ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2565/2022
%
มูลค่าการค้า
20,591,269.9
100.0
1
 จีน
3,686,109.9 
17.9 
2
 สหรัฐอเมริกา
2,282,625.3 
11.1 
3
 ญี่ปุ่น
2,069,031.9 
10.0 
4
 มาเลเซีย
949,306.4 
4.6 
5
 เวียดนาม
738,965.2 
3.6 
6
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
731,007.0 
3.6 
7
 อินโดนีเซีย
698,299.8 
3.4 
8
 สิงคโปร์
644,382.6 
3.1 
9
 ออสเตรเลีย
641,206.5 
3.1 
10
 อินเดีย
615,636.9 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
7,534,698.4
36.6