ค้นหาสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้าส่งออกกระทรวงพาณิชย์ MOC

ค้นหา : ชื่อ(ภาษาไทย)/Comcode  
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
000000000    รวมทั้งสิ้น    Export 
100000000    สินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม,ปศุสัตว์,ประมง)    Export 
101000000    สินค้ากสิกรรม    Export 
101010000  KGM  ข้าว    Export 
101010100  KGM  ข้าวขาว    Export 
101010101  KGM  ข้าวขาว 100%    Export 
101010102  KGM  ข้าวขาว 5-10%    Export 
101010103  KGM  ข้าวขาว 15-20%    Export 
101010104  KGM  ข้าวขาว 25-35%    Export 
101010105  KGM  ข้าวขาว 40-45%    Export 
101010106  KGM  ข้าวขาวอื่นๆ    Export 
101010200  KGM  ข้าวหอมมะลิ    Export 
101010201  KGM  ข้าวหอมมะลิ 100%    Export 
101010202  KGM  ข้าวหอมมะลิ 5-10%    Export 
101010203  KGM  ข้าวหอมมะลิ 15-20%    Export 
101010300  KGM  ปลายข้าว    Export 
101010301  KGM  ปลายข้าวขาว    Export 
101010302  KGM  ปลายข้าวหอมมะลิ    Export 
101010303  KGM  ปลายข้าวอื่น ๆ    Export 
101010400  KGM  ข้าวเหนียว    Export 
101010500  KGM  ข้าวนึ่ง    Export 
101010600  KGM  ข้าวกล้อง    Export 
101010601  KGM  ข้าวกล้องขาว    Export 
101010602  KGM  ข้าวกล้องหอมมะลิ    Export 
101010603  KGM  ข้าวกล้องเจ้าสีดำ สีม่วงดำ และสีม่วง   Export 
101010604  KGM  ข้าวกล้องเจ้าสีแดง   Export 
101010605  KGM  ข้าวกล้องเหนียวสีดำ สีม่วงดำ สีม่วง และสีแดง   Export 
101010606  KGM  ข้าวกล้องสี   Export 
101010607  KGM  ข้าวกล้องอื่น ๆ    Export 
101010700  KGM  ข้าวอื่นๆ    Export 
101020000  KGM  ข้าวโพด    Export 
101020100  KGM  ข้าวโพดสำหรับบริโภค    Export 
101020200  KGM  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    Export 
101020300  KGM  ข้าวโพดสำหรับทำพันธุ์    Export 
101020400  KGM  ข้าวโพดอื่นๆ    Export 
101030000  KGM  ถั่ว    Export 
101030100  KGM  ถั่วเขียวผิวมัน    Export 
101030200  KGM  ถั่วเขียวผิวดำ    Export 
101030300  KGM  ถั่วนิ้วนางแดง    Export 
101030400  KGM  ถั่วอื่น ๆ    Export 
101040000  KGM  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง    Export 
101040100  KGM  มันสำปะหลังอัดเม็ดและมันเส้น    Export 
101040101  KGM  มันสำปะหลังอัดเม็ด    Export 
101040102  KGM  มันเส้น    Export 
101040200  KGM  แป้งมันสำปะหลัง    Export 
101040201  KGM  แป้งมันสำปะหลัง    Export 
101040202  KGM  แป้งหยาบทำจากมันสำปะหลัง    Export 
101040203  KGM  สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง    Export 
101040204  KGM  แป้งมันสำปะหลังอื่น ๆ    Export 
101040300  KGM  เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ    Export 
101040400  KGM  ผลิตภัณท์มันสำปะหลัง อื่น ๆ    Export 
101040401  KGM  หัวมันสำปะหลัง    Export 
101040402  KGM  สาคู ทำจากแป้งมันสำปะหลัง    Export 
101040403  KGM  กากและมันสำปะหลังอื่น ๆ    Export 
101050000  KGM  ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง    Export 
101050100  KGM  ผลไม้สด   Export 
101050101  KGM  ลำไยสด   Export 
101050102  KGM  ทุเรียนสด   Export 
101050103  KGM  มะม่วงสด   Export 
101050104  KGM  ลิ้นจี่สด   Export 
101050105  KGM  กล้วยสด   Export 
101050106  KGM  ผลไม้จำพวกส้ม สด    Export 
101050107  KGM  เงาะสด   Export 
101050108  KGM  มังคุดสด   Export 
101050109  KGM  สับปะรดสด   Export 
101050110  KGM  ส้มโอสด   Export 
101050111  KGM  ผลไม้สดอื่น ๆ    Export 
101050200  KGM  ผลไม้แช่แข็ง    Export 
101050201  KGM  สับปะรดแช่เย็นจนแข็ง    Export 
101050202  KGM  ทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง    Export 
101050203  KGM  ลำไยแช่เย็นจนแข็ง    Export 
101050204  KGM  ผลไม้แช่เย็นจนแข็งอื่น ๆ    Export 
101050300  KGM  ผลไม้แห้ง    Export 
101050301  KGM  ลำไยแห้ง    Export 
101050302  KGM  ผลไม้แห้งอื่น ๆ    Export 
101050400  KGM  ผลไม้อื่น ๆ    Export 
101060000  KGM  ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง    Export 
101060100  KGM  ผักสดหรือแช่เย็น   Export 
101060101  KGM  หน่อไม้ฝรั่งสดหรือแช่เย็น    Export 
101060102  KGM  หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม สดหรือแช่เย็น    Export 
101060103  KGM  พริกสดหรือแช่เย็น    Export 
101060104  KGM  ข้าวโพดอ่อนสดหรือแช่เย็น    Export 
101060105  KGM  กระเจี๊ยบสดหรือแช่เย็น    Export 
101060106  KGM  เห็ดสดหรือแช่เย็น    Export 
101060107  KGM  ผักสดหรือแช่เย็นอื่น ๆ    Export 
101060200  KGM  ผักแช่แข็ง    Export 
101060201  KGM  พืชผักตระกูลถั่ว แช่แข็ง    Export 
101060202  KGM  ข้าวโพดหวานแช่แข็ง    Export 
101060203  KGM  กระเจี๊ยบแช่แข็ง    Export 
101060204  KGM  ผักต่าง ๆ ผสมกัน แช่แข็ง    Export 
101060205  KGM  ผักแช่แข็งอื่น ๆ    Export 
101060300  KGM  ผักแห้ง    Export 
101060400  KGM  ผักอื่น ๆ    Export 
101070000  KGM  เครื่องเทศและสมุนไพร    Export 
101070100  KGM  พริกไทย    Export 
101070101  KGM  พริกไทยไม่บดหรือไม่ป่น    Export 
101070102  KGM  พริกไทยบดหรือป่น    Export 
101070200  KGM  มะขามเปียก    Export 
101070300  KGM  เครื่องเทศ    Export 
101070301  KGM  พริกในตระกูลแคปซีกัม, พิเมนตา (แห้ง/ป่น)    Export 
