ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2565/2022
%
มูลค่าการค้า
13,854,316.0
100.0
1
 จีน
2,477,054.7 
17.9 
2
 สหรัฐอเมริกา
1,488,831.9 
10.7 
3
 ญี่ปุ่น
1,375,751.2 
9.9 
4
 มาเลเซีย
641,734.4 
4.6 
5
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
514,860.0 
3.7 
6
 เวียดนาม
485,524.4 
3.5 
7
 อินโดนีเซีย
482,549.8 
3.5 
8
 สิงคโปร์
436,110.4 
3.1 
9
 ออสเตรเลีย
434,825.4 
3.1 
10
 อินเดีย
418,451.3 
3.0 
11
 ประเทศอื่น ๆ
5,098,622.5
36.8