แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน9/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
5,684,734.0 
100.0 
1
 จีน
1,163,570.3 
20.5 
2
 ญี่ปุ่น
794,696.2 
14.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
425,983.8 
7.5 
4
 มาเลเซีย
313,051.1 
5.5 
5
 เกาหลีใต้
208,782.2 
3.7 
6
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
194,003.6 
3.4 
7
 ไต้หวัน
193,838.1 
3.4 
8
 อินโดนีเซีย
178,151.1 
3.1 
9
 สิงคโปร์
173,854.2 
3.1 
10
 เยอรมนี
150,765.1 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,888,038.3 
33.2