101070302  KGM  วานิลา    Export 
101070303  KGM  กานพลู    Export 
101070304  KGM  อบเชยและดอกอบเชย    Export 
101070305  KGM  ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน    Export 
101070306  KGM  เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกั๊ก เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ    Export 
101070307  KGM  ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และเครื่องเทศอื่น ๆ    Export 
101070400  KGM  สมุนไพร    Export 
101070500  KGM  สารสกัดจากสมุนไพร    Export 
101070600  KGM  หมาก    Export 
101080000    กล้วยไม้    Export 
101080100  KGM  ดอกกล้วยไม้    Export 
101080200  C62  ต้นกล้วยไม้    Export 
101090000  KGM  ยางพารา    Export 
101090100  KGM  ยางแผ่น    Export 
101090101  KGM  ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1    Export 
101090102  KGM  ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2    Export 
101090103  KGM  ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3    Export 
101090104  KGM  ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4    Export 
101090105  KGM  ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5    Export 
101090106  KGM  ยางแผ่นผึ่งแห้ง    Export 
101090107  KGM  ยางแผ่นไม่รมควัน ยางแผ่นดิบ    Export 
101090200  KGM  ยางแท่ง    Export 
101090201  KGM  ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค   Export 
101090202  KGM  ยางแท่งชั้น 5   Export 
101090203  KGM  ทีทีอาร์ เอศเอ็มอาร์ ไอเอสอาร์ เอสเอสอาร์ ไดแน็ท ฯลฯ   Export 
101090204  KGM  ยางแท่งอื่น ๆ   Export 
101090300  KGM  น้ำยางข้น    Export 
101090400  KGM  ยางพาราอื่น ๆ    Export 
101090402  KGM  ในลักษณะขั้นปฐม    Export 
101090403  KGM  ยางเครฟ    Export 
101090404  KGM  อื่น ๆ    Export 
101100000  KGM  กาแฟ    Export 
101100100  KGM  กาแฟดิบ    Export 
101100200  KGM  กาแฟคั่ว    Export 
101110000  KGM  ใบยาสูบ    Export 
101110100  KGM  พันธุ์เวอร์จิเนีย    Export 
101110200  KGM  พันธุ์เบอร์เลย์    Export 
101110300  KGM  พันธุ์โอเรียนตอล    Export 
101110400  KGM  เศษใบยาสูบและอื่นๆ    Export 
101120000  KGM  พืชน้ำมัน    Export 
101120100  KGM  ปาล์มน้ำมัน    Export 
101120200  KGM  พืชน้ำมันอื่น ๆ    Export 
101140000  KGM  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์    Export 
101150000  KGM  ธัญญพืช    Export 
101150100  KGM  ลูกเดือยทั้งเปลือก    Export 
101150200  KGM  รำและเศษจากธัญญพืช    Export 
101150300  KGM  ธัญญพืชอื่น ๆ    Export 
101160000  KGM  เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้ในการเพาะปลูก    Export 
101170000  KGM  ครั่ง    Export 
101180000  KGM  ฝ้าย    Export 
101190000    สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ    Export 
102000000    สินค้าประมง    Export 
102010000  KGM  กุ้ง    Export 
102010100  KGM  กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง    Export 
102010101  KGM  กุ้งกุลาดำสด แช่เย็น แช่แข็ง    Export 
102010102  KGM  กุ้งก้ามกรามสด แช่เย็น แช่แข็ง    Export 
102010103  KGM  กุ้งอื่น ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง    Export 
102010200  KGM  กุ้งแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รมควัน    Export 
102010300  KGM  กุ้งต้มสุกแช่เย็น    Export 
102010400  KGM  กุ้งอื่น ๆ   Export 
102020000  KGM  ปลาหมึก    Export 
102020100  KGM  ปลาหมึก มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง    Export 
102020200  KGM  ปลาหมึก แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รมควัน    Export 
102030000  KGM  ปลา    Export 
102030100  KGM  เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง    Export 
102030200  KGM  ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง    Export 
102030300    ปลาแห้งและส่วนต่าง ๆ แห้ง ใส่เกลือหรือรมควัน   Export 
102030400  KGM  ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา    Export 
102040000  KGM  สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ อื่น ๆ    Export 
102040100  KGM  ปู สด แช่เย็น แช่แข็ง นึ่งหรือต้ม    Export 
102040200  KGM  หอย มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รมควัน    Export 
102040300  KGM  สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ อื่น ๆ อื่น ๆ    Export 
102050000  KGM  แมงกะพรุน    Export 
102060000  KGM  ตะพาบน้ำ    Export 
102070000  KGM  กบ    Export 
102080000  KGM  ประมงอื่น ๆ    Export 
103000000    ปศุสัตว์    Export 
103010000  KGM  ไก่    Export 
103010100  KGM  ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง    Export 
103010200  KGM  ไก่แปรรูป    Export 
103020000  KGM  เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง    Export 
103030000  KGM  สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง    Export 
103040000  KGM  กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปีก    Export 
103050000  C62  ไข่ไก่สด    Export 
103060000  KGM  เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้    Export 
