แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน6/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
3,269,175.7 
100.0 
1
 จีน
757,298.1 
23.2 
2
 ญี่ปุ่น
434,809.1 
13.3 
3
 สหรัฐอเมริกา
291,197.2 
8.9 
4
 มาเลเซีย
157,679.3 
4.8 
5
 ไต้หวัน
124,199.5 
3.8 
6
 เกาหลีใต้
117,089.0 
3.6 
7
 สิงคโปร์
116,654.0 
3.6 
8
 อินโดนีเซีย
89,691.3 
2.7 
9
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
87,021.9 
2.7 
10
 เยอรมนี
83,414.2 
2.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,010,122.1 
30.9