ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2563/2020
%
มูลค่าการค้า
12,495,996.9
100.0
1
 จีน
2,264,907.7 
18.1 
2
 ญี่ปุ่น
1,430,754.9 
11.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,410,582.9 
11.3 
4
 มาเลเซีย
533,014.7 
4.3 
5
 สิงคโปร์
493,700.8 
4.0 
6
 เวียดนาม
469,499.1 
3.8 
7
 อินโดนีเซีย
384,998.4 
3.1 
8
 ออสเตรเลีย
380,580.8 
3.0 
9
 ฮ่องกง
378,022.4 
3.0 
10
 ไต้หวัน
345,680.3 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
4,404,254.9
35.2