103070000    สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ    Export 
200000000    สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร    Export 
201000000  KGM  อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป    Export 
201010000  KGM  อาหารทะเลกระป๋อง    Export 
201010100  KGM  ทูน่ากระป๋อง    Export 
201010200  KGM  ซาร์ดีนกระป๋อง    Export 
201010300  KGM  ปูกระป๋อง    Export 
201010400  KGM  กุ้งกระป๋อง    Export 
201010500    หอยลายกระป๋อง    Export 
201010600  KGM  ปลาหมึกกระป๋อง    Export 
201010700  KGM  อาหารทะเลกระป๋องอื่น ๆ   Export 
201020000  KGM  อาหารทะเลแปรรูป    Export 
201020100  KGM  กุ้งแปรรูป    Export 
201020200  KGM  ปลาหมึกแปรรูป    Export 
201020300  KGM  ปูแปรรูป    Export 
201020400  KGM  ปลาแปรรูป    Export 
201020401  KGM  ปลาทูน่า แปรรูป    Export 
201020402  KGM  ปลาอื่น ๆ แปรรูป    Export 
201020500  KGM  สัตว์น้ำประเภทครัสตาเซีย แปรรูป    Export 
201020600  KGM  หอยลาย แปรรูป    Export 
201020700  KGM  อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ    Export 
202000000  KGM  น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล    Export 
202010000  KGM  น้ำตาลทราย    Export 
202010100  KGM  น้ำตาลทรายดิบ    Export 
202010200  KGM  น้ำตาลทรายขาว    Export 
202010300    น้ำตาลอื่น ๆ   Export 
202020000  KGM  กากน้ำตาล    Export 
203000000  KGM  ผลไม้กระป๋องและแปรรูป    Export 
203010000  KGM  ผลไม้กระป๋อง    Export 
203010100  KGM  สับปะรดกระป๋อง    Export 
203010200  KGM  เงาะและเงาะสอดไส้สับปะรด    Export 
203010300  KGM  ลิ้นจี่กระป๋อง    Export 
203010400  KGM  ลำไยกระป๋อง    Export 
203010500  KGM  มะม่วงกระป๋อง    Export 
203010600  KGM  ผลไม้รวมกระป๋อง    Export 
203010700  KGM  ผลไม้กระป๋องอื่น ๆ    Export 
203020000  KGM  น้ำผลไม้    Export 
203020100  KGM  น้ำสับปะรด    Export 
203020200  KGM  น้ำส้มชนิดออเร้นจ์    Export 
203020300  KGM  น้ำผลไม้ผสม    Export 
203020400  KGM  น้ำผลไม้อื่น ๆ    Export 
203030000  KGM  ผลไม้แปรรูป    Export 
203030100  KGM  สับปะรดแปรรูป    Export 
203030200  KGM  ส้มแปรรูป    Export 
203030300  KGM  ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ    Export 
204000000  KGM  ผักกระป๋อง และผักแปรรูป    Export 
204010000  KGM  ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง    Export 
204020000  KGM  ข้าวโพดหวานกระป๋อง แปรรูป    Export 
204030000  KGM  หน่อไม้กระป๋อง แปรรูป    Export 
204040000  KGM  มะเขือเทศแปรรูป    Export 
204050000  KGM  เห็ดแปรรูป    Export 
204060000  KGM  พืชผักดองด้วยน้ำส้ม    Export 
204070000  KGM  ผักกระป๋องและผักแปรรูปอื่น ๆ    Export 
205000000  KGM  ผลิตภัณฑ์ข้าว    Export 
205010000  KGM  แป้งข้าวเจ้า    Export 
205020000  KGM  แป้งข้าวเหนียว    Export 
205030000  KGM  เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว    Export 
205040000  KGM  ขนมปังกรอบ    Export 
206000000  KGM  ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ    Export 
206010000  KGM  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป    Export 
206020000  KGM  ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอื่น ๆ    Export 
206020100  KGM  บิสกิต แวฟเฟิล และเวเฟอร์    Export 
206020200  KGM  แป้งสาลี    Export 
206020300  KGM  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี    Export 
206030000  KGM  อาหารปรุงแต่งอื่น ๆ    Export 
207000000  KGM  อาหารสัตว์เลี้ยง    Export 
207010000  KGM  อาหารสุนัขและแมว    Export 
207020000  KGM  อาหารสัตว์อื่น ๆ    Export 
208000000    สิ่งปรุงรสอาหาร    Export 
208010000  KGM  ซอส    Export 
208010100  KGM  ซอสพริก    Export 
208010200  KGM  ซอสถั่วเหลือง    Export 
208010300  KGM  ซอสมะเขือเทศ    Export 
208020000  KGM  น้ำปลา    Export 
208030000  KGM  เครื่องแกงสำเร็จรูป    Export 
208040000  KGM  ผงปรุงรส    Export 
208050000    สิ่งปรุงรสอื่น ๆ    Export 
209000000  KGM  นมและผลิตภัณฑ์นม    Export 
210000000  KGM  หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม    Export 
211000000    เครื่องดื่ม    Export 
211010000    เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์    Export 
211010100  LTR  น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส    Export 
211010200  LTR  เครื่องดื่มอื่น ๆ    Export 
211010300    เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ   Export 
211020000  LTR  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอส์    Export 
211020100  LTR  วิสกี้    Export 
211020200  LTR  ไวน์    Export 
211020300  LTR  เบียร์    Export 
211020400  LTR  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอส์อื่น ๆ    Export 
212000000  KGM  ซุปและอาหารปรุงแต่ง    Export 
212010000  KGM  ซุปและซุปข้นและของปรุงแต่งสำหรับทำซุป    Export 
212020000  KGM  อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน    Export 
213000000  KGM  ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์    Export 
213010000  KGM  น้ำมันปาล์ม    Export 
213020000  KGM  น้ำมันถั่วเหลือง    Export 
213030000  KGM  ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์อื่น ๆ    Export 
