แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี     ปัจจุบัน9/2563
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
% SHARE
   นำเข้าทั้งสิ้น
4,805,888.1 
100.0 
1
 จีน
1,148,879.4 
23.9 
2
 ญี่ปุ่น
616,691.5 
12.8 
3
 สหรัฐอเมริกา
384,793.5 
8.0 
4
 มาเลเซีย
239,379.9 
5.0 
5
 ไต้หวัน
188,201.1 
3.9 
6
 เกาหลีใต้
172,411.3 
3.6 
7
 สิงคโปร์
169,228.1 
3.5 
8
 อินโดนีเซีย
131,801.3 
2.7 
9
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
130,342.7 
2.7 
10
 เวียดนาม
126,126.5 
2.6 
11
 ประเทศอื่น ๆ
1,498,032.8 
31.2