แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน11/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
7,491,254.3 
100.0 
1
 จีน
1,497,363.3 
20.0 
2
 ญี่ปุ่น
1,054,968.2 
14.1 
3
 สหรัฐอเมริกา
451,677.6 
6.0 
4
 มาเลเซีย
399,640.3 
5.3 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
314,543.5 
4.2 
6
 เกาหลีใต้
267,939.5 
3.6 
7
 ไต้หวัน
260,368.0 
3.5 
8
 อินโดนีเซีย
244,035.8 
3.3 
9
 สิงคโปร์
234,263.6 
3.1 
10
 ซาอุดีอาระเบีย
220,534.5 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,545,920.0 
34.0