214000000  KGM  เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์    Export 
215000000  KGM  โกโก้และของปรุงแต่ง    Export 
216000000  KGM  ไอศกรีม    Export 
217000000    สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่น ๆ    Export 
300000000    สินค้าอุตสาหกรรม    Export 
301000000    สิ่งทอ    Export 
301010000    เครื่องนุ่งห่ม    Export 
301010100    เสื้อผ้าสำเร็จรูป   Export 
301010101    เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากฝ้าย   Export 
301010102    เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากใยประดิษฐ์   Export 
301010103  C62  เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากไหม   Export 
301010104    เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากขนสัตว์   Export 
301010105    เสื้อผ้าสำเร็จรูปทำจากวัตถุทออื่น ๆ   Export 
301010106    เสื้อผ้าเด็กอ่อน   Export 
301010200  KGM  เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ    Export 
301010300  KGM  ถุงเท้าและถุงน่อง    Export 
301010400    ถุงมือผ้า    Export 
301020000  KGM  ผ้าผืนและด้าย    Export 
301020100  KGM  ผ้าผืน    Export 
301020101  KGM  ผ้าผืนทำจากฝ้าย    Export 
301020102  KGM  ผ้าผืนทำจากเส้นใยประดิษฐ์    Export 
301020103  KGM  ผ้าผืนทำจากไหม    Export 
301020104  KGM  ผ้าผืนทำจากวัตถุทออื่น ๆ    Export 
301020200  KGM  ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์    Export 
301020201  KGM  ด้ายฝ้าย    Export 
301020202  KGM  ด้ายเส้นใยประดิษฐ์    Export 
301030000    เคหะสิ่งทอ    Export 
301040000  KGM  เส้นใยประดิษฐ์    Export 
301050000  KGM  ผ้าปักและผ้าลูกไม้    Export 
301060000  KGM  ตาข่ายจับปลา    Export 
301070000    ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ    Export 
301080000  KGM  ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว    Export 
301090000    สิ่งทออื่นๆ    Export 
302000000    อัญมณีและเครื่องประดับ    Export 
302010000    อัญมณี    Export 
302010100  CTM  เพชร    Export 
302010200    พลอย    Export 
302010300  GRM  ไข่มุก    Export 
302020000    เครื่องประดับแท้    Export 
302020100  KGM  เครื่องประดับแท้ทำด้วยเงิน    Export 
302020200  GRM  เครื่องประดับแท้ทำด้วยทอง    Export 
302020300    เครื่องประดับแท้ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ    Export 
302030000  KGM  เครื่องประดับอัญมณีเทียม    Export 
302040000  KGM  อัญมณีสังเคราะห์    Export 
302050000  KGM  ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป    Export 
302060000    โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ    Export 
303000000    เครื่องใช้ไฟฟ้า    Export 
303010000    เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
303010100    เครื่องวิดีโอ    Export 
303010200    เครื่องเสียง    Export 
303010300    ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับเครื่องวิดีโอ เครื่องเสียง    Export 
303010400  C62  เทปแม่เหล็กสำหรับวิดีโอและเครื่องเสียง    Export 
303020000    เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ    Export 
303020100    เครื่องรับวิทยุ    Export 
303020200    เครื่องรับโทรทัศน์    Export 
303020300  KGM  ส่วนประกอบเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์    Export 
303030000  C62  หลอดภาพโทรทัศน์สี    Export 
303040000    ลำโพงขยายเสียงและส่วนประกอบ    Export 
303040100    ลำโพงขยายเสียง    Export 
303040200    ส่วนประกอบของลำโพงขยายเสียง    Export 
303050000    เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน    Export 
303050100  C62  เตาอบไมโครเวฟ    Export 
303050200    เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและส่วนประกอบ    Export 
303050201    เตาอบอื่น ๆ รวมเตาที่มีหม้อหุงต้ม และเตาย่าง    Export 
303050202  C62  เครื่องอุปกรณ์แต่งผมและเป่าผม    Export 
303050203    เครื่องทำน้ำร้อน    Export 
303050204    เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอื่น ๆ และส่วนประกอบ    Export 
303060000    พัดลม    Export 
303070000    ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ    Export 
303070100    ตู้เย็นใช้ในบ้านเรือน    Export 
303070200    ตู้แช่แข็งและเคาน์เตอร์ตู้โชว์    Export 
303070300    ส่วนประกอบอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง    Export 
303070301  KGM  อีแวโพเรเตอร์   Export 
303070302  KGM  คอนเดนเซอร์    Export 
303070303    ส่วนประกอบอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง อื่นๆ   Export 
303080000    เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ    Export 
303080100    แบบติดหน้าต่างหรือฝาผนัง    Export 
303080200    แบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความร้อน    Export 
303080300    แบบขับด้วยมอเตอร์ใช้เปลี่ยนอุณหภูมิและความร้อน    Export 
303080400    แบบแยกหน่วยทำความเย็น    Export 
303080500  KGM  ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ    Export 
303090000    เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น    Export 
303100000  KGM  สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล    Export 
