แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน11/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
6,873,512.1 
100.0 
1
 จีน
1,447,207.4 
21.1 
2
 ญี่ปุ่น
964,667.1 
14.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
503,470.5 
7.3 
4
 มาเลเซีย
370,578.1 
5.4 
5
 เกาหลีใต้
253,478.2 
3.7 
6
 ไต้หวัน
236,236.6 
3.4 
7
 สิงคโปร์
222,989.8 
3.2 
8
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
216,096.8 
3.1 
9
 อินโดนีเซีย
211,897.9 
3.1 
10
 เยอรมนี
182,660.4 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,264,229.3 
32.9