แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน3/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
1,863,467.0 
100.0 
1
 จีน
358,443.5 
19.2 
2
 ญี่ปุ่น
265,929.0 
14.3 
3
 สหรัฐอเมริกา
158,607.2 
8.5 
4
 มาเลเซีย
105,201.3 
5.6 
5
 สวิตเซอร์แลนด์
69,004.2 
3.7 
6
 ไต้หวัน
68,829.9 
3.7 
7
 อินโดนีเซีย
67,785.8 
3.6 
8
 เกาหลีใต้
66,545.9 
3.6 
9
 สิงคโปร์
66,481.5 
3.6 
10
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
61,093.5 
3.3 
11
 ประเทศอื่น ๆ
575,545.2 
30.9