303110000    หลอดไฟฟ้า    Export 
303120000  KGM  เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า    Export 
303130000  KGM  เครื่องพักกระแสไฟฟ้า    Export 
303140000    เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ    Export 
303150000    เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง และส่วนประกอบ    Export 
303160000    หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ    Export 
303170000  KGM  แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า    Export 
303180000  KGM  ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    Export 
303190000  C62  จอแสดงผล   Export 
303200000    เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ    Export 
304000000    เครื่องอิเล็กทรอนิกส์    Export 
304010000    เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
304010100    เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    Export 
304010101    ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์   Export 
304010102    เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ   Export 
304010200  KGM  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์    Export 
304010300  KGM  สายไฟคอมพิวเตอร์    Export 
304010400  C62  เทปแม่เหล็กและจานแม่แหล็กสำหรับคอมพิวเตอร์    Export 
304020000    เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์    Export 
304030000    แผงวงจรไฟฟ้า    Export 
304040000  KGM  วงจรพิมพ์    Export 
304050000    ตลับลูกปืน    Export 
304060000    มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    Export 
304070000    เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
304070100    เครื่องโทรสาร    Export 
304070200    เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์    Export 
304070201    เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์    Export 
304070202    เครื่องตอบรับโทรศัพท์    Export 
304070203    โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน   Export 
304070300    ส่วนประกอบเครื่องโทรสาร และโทรศัพท์    Export 
304080000    เครื่องส่งวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์    Export 
304090000    อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด   Export 
304090100  C62  อุปกรณ์กึ่งตัวนำ    Export 
304090200  C62  ทรานซิสเตอร์    Export 
304090300    ไดโอด   Export 
304090400    อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด อื่น ๆ    Export 
304100000    หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ   Export 
305000000    เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน    Export 
305010000  C62  เฟอร์นิเจอร์ไม้    Export 
305020000    เฟอร์นิเจอร์โลหะ    Export 
305030000    ที่นอนหมอนฟูก    Export 
305040000    เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ    Export 
305050000    ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์    Export 
306000000    ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้    Export 
306010000  MTQ  ไม้แปรรูป    Export 
306020000  KGM  แผ่นไม้วีเนียร์    Export 
306030000    ไม้อัด    Export 
306040000  KGM  ไฟเบอร์บอร์ด    Export 
306050000  KGM  เครื่องใช้ทำด้วยไม้    Export 
306060000    อุปกรณ์ก่อสร้างทำด้วยไม้    Export 
306070000  KGM  กรอบรูปไม้    Export 
306080000  KGM  รูปแกะสลัก และเครื่องประดับทำด้วยไม้    Export 
306090000    ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อื่น ๆ    Export 
307000000    เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์    Export 
307010000    เหล็กและเหล็กกล้า    Export 
307010100    ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด    Export 
307010200  KGM  มุม รูปทรงและหน้าตัด    Export 
307010300  KGM  เหล็กและเหล็กกล้าอื่น ๆ    Export 
307020000    ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า    Export 
307020100  KGM  ท่อเหล็ก    Export 
307020200  KGM  ข้อต่อท่อเหล็ก    Export 
307020300  KGM  โครงก่อสร้างทำด้วยเหล็ก    Export 
307020400  KGM  ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว    Export 
307020500  KGM  ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง    Export 
307020600    ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ    Export 
308000000  KGM  ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม    Export 
308010000  KGM  โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ    Export 
308020000  KGM  ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม    Export 
308030000  KGM  ของอื่นๆที่ทำด้วยอลูมิเนียม    Export 
309000000  KGM  ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ    Export 
310000000  KGM  เม็ดพลาสติก    Export 
310010000  KGM  เอทิลีน    Export 
310020000  KGM  โพรพิลีน    Export 
310030000  KGM  สไตรีน    Export 
310040000  KGM  ไวนิลคลอไรด์    Export 
310050000  KGM  อะคริลิกโพลิเมอร์    Export 
310060000  KGM  โพลิอะซิทัล    Export 
310070000  KGM  โพลิอะไมด์    Export 
310080000  KGM  อะมิโนเรซิน    Export 
310090000  KGM  เม็ดพลาสติกอื่นๆ    Export 
