แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน6/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
3,906,418.7 
100.0 
1
 จีน
781,575.5 
20.0 
2
 ญี่ปุ่น
551,233.3 
14.1 
3
 สหรัฐอเมริกา
234,404.2 
6.0 
4
 มาเลเซีย
217,616.0 
5.6 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
162,820.6 
4.2 
6
 เกาหลีใต้
144,642.3 
3.7 
7
 ไต้หวัน
134,076.0 
3.4 
8
 อินโดนีเซีย
132,232.1 
3.4 
9
 สิงคโปร์
115,618.0 
3.0 
10
 ซาอุดีอาระเบีย
114,133.5 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,318,067.2 
33.7