ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2562/2019
%
มูลค่าการค้า
10,295,955.1
100.0
1
 จีน
1,633,376.7 
15.9 
2
 ญี่ปุ่น
1,225,742.5 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,047,985.1 
10.2 
4
 มาเลเซีย
502,834.8 
4.9 
5
 เวียดนาม
373,016.4 
3.6 
6
 อินโดนีเซีย
347,608.7 
3.4 
7
 สิงคโปร์
342,386.7 
3.3 
8
 ออสเตรเลีย
310,759.6 
3.0 
9
 ฮ่องกง
292,336.6 
2.8 
10
 เกาหลีใต้
289,254.3 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,930,653.7
38.2