แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน5/2562
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
3,229,146.4 
100.0 
1
 จีน
640,684.8 
19.8 
2
 ญี่ปุ่น
444,868.2 
13.8 
3
 สหรัฐอเมริกา
270,695.7 
8.4 
4
 มาเลเซีย
187,730.7 
5.8 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
124,837.5 
3.9 
6
 เกาหลีใต้
119,514.7 
3.7 
7
 ไต้หวัน
110,811.2 
3.4 
8
 อินโดนีเซีย
103,253.9 
3.2 
9
 สิงคโปร์
95,472.4 
3.0 
10
 ซาอุดีอาระเบีย
86,494.4 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,044,782.9 
32.4