ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
%
มูลค่าการค้า
10,318,578.8
100.0
1
 จีน
1,645,954.7 
16.0 
2
 ญี่ปุ่น
1,224,656.2 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
943,891.3 
9.1 
4
 มาเลเซีย
501,258.5 
4.9 
5
 สิงคโปร์
384,233.9 
3.7 
6
 อินโดนีเซีย
371,566.2 
3.6 
7
 เวียดนาม
360,605.1 
3.5 
8
 ออสเตรเลีย
324,192.5 
3.1 
9
 ฮ่องกง
324,185.3 
3.1 
10
 เกาหลีใต้
296,631.9 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,941,403.2
38.2