311000000  KGM  ผลิตภัณฑ์พลาสติก    Export 
311010000  KGM  ถุงและกระสอบพลาสติก    Export 
311020000  KGM  แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ    Export 
311030000  KGM  เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก    Export 
311040000  KGM  เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย    Export 
311050000  KGM  กล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก    Export 
311060000  KGM  หลอดและท่อพลาสติก    Export 
311070000  KGM  พลาสติกปูพื้นและผนัง    Export 
311080000  KGM  ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ    Export 
312000000    เคมีภัณฑ์    Export 
312010000  KGM  เคมีภัณฑ์อนินทรีย์    Export 
312010100  KGM  คาร์บอน    Export 
312010200  KGM  กรดอนินทรีย์อื่นๆ    Export 
312010300  KGM  เคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ    Export 
312020000    เคมีภัณฑ์อินทรีย์    Export 
312020100  KGM  อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน    Export 
312020200  KGM  ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน    Export 
312020300  KGM  กรดเทเรฟทาลิก    Export 
312020400  KGM  กรดกลูตามิกและโมโนโซเดียมกลูตาเมต    Export 
312020500  KGM  สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก    Export 
312020600  KGM  ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน    Export 
312020700  KGM  ปฏิชีวนะ    Export 
312020800    เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ    Export 
312030000  KGM  ปุ๋ย    Export 
312030100  KGM  ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเเจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน    Export 
312030200  KGM  ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน    Export 
312030300  KGM  ปุ๋ยอื่นๆ    Export 
312040000  KGM  สีทาและวาร์นิช และวัตถุแต่งสีอื่นๆ   Export 
312040100  KGM  สีทาและวาร์นิช    Export 
312040200  KGM  หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ    Export 
312040300  KGM  สีสำหรับงานวาด    Export 
312040400  KGM  สารสีและวัตถุแต่งสีอื่นๆ   Export 
312050000  KGM  สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี    Export 
312060000  KGM  สารแอลบูมินอยด์    Export 
312060100  KGM  กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ    Export 
312060200  KGM  สารแอลบูมินอยด์อื่นๆ    Export 
312070000  KGM  เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด    Export 
312070100  KGM  สารฆ่าแมลง    Export 
312070200  KGM  สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยางและพลาสติก    Export 
312070300  KGM  เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    Export 
313000000  KGM  ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์    Export 
314000000    รองเท้าและชิ้นส่วน    Export 
314010000  PR   รองเท้ากีฬา    Export 
314020000  KGM  รองเท้าแตะ    Export 
314030000  PR   รองเท้าหนัง    Export 
314040000  PR   รองเท้าอื่นๆ    Export 
314050000  KGM  ส่วนประกอบของรองเท้า    Export 
315000000    เครื่องใช้สำหรับเดินทาง    Export 
315010000  C62  กระเป๋าเดินทาง    Export 
315020000  C62  กระเป๋าถือ    Export 
315030000    กระเป๋าใส่เศษสตางค์    Export 
315040000    เครื่องเดินทางอื่น ๆ    Export 
316000000    หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด    Export 
316010000  KGM  หนังโคกระบือฟอก    Export 
316020000  KGM  ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง    Export 
316030000  PR   ถุงมือหนัง    Export 
316040000  KGM  ครื่องแต่งกายและเข็มขัด    Export 
316050000  KGM  หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ    Export 
317000000    ผลิตภัณฑ์ยาง    Export 
317010000    ยางยานพาหนะ    Export 
317020000  KGM  ยางรัดของ    Export 
317030000  PR   ถุงมือยาง    Export 
317040000  KGM  หลอดและท่อ    Export 
317050000  KGM  สายพานลำเลียงและส่งกำลัง    Export 
317060000  KGM  ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม    Export 
317070000  KGM  ยางวัลแคไนซ์    Export 
317080000  KGM  ยางผสม(คอมพาวนด์)   Export 
317090000  KGM  ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ    Export 
318000000  KGM  ผลิตภัณฑ์ปอ    Export 
318010000  KGM  กระสอบ    Export 
318020000  KGM  ด้ายและเชือก    Export 
318030000  KGM  ผ้าผืนกระสอบ    Export 
319000000    ผลิตภัณฑ์เซรามิก    Export 
319010000    กระเบื้องปูพื้น ปิดผนังและโมเสก    Export 
319020000  KGM  เครื่องสุขภัณฑ์    Export 
319030000  KGM  ลูกถ้วยไฟฟ้า    Export 
319040000  KGM  ของชำร่วยและเครื่องประดับ    Export 
319050000    ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ    Export 
320000000    เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน    Export 
320010000  KGM  ถ้วยชามทำด้วยเซรามิก    Export 
320020000  KGM  เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยพลาสติก    Export 
320030000  KGM  เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยเหล็ก เหล็กกล้า    Export 
320040000  KGM  เครื่องแก้วใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว    Export 
