แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน2/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
1,155,594.2 
100.0 
1
 จีน
221,922.5 
19.2 
2
 ญี่ปุ่น
154,448.1 
13.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
114,089.2 
9.9 
4
 มาเลเซีย
58,579.3 
5.1 
5
 เกาหลีใต้
44,424.4 
3.8 
6
 ไต้หวัน
40,530.0 
3.5 
7
 สิงคโปร์
38,014.7 
3.3 
8
 อินโดนีเซีย
33,429.3 
2.9 
9
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
32,313.9 
2.8 
10
 เยอรมนี
28,986.7 
2.5 
11
 ประเทศอื่น ๆ
388,856.1 
33.6