แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน10/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
6,292,421.3 
100.0 
1
 จีน
1,254,074.6 
19.9 
2
 ญี่ปุ่น
916,209.7 
14.6 
3
 สหรัฐอเมริกา
428,619.3 
6.8 
4
 มาเลเซีย
334,534.1 
5.3 
5
 ไต้หวัน
236,763.9 
3.8 
6
 สิงคโปร์
232,705.3 
3.7 
7
 เกาหลีใต้
229,962.7 
3.7 
8
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
208,951.3 
3.3 
9
 อินโดนีเซีย
208,915.4 
3.3 
10
 สวิตเซอร์แลนด์
188,687.2 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,052,997.8 
32.6