ค้นหาสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
รวมทั้งสิ้น
สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร
สินค้าอุตสาหกรรม
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง
อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
300000000    สินค้าอุตสาหกรรม    Export 
301000000      สิ่งทอ    Export 
301010000        เครื่องนุ่งห่ม    Export 
301010100          เสื้อผ้าสำเร็จรูป   Export 
301010101            เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากฝ้าย   Export 
301010102            เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากใยประดิษฐ์   Export 
301010103  C62          เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหม   Export 
301010104            เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากขนสัตว์   Export 
301010105            เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากวัตถุทออื่น ๆ   Export 
301010106            เสื้อผ้าเด็กอ่อน   Export 
301010200  KGM        เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ    Export 
301010300  KGM        ถุงเท้าและถุงน่อง    Export 
301010400          ถุงมือผ้า    Export 
301020000  KGM      ผ้าผืนและด้าย    Export 
301020100  KGM        ผ้าผืน    Export 
301020101  KGM          ผ้าผืนทำจากฝ้าย    Export 
301020102  KGM          ผ้าผืนทำจากเส้นใยประดิษฐ์    Export 
301020103  KGM          ผ้าผืนทำจากไหม    Export 
301020104  KGM          ผ้าผืนทำจากวัตถุทออื่น ๆ    Export 
301020200  KGM        ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์    Export 
301020201  KGM          ด้ายฝ้าย    Export 
301020202  KGM          ด้ายเส้นใยประดิษฐ์    Export 
301030000        เคหะสิ่งทอ    Export 
301040000  KGM      เส้นใยประดิษฐ์    Export 
301050000  KGM      ผ้าปักและผ้าลูกไม้    Export 
301060000  KGM      ตาข่ายจับปลา    Export 
301070000        ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ    Export 
301080000  KGM      ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว    Export 
301090000        สิ่งทออื่นๆ    Export 
302000000      อัญมณีและเครื่องประดับ    Export 
302010000        อัญมณี    Export 
302010100  CTM        เพชร    Export 
302010200          พลอย    Export 
302010300  GRM        ไข่มุก    Export 
302020000        เครื่องประดับแท้    Export 
302020100  KGM        เครื่องประดับแท้ทำด้วยเงิน    Export 
302020200  GRM        เครื่องประดับแท้ทำด้วยทอง    Export 
302020300          เครื่องประดับแท้ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ    Export 
302030000  KGM      เครื่องประดับอัญมณีเทียม    Export 
302040000  KGM      อัญมณีสังเคราะห์    Export 
302050000  KGM      ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป    Export 
302060000        โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ    Export 
303000000      เครื่องใช้ไฟฟ้า    Export 
303010000        เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
303010100          เครื่องวิดีโอ    Export 
303010200          เครื่องเสียง    Export 
303010300          ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับเครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง    Export 
303010400  C62        เทปแม่เหล็กสำหรับวิดีโอและเครื่องเสียง    Export 
303020000        เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ    Export 
303020100          เครื่องรับวิทยุ    Export 
303020200          เครื่องรับโทรทัศน์    Export 
303020300  KGM        ส่วนประกอบเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์    Export 
303030000  C62      หลอดภาพโทรทัศน์สี    Export 
303040000        ลำโพงขยายเสียงและส่วนประกอบ    Export 
303040100          ลำโพงขยายเสียง    Export 
303040200          ส่วนประกอบของลำโพงขยายเสียง    Export 
303050000        เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน    Export 
303050100  C62        เตาอบไมโครเวฟ    Export 
303050200          เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและส่วนประกอบ    Export 
303050201            เตาอบอื่น ๆ รวมเตาที่มีหม้อหุงต้ม และเตาย่าง    Export 
303050202  C62          เครื่องอุปกรณ์แต่งผมและเป่าผม    Export 
303050203            เครื่องทำน้ำร้อน    Export 
303050204            เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอื่น ๆ และส่วนประกอบ    Export 
303060000        พัดลม    Export 
303070000        ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ    Export 
303070100          ตู้เย็นใช้ในบ้านเรือน    Export 
303070200          ตู้แช่แข็งและเคาน์เตอร์ตู้โชว์    Export 
303070300          ส่วนประกอบอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง    Export 
303070301  KGM          อีแวโพเรเตอร์   Export 
303070302  KGM          คอนเดนเซอร์    Export 
303070303            ส่วนประกอบอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง อื่นๆ   Export 
303080000        เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ    Export 
