แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน1/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
587,226.1 
100.0 
1
 จีน
131,928.8 
22.5 
2
 ญี่ปุ่น
78,993.6 
13.5 
3
 สหรัฐอเมริกา
36,558.1 
6.2 
4
 มาเลเซีย
32,226.3 
5.5 
5
 สวิตเซอร์แลนด์
31,202.8 
5.3 
6
 ไต้หวัน
23,312.3 
4.0 
7
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
21,161.4 
3.6 
8
 เกาหลีใต้
19,596.6 
3.3 
9
 ซาอุดีอาระเบีย
18,472.5 
3.1 
10
 สิงคโปร์
18,468.5 
3.1 
11
 ประเทศอื่น ๆ
175,305.2 
29.9