แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน11/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
5,920,306.6 
100.0 
1
 จีน
1,424,191.1 
24.1 
2
 ญี่ปุ่น
782,786.5 
13.2 
3
 สหรัฐอเมริกา
433,871.4 
7.3 
4
 มาเลเซีย
289,375.3 
4.9 
5
 ไต้หวัน
238,343.4 
4.0 
6
 สิงคโปร์
219,217.9 
3.7 
7
 เกาหลีใต้
218,634.8 
3.7 
8
 อินโดนีเซีย
163,841.1 
2.8 
9
 เวียดนาม
156,684.1 
2.6 
10
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
153,375.5 
2.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,839,985.5 
31.1