303080100          แบบติดหน้าต่างหรือฝาผนัง    Export 
303080200          แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความร้อน    Export 
303080300          แบบขับด้วยมอเตอร์ใช้เปลี่ยนอุณหภูมิและความร้อน    Export 
303080400          แบบแยกหน่วยทำความเย็น    Export 
303080500  KGM        ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ    Export 
303090000        เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น    Export 
303100000  KGM      สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล    Export 
303110000        หลอดไฟฟ้า    Export 
303120000  KGM      เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า    Export 
303130000  KGM      เครื่องพักกระแสไฟฟ้า    Export 
303140000        เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ    Export 
303150000        เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง และส่วนประกอบ    Export 
303160000        หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ    Export 
303170000  KGM      แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า    Export 
303180000  KGM      ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    Export 
303190000        เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ    Export 
304000000      เครื่องอิเล็กทรอนิกส์    Export 
304010000        เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
304010100          เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    Export 
304010101            ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์   Export 
304010200  KGM        ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์    Export 
304010300  KGM        สายไฟคอมพิวเตอร์    Export 
304010400  C62        เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์    Export 
304020000        เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์    Export 
304030000        แผงวงจรไฟฟ้า    Export 
304040000  KGM      วงจรพิมพ์    Export 
304050000        ตลับลูกปืน    Export 
304060000        มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    Export 
304070000        เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
304070100          เครื่องโทรสาร    Export 
304070200          เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์    Export 
304070201            เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์    Export 
304070202             เครื่องตอบรับโทรศัพท์    Export 
304070203            ส่วนประกอบเครื่องโทรสาร และโทรศัพท์    Export 
304080000        เครื่องส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์    Export 
304090000        อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด   Export 
304090100  C62        อุปกรณ์กึ่งตัวนำ    Export 
304090200  C62        ทรานซิสเตอร์    Export 
304090300          ไดโอด   Export 
304090400           อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด อื่น ๆ    Export 
304100000        หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ   Export 
305000000      เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน    Export 
305010000  C62      เฟอร์นิเจอร์ไม้    Export 
305020000        เฟอร์นิเจอร์โลหะ    Export 
305030000        ที่นอนหมอนฟูก    Export 
305040000        เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ    Export 
305050000        ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์    Export 
306000000      ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้    Export 
306010000  MTQ      ไม้แปรรูป    Export 
306020000  KGM      แผ่นไม้วีเนียร์    Export 
306030000        ไม้อัด    Export 
306040000  KGM      ไฟเบอร์บอร์ด    Export 
306050000  KGM      เครื่องใช้ทำด้วยไม้    Export 
306060000        อุปกรณ์ก่อสร้างทำด้วยไม้    Export 
306070000  KGM      กรอบรูปไม้    Export 
306080000  KGM      รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทำด้วยไม้    Export 
306090000        ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ    Export 
307000000      เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์    Export 
307010000        เหล็กและเหล็กกล้า    Export 
307010100          ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด    Export 
307010200  KGM        มุม รูปทรงและหน้าตัด    Export 
307010300  KGM        เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ    Export 
307020000        ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า    Export 
307020100  KGM        ท่อเหล็ก    Export 
307020200  KGM        ข้อต่อท่อเหล็ก    Export 
307020300  KGM        โครงก่อสร้างทำด้วยเหล็ก    Export 
307020400  KGM        ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว    Export 
307020500  KGM        ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง    Export 
307020600          ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ    Export 
308000000  KGM    ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม    Export 