320050000    เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยโลหะมีค่า   Export 
320060000  KGM  เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ทำด้วยอลูมิเนียม    Export 
320070000  KGM  เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือน ทำด้วยทองแดง    Export 
321000000    ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
321010000    รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    Export 
321010100    รถยนต์นั่ง    Export 
321010101    รถยนต์นั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   Export 
321010102    รถยนต์นั่งประเภทยานยนต์ไฟฟ้ามีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อน   Export 
321010103    รถยนต์นั่งที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น   Export 
321010200  C62  รถแวน   Export 
321010300  C62  รถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุก    Export 
321010301  C62  รถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   Export 
321010302  C62  รถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุกประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   Export 
321010400    ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์    Export 
321010401    ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์นั่ง    Export 
321010402  KGM  ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถแวน   Export 
321010403  KGM  ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถปิกอัพ รถบัสและรถบรรทุก    Export 
321010404  KGM  ชุดสายไฟรถยนต์    Export 
321010405    ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่น ๆ    Export 
321020000    รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ    Export 
321020100  C62  รถจักรยานยนต์    Export 
321020101  C62  รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน   Export 
321020102  C62  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า   Export 
321020200    ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์    Export 
321020201  KGM  ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    Export 
321020202    ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์อื่น ๆ    Export 
321030000    รถจักรยานและส่วนประกอบ    Export 
321030100  C62  รถจักรยาน    Export 
321030200    ส่วนประกอบรถจักรยาน    Export 
321040000    เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ    Export 
321050000    เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์ และส่วนประกอบ    Export 
321060000    ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ    Export 
322000000    ของเล่น    Export 
322010000  KGM  ของเล่นที่มีล้อ    Export 
322020000    ตุ๊กตารูปคนและสัตว์    Export 
322030000    ของเล่นอื่น ๆ    Export 
323000000    เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม    Export 
323010000    เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมสำหรับเล่นในห้อง (บิลเลียด วิดีโอเกม ไพ่ ฯลฯ)    Export 
323020000    เครื่องกีฬาสำหรับเล่นกลางแจ้ง (สกี แบดมินตัน กอล์ฟ เทนนิส ฯลฯ)    Export 
323030000    อุปกรณ์สำหรับตกปลาและล่าสัตว์อื่น ๆ    Export 
324000000  KGM  ประทีปโคมไฟ    Export 
325000000  KGM  ของใช้ในเทศกาลและงานรื่นเริง    Export 
325010000  KGM  ของใช้ในเทศกาลคริสต์มาส    Export 
325020000  KGM  ของใช้ในเทศกาลอี่น ๆ    Export 
326000000    นาฬิกาและส่วนประกอบ    Export 
326010000  KGM  นาฬิกา    Export 
326020000    ส่วนประกอบนาฬิกา    Export 
327000000    เลนซ์    Export 
327010000  KGM  ลนซ์แว่นตา    Export 
327010100  KGM  เลนซ์ที่ทำด้วยกระจก    Export 
327010200  C62  เลนซ์ที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ    Export 
327020000  KGM  เลนซ์สำหรับกล้องถ่ายรูปและเครื่องฉาย    Export 
327030000    เลนซ์อื่นๆ    Export 
328000000    กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์    Export 
328010000  C62  กล้องถ่ายรูป    Export 
328020000  C62  เครื่องไฟแฟลชและหลอดไฟแฟลช    Export 
328030000  KGM  ส่วนประกอบและอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป    Export 
329000000  KGM  เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว    Export 
329010000  KGM  เครื่องสำอาง เครื่องหอมและสบู่    Export 
329010100  KGM  สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งหน้า หรือบำรุงผิว    Export 
329010200  KGM  สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม    Export 
329010300  KGM  สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน    Export 
329010400  KGM  สิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้ำและดับกลิ่นตัว    Export 
329010500  KGM  สบู่    Export 
329010600  KGM  หัวน้ำหอมและน้ำหอม    Export 
329020000  KGM  วัตถุดิบเพื่อใช้ทำเครื่องสำอาง    Export 
329020100  KGM  เอสเซนเชียลออยล์    Export 
329020200  KGM  ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม    Export 
329020300  KGM  สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น    Export 
329020400  KGM  ไขเทียมและไขปรุงแต่ง    Export 
