ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2566/2023
%
มูลค่าการค้า
13,112,567.7
100.0
1
 จีน
2,402,311.8 
18.3 
2
 สหรัฐอเมริกา
1,537,542.3 
11.7 
3
 ญี่ปุ่น
1,308,051.6 
10.0 
4
 มาเลเซีย
584,637.9 
4.5 
5
 ออสเตรเลีย
453,026.2 
3.5 
6
 ไต้หวัน
451,509.5 
3.4 
7
 เวียดนาม
430,149.8 
3.3 
8
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
426,519.5 
3.3 
9
 อินโดนีเซีย
422,325.6 
3.2 
10
 สิงคโปร์
415,441.3 
3.2 
11
 ประเทศอื่น ๆ
4,681,052.2
35.7