แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน8/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2565/2022
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
7,218,869.8 
100.0 
1
 จีน
1,668,728.2 
23.1 
2
 ญี่ปุ่น
810,526.3 
11.2 
3
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
440,146.4 
6.1 
4
 สหรัฐอเมริกา
415,676.0 
5.8 
5
 มาเลเซีย
342,593.6 
4.7 
6
 ไต้หวัน
278,772.7 
3.9 
7
 เกาหลีใต้
239,333.4 
3.3 
8
 อินโดนีเซีย
230,931.4 
3.2 
9
 สิงคโปร์
194,385.1 
2.7 
10
 ออสเตรเลีย
186,331.1 
2.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,411,445.6 
33.4