ค้นหาสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
นำเข้ารวม
สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
100000000    สินค้าเชื้อเพลิง    import 
101000000  LTR    น้ำมันดิบ    import 
102000000  LTR    น้ำมันสำเร็จรูป    import 
102010000  LTR      น้ำมันเบนซิน    import 
102020000  LTR      น้ำมันดีเซล    import 
102030000  LTR      น้ำมันเตา    import 
102040000  LTR      น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก    import 
102050000  LTR      น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ    import 
103000000  KGM    ก๊าซธรรมชาติ    import 
103010000  KGM      ก๊าซธรรมชาติ    import 
103020000  KGM      ปิโตรเลียมก๊าซ    import 
104000000  KGM    ถ่านหิน    import 
105000000      เชื้อเพลิงอื่น ๆ    import