308010000  KGM      โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ    Export 
308020000  KGM      ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม    Export 
308030000  KGM      ของอื่นๆที่ทำด้วยอลูมิเนียม    Export 
309000000  KGM    ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ    Export 
310000000  KGM    เม็ดพลาสติก    Export 
310010000  KGM      เอทิลีน    Export 
310020000  KGM      โพรพิลีน    Export 
310030000  KGM      สไตรีน    Export 
310040000  KGM      ไวนิลคลอไรด์    Export 
310050000  KGM      อะคริลิกโพลิเมอร์    Export 
310060000  KGM      โพลิอะซิทัล    Export 
310070000  KGM      โพลิอะไมด์    Export 
310080000  KGM      อะมิโนเรซิน    Export 
310090000  KGM      เม็ดพลาสติกอื่นๆ    Export 
311000000  KGM    ผลิตภัณฑ์พลาสติก    Export 
311010000  KGM      ถุงและกระสอบพลาสติก    Export 
311020000  KGM      แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ    Export 
311030000  KGM      เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก    Export 
311040000  KGM      เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย    Export 
311050000  KGM      กล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก    Export 
311060000  KGM      หลอดและท่อพลาสติก    Export 
311070000  KGM      พลาสติกปูพื้นและผนัง    Export 
311080000  KGM      ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ    Export 
312000000      เคมีภัณฑ์    Export 
312010000  KGM      เคมีภัณฑ์อนินทรีย์    Export 
312010100  KGM        คาร์บอน    Export 
312010200  KGM        กรดอนินทรีย์อื่นๆ    Export 
312010300  KGM        เคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ    Export 
312020000        เคมีภัณฑ์อินทรีย์    Export 
312020100  KGM        อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน    Export 
312020200  KGM        ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน    Export 
312020300  KGM        กรดเทเรฟทาลิก    Export 
312020400  KGM        กรดกลูตามิกและโมโนโซเดียมกลูตาเมต    Export 
312020500  KGM        สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก    Export 
312020600  KGM        ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน    Export 
312020700  KGM        ปฏิชีวนะ    Export 
312020800          เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ    Export 
312030000  KGM      ปุ๋ย    Export 
312030100  KGM        ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน    Export 
312030200  KGM        ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน    Export 
312030300  KGM        ปุ๋ยอื่นๆ    Export 
312040000  KGM      สีทาและวาร์นิช และวัตถุแต่งสีอื่นๆ   Export 
312040100  KGM        สีทาและวาร์นิช    Export 
312040200  KGM        หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ    Export 
312040300  KGM        สีสำหรับงานวาด    Export 
312040400  KGM        สารสีและวัตถุแต่งสีอื่นๆ   Export 
312050000  KGM      สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี    Export 
312060000  KGM      สารแอลบูมินอยด์    Export 
312060100  KGM        กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ    Export 
312060200  KGM         สารแอลบูมินอยด์อื่นๆ    Export 
312070000  KGM      เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด    Export 
312070100  KGM        สารฆ่าแมลง    Export 
312070200  KGM        สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยางและพลาสติก    Export 
312070300  KGM        เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    Export 
313000000  KGM    ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์    Export 
314000000      รองเท้าและชิ้นส่วน    Export 
314010000  PR       รองเท้ากีฬา    Export 
314020000  KGM      รองเท้าแตะ    Export 
314030000  PR       รองเท้าหนัง    Export 
314040000  PR       รองเท้าอื่นๆ    Export 
314050000  KGM      ส่วนประกอบของรองเท้า    Export 
315000000      เครื่องใช้สำหรับเดินทาง    Export 
315010000  C62      กระเป๋าเดินทาง    Export 
315020000  C62       กระเป๋าถือ    Export 
315030000        กระเป๋าใส่เศษสตางค์    Export 
315040000        เครื่องเดินทางอื่น ๆ    Export 
316000000      หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด    Export 
316010000  KGM      หนังโคกระบือฟอก    Export 
316020000  KGM      ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง    Export 
316030000  PR       ถุงมือหนัง    Export 
316040000  KGM      ครื่องแต่งกายและเข็มขัด    Export 
316050000  KGM      หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ    Export 
317000000      ผลิตภัณฑ์ยาง    Export 
317010000        ยางยานพาหนะ    Export 
317020000  KGM      ยางรัดของ    Export 
317030000  PR       ถุงมือยาง    Export 
317040000  KGM      หลอดและท่อ    Export 
317050000  KGM      สายพานลำเลียงและส่งกำลัง    Export 
317060000  KGM      ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม    Export 
