แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน7/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
4,392,031.5 
100.0 
1
 จีน
865,349.7 
19.7 
2
 ญี่ปุ่น
633,041.4 
14.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
311,443.6 
7.1 
4
 มาเลเซีย
236,232.9 
5.4 
5
 สิงคโปร์
167,566.1 
3.8 
6
 ไต้หวัน
165,285.1 
3.8 
7
 เกาหลีใต้
163,334.3 
3.7 
8
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
149,237.2 
3.4 
9
 อินโดนีเซีย
147,501.4 
3.4 
10
 สวิตเซอร์แลนด์
140,120.5 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,412,919.3 
32.2