แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน8/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
5,037,378.5 
100.0 
1
 จีน
998,618.5 
19.8 
2
 ญี่ปุ่น
726,811.4 
14.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
349,049.9 
6.9 
4
 มาเลเซีย
272,665.6 
5.4 
5
 ไต้หวัน
189,610.7 
3.8 
6
 สิงคโปร์
187,794.8 
3.7 
7
 เกาหลีใต้
187,333.0 
3.7 
8
 อินโดนีเซีย
169,008.1 
3.4 
9
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
164,734.5 
3.3 
10
 สวิตเซอร์แลนด์
159,763.7 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,631,988.3 
32.4