แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน12/2565
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2565/2022
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
10,646,953.4 
100.0 
1
 จีน
2,495,631.0 
23.4 
2
 ญี่ปุ่น
1,213,630.3 
11.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
634,193.3 
6.0 
4
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
612,082.8 
5.7 
5
 มาเลเซีย
509,641.3 
4.8 
6
 ไต้หวัน
416,229.4 
3.9 
7
 เกาหลีใต้
355,759.7 
3.3 
8
 อินโดนีเซีย
341,220.6 
3.2 
9
 สิงคโปร์
289,825.2 
2.7 
10
 เวียดนาม
279,675.7 
2.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,499,064.1 
32.9