ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
%
มูลค่าการค้า
10,192,928.4
100.0
1
 จีน
1,840,631.0 
18.1 
2
 สหรัฐอเมริกา
1,175,288.0 
11.5 
3
 ญี่ปุ่น
1,133,430.1 
11.1 
4
 มาเลเซีย
431,393.3 
4.2 
5
 สิงคโปร์
409,123.8 
4.0 
6
 เวียดนาม
377,494.8 
3.7 
7
 อินโดนีเซีย
321,594.6 
3.2 
8
 ออสเตรเลีย
308,976.4 
3.0 
9
 ฮ่องกง
305,765.5 
3.0 
10
 ไต้หวัน
274,763.0 
2.7 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,614,467.9
35.5