317070000  KGM      ยางวัลแคไนซ์    Export 
317080000  KGM      ยางผสม(คอมพาวนด์)   Export 
317090000  KGM      ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ    Export 
318000000  KGM    ผลิตภัณฑ์ปอ    Export 
318010000  KGM      กระสอบ    Export 
318020000  KGM      ด้ายและเชือก    Export 
318030000  KGM      ผ้าผืนกระสอบ    Export 
319000000      ผลิตภัณฑ์เซรามิก    Export 
319010000        กระเบื้องปูพื้น ปิดผนังและโมเสก    Export 
319020000  KGM      เครื่องสุขภัณฑ์    Export 
319030000  KGM      ลูกถ้วยไฟฟ้า    Export 
319040000  KGM      ของชำร่วยและเครื่องประดับ    Export 
319050000        ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ    Export 
320000000      เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน    Export 
320010000  KGM      ถ้วยชามทำด้วยเซรามิก    Export 
320020000  KGM      เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยพลาสติก    Export 
320030000  KGM      เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้า    Export 
320040000  KGM      เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว    Export 
320050000        เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยโลหะมีค่า   Export 
320060000  KGM      เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยอลูมิเนียม    Export 
320070000  KGM      เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือน ทำด้วยทองแดง    Export 
321000000      ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
321010000        รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
321010100          รถยนต์นั่ง    Export 
321010200  C62        รถแวน   Export 
321010300  C62        รถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุก    Export 
321010400           ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์    Export 
321010401            ชิ้นส่วนครบชุดรถยนต์นั่ง    Export 
321010402  KGM          ชิ้นส่วนครบชุดรถแวน   Export 
321010403  KGM          ชิ้นส่วนครบชุดรถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก    Export 
321010404  KGM          ชุดสายไฟรถยนต์    Export 
321010405            ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ    Export 
321020000        รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ    Export 
321020100  C62        รถจักรยานยนต์    Export 
321020200          ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์    Export 
321020201  KGM          ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    Export 
321020202            ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์อื่น ๆ    Export 
321030000        รถจักรยานและส่วนประกอบ    Export 
321030100  C62        รถจักรยาน    Export 
321030200          ส่วนประกอบรถจักรยาน    Export 
321040000        เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ    Export 
321050000        เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และส่วนประกอบ    Export 
321060000        ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ    Export 
322000000      ของเล่น    Export 
322010000  KGM      ของเล่นที่มีล้อ    Export 
322020000        ตุ๊กตารูปคนและสัตว์    Export 
322030000        ของเล่นอื่น ๆ    Export 
323000000      เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม    Export 
323010000        เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสำหรับเล่นในห้อง (บิลเลียด วิดีโอเกม ไพ่ ฯลฯ)    Export 
323020000        เครื่องกีฬาสำหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ เทนนิส ฯลฯ)    Export 
323030000        อุปกรณ์สำหรับตกปลาและล่าสัตว์อื่น ๆ    Export 
324000000  KGM    ประทีปโคมไฟ    Export 
325000000  KGM    ของใช้ในเทศกาลและงานรื่นเริง    Export 
325010000  KGM      ของใช้ในเทศกาลคริสต์มาส    Export 
325020000  KGM      ของใช้ในเทศกาลอี่น ๆ    Export 
326000000      นาฬิกาและส่วนประกอบ    Export 
326010000  KGM      นาฬิกา    Export 
326020000        ส่วนประกอบนาฬิกา    Export 
327000000      เลนซ์    Export 
327010000  KGM      ลนซ์แว่นตา    Export 
327010100  KGM        เลนซ์ที่ทำด้วยกระจก    Export 
327010200  C62        เลนซ์ที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ    Export 
327020000  KGM      เลนซ์สำหรับกล้องถ่ายรูปและเครื่องฉาย    Export 
327030000        เลนซ์อื่นๆ    Export 
328000000      กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์    Export 
328010000  C62      กล้องถ่ายรูป    Export 
328020000  C62      เครื่องไฟแฟลชและหลอดไฟแฟลช    Export 
328030000  KGM      ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป    Export 
329000000  KGM    เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว    Export 
329010000  KGM      เครื่องสำอาง เครื่องหอมและสบู่    Export 
329010100  KGM        สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบำรุงผิว    Export 
329010200  KGM        สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม    Export 
