 มาเลเซีย
117,834.7 
4.6 
5
 เกาหลีใต้
100,463.7 
3.9 
6
 ไต้หวัน
97,652.4 
3.8 
7
 อินโดนีเซีย
85,992.8 
3.3 
8
 สวิตเซอร์แลนด์
79,133.2 
3.1 
9
 สิงคโปร์
76,987.3 
3.0 
10
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
75,946.5 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
828,562.3 
32.1