ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2560/2017
%
มูลค่าการค้า
6,351,111.7
100.0
1
 จีน
1,011,009.2 
15.9 
2
 ญี่ปุ่น
753,579.5 
11.9 
3
 สหรัฐอเมริกา
592,521.9 
9.3 
4
 มาเลเซีย
309,732.7 
4.9 
5
 สิงคโปร์
245,776.5 
3.9 
6
 อินโดนีเซีย
230,569.5 
3.6 
7
 เวียดนาม
215,746.7 
3.4 
8
 ออสเตรเลีย
196,699.9 
3.1 
9
 ฮ่องกง
196,422.4 
3.1 
10
 เกาหลีใต้
182,778.2 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
2,416,275.2
38.0