แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน1/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
664,643.8 
100.0 
1
 จีน
142,092.1 
21.4 
2
 ญี่ปุ่น
87,969.2 
13.2 
3
 สหรัฐอเมริกา
39,079.3 
5.9 
4
 มาเลเซีย
35,335.2 
5.3 
5
 เกาหลีใต้
26,670.4 
4.0 
6
 ไต้หวัน
24,543.8 
3.7 
7
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
23,092.6 
3.5 
8
 เยอรมนี
21,659.0 
3.3 
9
 อินโดนีเซีย
21,393.3 
3.2 
10
 สิงคโปร์
20,189.1 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
222,619.8 
33.5