329020500  KGM  สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว    Export 
330000000    หมวกและส่วนประกอบ    Export 
331000000    เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์    Export 
332000000  KGM  ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์    Export 
333000000  KGM  ปูนซิเมนต์    Export 
334000000  KGM  หนังสือและสิ่งพิมพ์    Export 
335000000    เครื่องถ่ายเอกสาร ส่วนประกอบและอุปกรณ์    Export 
336000000  KGM  แก้วและกระจก    Export 
336010000  KGM  กระเปาะแก้วและส่วนประกอบใช้ทำหลอด    Export 
336020000  KGM  โพล์ตกลาสและแก้วที่ขัดผิว    Export 
336030000  KGM  กระจกนิรภัย กระจกรถยนต์    Export 
336040000  KGM  แก้วและกระจกอื่นๆ    Export 
337000000    ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด    Export 
337010000  KGM  แปรงสีฟัน    Export 
337020000    ปากกาและดินสอ    Export 
337030000  KGM  เทียนไข    Export 
337040000    ไฟแช็ค    Export 
337050000  KGM  หวี กี๊บหนีบผม    Export 
337060000  KGM  กระติกสูญญากาศและส่วนประกอบ    Export 
337070000    แปรงและอุปกรณ์ทำความสะอาด    Export 
337080000    ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    Export 
338000000  KGM  ผลิตภัณฑ์สังกะสี    Export 
339000000  KGM  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ    Export 
339010000  KGM  กระดาษใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก    Export 
339020000  KGM  กระดาษคราฟท์    Export 
339030000  KGM  กระดาษแข็ง    Export 
339040000  KGM  กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า กระดาษอนามัย    Export 
339050000  KGM  บรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ)    Export 
339060000  KGM  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ    Export 
340000000    ร่ม    Export 
341000000  KGM  แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ    Export 
342000000  KGM  ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ    Export 
342010000  KGM  กุญแจสายยู    Export 
342020000  KGM  อุปกรณ์สำหรับยึดติด ทำด้วยโลหะ    Export 
342030000  KGM  ตู้นิรภัยและตู้เอกสาร    Export 
342040000  KGM  รูปหล่อโลหะขนาดเล็ก    Export 
342050000  KGM  จุกและฝาเกลียว    Export 
342060000  KGM  ของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ    Export 
343000000    เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล    Export 
343010000    เครื่องจักรใช้ในการแปรรูปยางหรือพลาสติก    Export 
343020000    เครื่องจักรสิ่งทอ    Export 
343030000    ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสำหรับลำเลียงขนย้าย    Export 
343040000    เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์    Export 
343050000    เครื่องสูบเชื้อเพลิง ของเหลว และเครื่องสูบลม    Export 
343060000    บอยเลอร์    Export 
343070000    เครื่องกังหันไอพ่นและกังหันอื่น ๆ    Export 
343080000    เครื่องจักรที่ใช้กรอง แยกของเหลวหรือก๊าซ    Export 
343090000    เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและส่วนประกอบ    Export 
343100000    เพลาส่งกำลังและข้อเหวี่ยง    Export 
343110000    เครื่องวัดรอบ เครื่องบอกความเร็วและอุปกรณ์    Export 
343120000    ตลับลูกปืน   Export 
343130000    ครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อื่น ๆ    Export 
344000000    อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ   Export 
345000000    เครื่องดนตรีและส่วนประกอบ    Export 
346000000    อาวุธ กระสุน รวมทั้งส่วนประกอบ    Export 
347000000  KGM  ทองแดงและของทำด้วยทองแดง    Export 
347010000  KGM  หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อทองแดง    Export 
347020000  KGM  ฟอยล์ทำด้วยทองแดง    Export 
347030000  KGM  ท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง    Export 
347040000  KGM  เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง    Export 
347050000  KGM  ทองแดงและของทำด้วยทองแดงอื่น ๆ    Export 
348000000    สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ    Export 
400000000    สินค้าแร่และเชื้อเพลิง    Export 
401000000  KGM  ดีบุก    Export 
402000000  KGM  แร่ยิบซัม    Export 
403000000  KGM  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว    Export 
404000000  KGM  ก๊าซธรรมชาติ    Export 
405000000  KGM  สังกะสี    Export 
406000000  KGM  ตะกั่ว    Export 
407000000  KGM  เฟลค์สปาร์    Export 
408000000  KGM  แบไรท์    Export 
409000000  KGM  ฟลูออร์สปาร์    Export 
410000000  KGM  สเตอวีไรต์    Export 
411000000  LTR  น้ำมันดิบ    Export 
412000000    น้ำมันสำเร็จรูป    Export 
412010000  LTR  น้ำมันเบนซิน    Export 
412020000  LTR  น้ำมันดีเซล    Export 
412030000  LTR  น้ำมันก๊าด    Export 
412040000  LTR  น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ    Export 
412050000  KGM  ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ    Export 
412060000  KGM  น้ำมันที่กลั่นจากทาร์ของถ่านหิน    Export 
413000000    สินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ    Export 
500000000  KGM  อื่น ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของที่ออกไปกับตน)    Export