ลำดับความสำคัญประเทศคุ่ค้า(ส่งออก + นำเข้า) ของไทย ปี
มูลค่า : ล้านบาท
VALUE : MILLION BAHT
ประเทศ
2564/2021
%
มูลค่าการค้า
13,951,516.5
100.0
1
 จีน
2,689,704.7 
19.3 
2
 ญี่ปุ่น
1,592,336.9 
11.4 
3
 สหรัฐอเมริกา
1,441,742.0 
10.3 
4
 มาเลเซีย
620,578.7 
4.4 
5
 เวียดนาม
496,771.7 
3.6 
6
 อินโดนีเซีย
444,067.7 
3.2 
7
 ออสเตรเลีย
437,738.3 
3.1 
8
 สิงคโปร์
418,686.1 
3.0 
9
 เกาหลีใต้
412,320.9 
3.0 
10
 ไต้หวัน
395,185.6 
2.8 
11
 ประเทศอื่น ๆ
5,002,383.9
35.9