แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน8/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
5,379,049.5 
100.0 
1
 จีน
1,061,132.5 
19.7 
2
 ญี่ปุ่น
750,444.1 
14.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
318,824.6 
5.9 
4
 มาเลเซีย
291,159.4 
5.4 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
225,568.4 
4.2 
6
 เกาหลีใต้
195,889.9 
3.6 
7
 ไต้หวัน
186,565.3 
3.5 
8
 อินโดนีเซีย
179,905.6 
3.3 
9
 สิงคโปร์
162,704.8 
3.0 
10
 สวิตเซอร์แลนด์
159,681.0 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,847,173.9 
34.3