ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
%
มูลค่าการค้า
9,437,472.2
100.0
1
 จีน
1,818,262.9 
19.3 
2
 ญี่ปุ่น
1,085,427.0 
11.5 
3
 สหรัฐอเมริกา
971,031.8 
10.3 
4
 มาเลเซีย
418,855.2 
4.4 
5
 เวียดนาม
361,846.0 
3.8 
6
 อินโดนีเซีย
296,393.2 
3.1 
7
 ออสเตรเลีย
291,656.9 
3.1 
8
 สิงคโปร์
286,676.3 
3.0 
9
 เกาหลีใต้
280,032.5 
3.0 
10
 ไต้หวัน
264,298.5 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,362,991.9
35.6