ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2559/2016
%
มูลค่าการค้า
14,453,297.6
100.0
1
 จีน
2,324,384.5 
16.1 
2
 ญี่ปุ่น
1,809,979.1 
12.5 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,286,173.7 
8.9 
4
 มาเลเซีย
724,101.6 
5.0 
5
 สิงคโปร์
519,387.7 
3.6 
6
 อินโดนีเซีย
509,376.2 
3.5 
7
 เวียดนาม
487,071.8 
3.4 
8
 ออสเตรเลีย
483,122.4 
3.3 
9
 ฮ่องกง
458,768.5 
3.2 
10
 เกาหลีใต้
399,626.4 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
5,451,305.7
37.7