แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน1/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
756,664.4 
100.0 
1
 จีน
152,289.5 
20.1 
2
 สหรัฐอเมริกา
111,249.5 
14.7 
3
 ญี่ปุ่น
92,884.5 
12.3 
4
 มาเลเซีย
43,543.2 
5.8 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
29,902.7 
4.0 
6
 ไต้หวัน
27,237.3 
3.6 
7
 เกาหลีใต้
26,940.9 
3.6 
8
 สิงคโปร์
18,962.9 
2.5 
9
 เยอรมนี
18,942.1 
2.5 
10
 อินโดนีเซีย
18,232.7 
2.4 
11
 ประเทศอื่น ๆ
216,479.1 
28.6