แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน10/2566
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2566/2023
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
8,439,267.8 
100.0 
1
 จีน
2,037,479.4 
24.1 
2
 ญี่ปุ่น
921,471.9 
10.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
568,191.5 
6.7 
4
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
467,683.2 
5.5 
5
 ไต้หวัน
457,855.1 
5.4 
6
 มาเลเซีย
387,116.8 
4.6 
7
 เกาหลีใต้
254,233.7 
3.0 
8
 อินโดนีเซีย
245,148.4 
2.9 
9
 สิงคโปร์
239,652.0 
2.8 
10
 เวียดนาม
228,902.4 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,631,533.4 
31.2