329010300  KGM        สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน    Export 
329010400  KGM        สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้ำและดับกลิ่นตัว    Export 
329010500  KGM        สบู่    Export 
329010600  KGM        หัวน้ำหอมและน้ำหอม    Export 
329020000  KGM      วัตถุดิบเพื่อใช้ทำเครื่องสำอาง    Export 
329020100  KGM        เอสเซนเชียลออยล์    Export 
329020200  KGM        ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม    Export 
329020300  KGM        สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น    Export 
329020400  KGM        ไขเทียมและไขปรุงแต่ง    Export 
329020500  KGM        สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว    Export 
330000000      หมวกและส่วนประกอบ    Export 
331000000      เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์    Export 
332000000  KGM    ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์    Export 
333000000  KGM    ปูนซิเมนต์    Export 
334000000  KGM    หนังสือและสิ่งพิมพ์    Export 
335000000       เครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนประกอบและอุปกรณ์    Export 
336000000  KGM    แก้วและกระจก    Export 
336010000  KGM      กระเปาะแก้วและส่วนประกอบใช้ทำหลอด    Export 
336020000  KGM      โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว    Export 
336030000  KGM      กระจกนิรภัย กระจกรถยนต์    Export 
336040000  KGM      แก้วและกระจกอื่นๆ    Export 
337000000      ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด    Export 
337010000  KGM      แปรงสีฟัน    Export 
337020000        ปากกาและดินสอ    Export 
337030000  KGM      เทียนไข    Export 
337040000        ไฟแช็ค    Export 
337050000  KGM      หวี กี๊บหนีบผม    Export 
337060000  KGM      กระติกสูญญากาศและส่วนประกอบ    Export 
337070000        แปรงและอุปกรณ์ทำความสะอาด    Export 
337080000        ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    Export 
338000000  KGM    ผลิตภัณฑ์สังกะสี    Export 
339000000  KGM    กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ    Export 
339010000  KGM      กระดาษใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก    Export 
339020000  KGM      กระดาษคราฟท์    Export 
339030000  KGM      กระดาษแข็ง    Export 
339040000  KGM      กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย    Export 
339050000  KGM      บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)    Export 
339060000  KGM      กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ    Export 
340000000      ร่ม    Export 
341000000  KGM    แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ    Export 
342000000  KGM    ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ    Export 
342010000  KGM      กุญแจสายยู    Export 
342020000  KGM      อุปกรณ์สำหรับยึดติด ทำด้วยโลหะ    Export 
342030000  KGM      ตู้นิรภัยและตู้เอกสาร    Export 
342040000  KGM      รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก    Export 
342050000  KGM      จุกและฝาเกลียว    Export 
342060000  KGM      ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ    Export 
343000000      เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล    Export 
343010000        เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก    Export 
343020000        เครื่องจักรสิ่งทอ    Export 
343030000        ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสำหรับลำเลียงขนย้าย    Export 
343040000        เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์    Export 
343050000        เครื่องสูบเชื้อเพลิง ของเหลว และเครื่องสูบลม    Export 
343060000        บอยเลอร์    Export 
343070000        เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ    Export 
343080000        เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ    Export 
343090000        เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ    Export 
343100000        เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง    Export 
343110000        เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์    Export 
343120000        ครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อื่น ๆ    Export 
344000000      อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ   Export 
345000000      เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ    Export 
346000000      อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ    Export 
347000000  KGM    ทองแดงและของทำด้วยทองแดง    Export 
347010000  KGM      หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อทองแดง    Export 
347020000  KGM      ฟอยล์ทำด้วยทองแดง    Export 
347030000  KGM      ท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง    Export 
347040000  KGM      เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง    Export 
347050000  KGM      ทองแดงและของทำด้วยทองแดงอื่น ๆ    Export 
348000000      สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ    Export