ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
%
มูลค่าการค้า
10,760,159.8
100.0
1
 จีน
1,699,977.5 
15.8 
2
 ญี่ปุ่น
1,279,879.9 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
901,135.2 
8.4 
4
 มาเลเซีย
540,701.4 
5.0 
5
 อินโดนีเซีย
396,064.5 
3.7 
6
 เวียดนาม
384,267.7 
3.6 
7
 ออสเตรเลีย
368,844.5 
3.4 
8
 สิงคโปร์
364,483.1 
3.4 
9
 ฮ่องกง
340,376.8 
3.2 
10
 เกาหลีใต้
302,218.6 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
4,182,210.6
38.9