แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน4/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
2,349,709.7 
100.0 
1
 จีน
498,097.7 
21.2 
2
 ญี่ปุ่น
319,005.6 
13.6 
3
 สหรัฐอเมริกา
224,958.5 
9.6 
4
 มาเลเซีย
106,770.4 
4.5 
5
 สิงคโปร์
89,661.1 
3.8 
6
 ไต้หวัน
87,333.2 
3.7 
7
 เกาหลีใต้
86,804.2 
3.7 
8
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
70,359.9 
3.0 
9
 อินโดนีเซีย
68,673.9 
2.9 
10
 เวียดนาม
60,130.5 
2.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
737,914.7 
31.4