แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน8/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
5,089,258.1 
100.0 
1
 จีน
1,038,417.1 
20.4 
2
 ญี่ปุ่น
708,092.0 
13.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
387,700.1 
7.6 
4
 มาเลเซีย
285,012.4 
5.6 
5
 เกาหลีใต้
186,709.3 
3.7 
6
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
184,530.3 
3.6 
7
 ไต้หวัน
174,634.6 
3.4 
8
 อินโดนีเซีย
159,033.7 
3.1 
9
 สิงคโปร์
150,919.2 
3.0 
10
 ซาอุดีอาระเบีย
135,302.7 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,678,906.7 
33.0