แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน9/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
6,048,329.9 
100.0 
1
 จีน
1,194,698.5 
19.8 
2
 ญี่ปุ่น
841,971.0 
13.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
361,544.9 
6.0 
4
 มาเลเซีย
320,501.7 
5.3 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
260,084.6 
4.3 
6
 เกาหลีใต้
217,820.1 
3.6 
7
 ไต้หวัน
207,988.3 
3.4 
8
 อินโดนีเซีย
198,971.8 
3.3 
9
 สิงคโปร์
188,086.9 
3.1 
10
 ซาอุดีอาระเบีย
178,315.3 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,078,346.8 
34.4