แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน2/2561
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
1,290,875.1 
100.0 
1
 จีน
266,022.9 
20.6 
2
 ญี่ปุ่น
178,534.3 
13.8 
3
 สหรัฐอเมริกา
85,528.7 
6.6 
4
 มาเลเซีย
71,134.6 
5.5 
5
 เกาหลีใต้
49,801.7 
3.9 
6
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
48,312.4 
3.7 
7
 ไต้หวัน
45,026.1 
3.5 
8
 อินโดนีเซีย
43,193.1 
3.3 
9
 สิงคโปร์
37,823.2 
2.9 
10
 เยอรมนี
37,087.8 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
428,410.3 
33.2