แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน7/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
4,711,274.9 
100.0 
1
 จีน
1,153,463.1 
24.5 
2
 ญี่ปุ่น
639,065.9 
13.6 
3
 สหรัฐอเมริกา
255,939.0 
5.4 
4
 มาเลเซีย
215,703.2 
4.6 
5
 ไต้หวัน
182,489.4 
3.9 
6
 เกาหลีใต้
176,534.6 
3.7 
7
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
156,648.0 
3.3 
8
 อินโดนีเซีย
150,277.3 
3.2 
9
 สิงคโปร์
133,692.5 
2.8 
10
 เวียดนาม
125,624.3 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,521,837.6 
32.3