ค้นหาสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
รวมทั้งสิ้น
สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
200000000    สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร    Export 
201000000  KGM    อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป    Export 
201010000  KGM      อาหารทะเลกระป๋อง    Export 
201010100  KGM        ทูน่ากระป๋อง    Export 
201010200  KGM        ซาร์ดีนกระป๋อง    Export 
201010300  KGM        ปูกระป๋อง    Export 
201010400  KGM        กุ้งกระป๋อง    Export 
201010500          หอยลายกระป๋อง    Export 
201010600  KGM        ปลาหมึกกระป๋อง    Export 
201010700  KGM        อาหารทะเลกระป๋องอื่น ๆ   Export 
201020000  KGM      อาหารทะเลแปรรูป    Export 
201020100  KGM        กุ้งแปรรูป    Export 
201020200  KGM        ปลาหมึกแปรรูป    Export 
201020300  KGM        ปูแปรรูป    Export 
201020400  KGM        ปลาแปรรูป    Export 
201020401  KGM          ปลาทูน่า แปรรูป    Export 
201020402  KGM          ปลาอื่น ๆ แปรรูป    Export 
201020500  KGM        สัตว์น้ำประเภทครัสตาเซีย แปรรูป    Export 
201020600  KGM        หอยลาย แปรรูป    Export 
201020700  KGM        อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ    Export 
202000000  KGM    น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล    Export 
202010000  KGM      น้ำตาลทราย    Export 
202010100  KGM        น้ำตาลทรายดิบ    Export 
202010200  KGM        น้ำตาลทรายขาว    Export 
202010300          น้ำตาลอื่น ๆ   Export 
202020000  KGM      กากน้ำตาล    Export 
203000000  KGM    ผลไม้กระป๋องและแปรรูป    Export 
203010000  KGM      ผลไม้กระป๋อง    Export 
203010100  KGM        สับปะรดกระป๋อง    Export 
203010200  KGM        เงาะและเงาะสอดไส้สับปะรด    Export 
203010300  KGM        ลิ้นจี่กระป๋อง    Export 
203010400  KGM        ลำไยกระป๋อง    Export 
203010500  KGM        มะม่วงกระป๋อง    Export 
203010600  KGM        ผลไม้รวมกระป๋อง    Export 
203010700  KGM        ผลไม้กระป๋องอื่น ๆ    Export 
203020000  KGM      น้ำผลไม้    Export 
203020100  KGM        น้ำสับปะรด    Export 
203020200  KGM        น้ำส้มชนิดออเร้นจ์    Export 
203020300  KGM        น้ำผลไม้ผสม    Export 
203020400  KGM        น้ำผลไม้อื่น ๆ    Export 
203030000  KGM      ผลไม้แปรรูป    Export 
203030100  KGM        สับปะรดแปรรูป    Export 
203030200  KGM        ส้มแปรรูป    Export 
203030300  KGM        ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ    Export 
204000000  KGM    ผักกระป๋อง และผักแปรรูป    Export 
204010000  KGM      ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง    Export 
204020000  KGM      ข้าวโพดหวานกระป๋อง แปรรูป    Export 
204030000  KGM      หน่อไม้กระป๋อง แปรรูป    Export 
204040000  KGM      มะเขือเทศแปรรูป    Export 
204050000  KGM      เห็ดแปรรูป    Export 
204060000  KGM      พืชผักดองด้วยน้ำส้ม    Export 
204070000  KGM      ผักกระป๋องและผักแปรรูปอื่น ๆ    Export 
205000000  KGM    ผลิตภัณฑ์ข้าว    Export 
205010000  KGM      แป้งข้าวเจ้า    Export 
205020000  KGM      แป้งข้าวเหนียว    Export 
205030000  KGM      เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว    Export 
205040000  KGM      ขนมปังกรอบ    Export 
206000000  KGM    ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ    Export 
206010000  KGM      บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จ    Export 
206020000  KGM      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอื่น ๆ    Export 
206020100  KGM        บิสกิต แวฟเฟิล และเวเฟอร์    Export 
206020200  KGM        แป้งสาลี    Export 
206020300  KGM        ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี    Export 
207000000  KGM    อาหารสัตว์เลี้ยง    Export 
207010000  KGM      อาหารสุนัขและแมว    Export 
207020000  KGM      อาหารสัตว์อื่น ๆ    Export 
208000000      สิ่งปรุงรสอาหาร    Export 
208010000  KGM      ซอส    Export 
208010100  KGM        ซอสพริก    Export 
208010200  KGM        ซอสถั่วเหลือง    Export 
208010300  KGM        ซอสมะเขือเทศ    Export 
208020000  KGM      น้ำปลา    Export 
208030000  KGM      เครื่องแกงสำเร็จรูป    Export 
208040000  KGM      ผงปรุงรส    Export 
208050000        สิ่งปรุงรสอื่น ๆ    Export 
209000000  KGM    นมและผลิตภัณฑ์นม    Export 
210000000  KGM    หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม    Export 
211000000      เครื่องดื่ม    Export 
211010000        เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์    Export 
211010100  LTR        น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส    Export 
211010200  LTR         เครื่องดื่มอื่น ๆ    Export 
211010300          เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ   Export 
211020000  LTR      เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอส์    Export 
211020100  LTR        วิสกี้    Export 
211020200  LTR        ไวน์    Export 
211020300  LTR        เบียร์    Export 
211020400  LTR        เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอส์อื่น ๆ    Export 
212000000  KGM    ซุปและอาหารปรุงแต่ง    Export 
212010000  KGM      ซุปและซุปข้นและของปรุงแต่งสำหรับทำซุป    Export 
212020000  KGM      อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน    Export 
213000000  KGM    ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์    Export 
213010000  KGM      น้ำมันปาล์ม    Export 
213020000  KGM      น้ำมันถั่วเหลือง    Export 
213030000  KGM      ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์อื่น ๆ    Export 
214000000  KGM    เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์    Export 
215000000  KGM    โกโก้และของปรุงแต่ง    Export 
216000000  KGM    ไอศกรีม    Export 
217000000      สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ    Export