ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2561/2018
%
มูลค่าการค้า
7,870,122.0
100.0
1
 จีน
1,251,933.3 
15.9 
2
 ญี่ปุ่น
947,109.2 
12.0 
3
 สหรัฐอเมริกา
663,284.8 
8.4 
4
 มาเลเซีย
393,742.0 
5.0 
5
 อินโดนีเซีย
290,014.1 
3.7 
6
 เวียดนาม
275,416.7 
3.5 
7
 ฮ่องกง
258,584.3 
3.3 
8
 ออสเตรเลีย
255,947.7 
3.3 
9
 สิงคโปร์
254,349.5 
3.2 
10
 เกาหลีใต้
225,363.4 
2.9 
11
 ประเทศอื่น ๆ
3,054,377.0
38.8