แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน4/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
2,592,174.0 
100.0 
1
 จีน
498,763.2 
19.2 
2
 ญี่ปุ่น
367,059.6 
14.2 
3
 สหรัฐอเมริกา
161,595.2 
6.2 
4
 มาเลเซีย
146,964.0 
5.7 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
105,120.3 
4.1 
6
 เกาหลีใต้
95,294.2 
3.7 
7
 ไต้หวัน
89,498.6 
3.5 
8
 อินโดนีเซีย
87,938.1 
3.4 
9
 สิงคโปร์
77,321.1 
3.0 
10
 ซาอุดีอาระเบีย
75,482.0 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
887,137.7 
34.2