ค้นหาสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
นำเข้ารวม
สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
400000000    สินค้าอุปโภคบริโภค    import 
401000000      สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์    import 
401010000  C62      โค กระบือ สุกร แพะ แกะ    import 
401020000  C62      สัตว์ปีก    import 
401030000        สัตว์น้ำ    import 
401040000        สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ    import 
402000000  KGM    นมและผลิตภัณฑ์นม    import 
402010000  KGM      นมและครีมใช้เลี้ยงทารก    import 
402020000  KGM      นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันไม่เกิน 1.5% โดยน้ำหนัก    import 
402030000  KGM      นมและครีมผงเม็ด (หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก    import 
402040000  KGM      นมและครีมผงเม็ด (ไม่หวาน) ไขมันเกิน 1.5% โดยน้ำหนัก    import 
402050000  KGM      เนยและเนยแข็ง    import 
402060000  KGM      ผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ    import 
403000000  KGM    อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก    import 
404000000  KGM    ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง    import 
404010000  KGM      ข้าว    import 
404020000  KGM      ผลิตภัณฑ์จากแป้ง    import 
405000000  KGM    ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้    import 
405010000  KGM      ผักและของปรุงแต่งจากผัก    import 
405020000  KGM      ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้    import 
405020100  KGM        แอปเปิ้ลและแพร์สด    import 
405020200  KGM        องุ่นสด    import 
405020300  KGM        ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง    import 
405020400  KGM        ผลไม้อื่น ๆ และของปรุงแต่งจากผลไม้    import 
405030000  KGM      น้ำผักและน้ำผลไม้    import 
406000000  KGM    เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค    import 
406010000  KGM      สัตว์น้ำ    import 
406020000  KGM      เนื้อสัตว์อื่น ๆ และส่วนอื่นของสัตว์    import 
407000000  KGM    กาแฟ ชา เครื่องเทศ    import 
408000000      เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา    import 
408010000  LTR      เครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์    import 
408020000        เครื่องดื่มทีไม่มีแอลกอฮอล์    import 
409000000  KGM    ขนมหวานและช็อกโกแลต    import 
410000000      ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ    import 
411000000  KGM    ผลิตภัณฑ์ยาสูบ    import 
412000000  KGM    สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง    import 
412010000  KGM      สบู่และผงซักฟอก    import 
412020000  KGM      เครื่องสำอาง    import 
413000000      เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ    import 
413010000        เสื้อผ้าสำเร็จรูป    import 
413010100  C62        สูท    import 
413010101  C62          สูทบุรุษและเด็กชาย    import 
413010102  C62          สูทสตรีและเด็กหญิง    import 
413010200  C62        เชิ้ต/เบลาส์    import 
413010201  C62          เชิ้ต/เบลาส์บุรุษและเด็กชาย    import 
413010202  C62          เชิ้ต/เบลาส์สตรีและเด็กหญิง    import 
413010300  C62        แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์    import 
413010301  C62          แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010302  C62          แจ็กแก็ตและเสื้อเบลเซอร์ของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010400  C62        กางเกง กระโปรงและเครื่องแต่งตัว    import 
413010401  C62          กางเกง และเครื่องแต่งตัวของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010402  C62          กระโปรงและเครื่องแต่งตัวของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010500          ชุดชั้นในและเสื้อคลุม    import 
413010501            ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010502            ชุดชั้นในและเสื้อคลุมของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010600          เสื้อผ้าอื่น ๆ    import 
413010601  C62          ชุดนอนของบุรุษและเด็กชาย    import 
413010602  C62          ชุดนอนของสตรีและเด็กหญิง    import 
413010603            เสื้อผ้าอื่น ๆ    import 
413020000        รองเท้า    import 
413020100  PR         รองเท้ากีฬา    import 
413020200  PR         รองเท้าหนัง    import 
413020300  PR         รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก    import 
413020400          รองเท้าอื่น ๆ    import 
413030000        ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ    import 
414000000      ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม    import 
414010000        ยารักษาโรค    import 
414020000  KGM      วิตามิน    import 
414030000  KGM      ฮอร์โมน    import 
414040000        ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมอื่นๆ    import 
415000000      เลนซ์ แว่นตาและส่วนประกอบ    import 
415010000  C62      คอนแทกเลนซ์และเลนส์    import 
415020000  C62      แว่นตา    import 
415030000        กรอบและโครงสำหรับแว่นตา    import 
416000000      เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด    import 
416010000  KGM      อุปกรณ์สำหรับช่างตัดเสื้อ    import 
416020000        เครื่องใช้ในครัวและโต๊ะอาหาร    import 
416030000        กระเป๋า    import 
416030100  C62        กระเป๋าเดินทาง    import 
416030200  C62        กระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ    import 
416040000        เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ    import 
416040100          น้ำยาทำความสะอาดและอุปกรณ์    import 
416040200          กุญแจและของมีคม    import 
416040300          เครื่องแต่งกายและของใช้อื่น ๆ    import 
416040400          ของใช้ในบ้านเรือน    import 
416040500          เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ    import 
417000000      กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
417010000  C62      กล้องถ่ายรูป    import 
417020000        อุปกรณ์และส่วนประกอบ    import 
418000000      เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน    import 
418010000  KGM      เครื่องสุขภัณฑ์    import 
418020000        เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือนอื่น ๆ    import 
419000000  KGM    ผลิตภัณฑ์กระดาษ    import 
419010000  KGM      บรรจุภัณฑ์กระดาษ    import 
419020000  KGM      กระดาษชำระ    import 
419030000  KGM      ผลิตภัณฑ์กระดาษอื่น ๆ    import 
420000000      สิ่งพิมพ์    import 
421000000      วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน    import 
421010000  KGM      เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน    import 
421020000        วัสดุสำนักงาน    import 
422000000      เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม    import 
422010000        เครื่องดนตรี    import 
422020000        ของเล่น    import 
422030000        เครื่องเล่นกีฬา    import 
422040000        เครื่องเล่นเกม    import 
422050000        เครื่องเล่นในสวนสนุก    import 
423000000      เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน    import 
423010000        เครื่องปรับอากาศ    import 
423020000        เครื่องทำน้ำร้อน    import 
423030000        ไมโครโฟน    import 
423040000        เครื่องวีดีโอ    import 
423050000        เครื่องซักผ้า    import 
423060000        เครื่องรับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์    import 
423070000        ตู้เย็นและตู้แช่    import 
423080000        เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ    import 
424000000      เครื่องประดับอัญมณี    import 
424010000        เครื่องประดับอัญมณีแท้    import 
424020000  KGM      เครื่องประดับอัญมณีเทียม    import 
425000000      นาฬิกาและส่วนประกอบ    import 
425010000  C62      นาฬิกาข้อมือ    import 
425020000  C62      นาฬิกาชนิดคล็อก    import 
425030000        อุปกรณ์ส่วนประกอบอื่น ๆ    import 
426000000      สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ    import