แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน12/2559
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2559/2016
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
6,904,725.0 
100.0 
1
 จีน
1,490,526.8 
21.6 
2
 ญี่ปุ่น
1,088,756.2 
15.8 
3
 สหรัฐอเมริกา
427,950.0 
6.2 
4
 มาเลเซีย
386,406.5 
5.6 
5
 เกาหลีใต้
257,927.1 
3.7 
6
 ไต้หวัน
252,911.0 
3.7 
7
 สิงคโปร์
230,991.4 
3.3 
8
 อินโดนีเซีย
226,130.0 
3.3 
9
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
218,555.5 
3.2 
10
 เยอรมนี
208,124.8 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,116,445.7 
30.7