แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน4/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
2,562,336.2 
100.0 
1
 จีน
502,673.9 
19.6 
2
 ญี่ปุ่น
362,380.9 
14.1 
3
 สหรัฐอเมริกา
226,780.4 
8.9 
4
 มาเลเซีย
147,256.2 
5.7 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
101,847.3 
4.0 
6
 เกาหลีใต้
96,129.6 
3.8 
7
 ไต้หวัน
88,728.1 
3.5 
8
 อินโดนีเซีย
80,043.0 
3.1 
9
 สิงคโปร์
77,605.7 
3.0 
10
 เยอรมนี
68,585.3 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
810,305.8 
31.6