ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
%
มูลค่าการค้า
1,196,769.3
100.0
1
 จีน
208,518.4 
17.4 
2
 ญี่ปุ่น
135,936.9 
11.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
105,377.3 
8.8 
4
 มาเลเซีย
58,787.9 
4.9 
5
 สิงคโปร์
45,245.0 
3.8 
6
 อินโดนีเซีย
40,503.9 
3.4 
7
 เวียดนาม
38,208.4 
3.2 
8
 ออสเตรเลีย
36,492.2 
3.0 
9
 ฮ่องกง
36,029.3 
3.0 
10
 สวิตเซอร์แลนด์
34,631.9 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
457,038.1
38.2