แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน5/2560
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
3,106,345.1 
100.0 
1
 จีน
606,706.8 
19.5 
2
 ญี่ปุ่น
448,983.6 
14.5 
3
 สหรัฐอเมริกา
234,815.3 
7.6 
4
 มาเลเซีย
169,247.7 
5.4 
5
 สิงคโปร์
120,831.4 
3.9 
6
 ไต้หวัน
116,457.3 
3.7 
7
 เกาหลีใต้
114,980.8 
3.7 
8
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
110,988.8 
3.6 
9
 อินโดนีเซีย
104,554.7 
3.4 
10
 สวิตเซอร์แลนด์
93,658.7 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
985,120.0 
31.7