แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน10/2564
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
6,999,330.7 
100.0 
1
 จีน
1,720,877.1 
24.6 
2
 ญี่ปุ่น
943,017.4 
13.5 
3
 สหรัฐอเมริกา
375,247.2 
5.4 
4
 มาเลเซีย
319,616.0 
4.6 
5
 ไต้หวัน
276,271.7 
3.9 
6
 เกาหลีใต้
258,438.0 
3.7 
7
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
242,344.2 
3.5 
8
 อินโดนีเซีย
217,009.6 
3.1 
9
 สิงคโปร์
190,506.2 
2.7 
10
 เวียดนาม
178,278.8 
2.5 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,277,724.5 
32.5