ค้นหาสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
นำเข้ารวม
สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
500000000  C62  ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง    import 
501000000      รถยนต์นั่ง    import 
502000000      รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก    import 
502010000        รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก    import 
502020000        รถบรรทุกคนไข้    import 
503000000      ยานพาหนะอื่น ๆ    import 
504000000      ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์   import 
504010000        ยางรถยนต์    import 
504020000        ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง    import 
504030000        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์อื่น    import 
505000000      รถจักรยานยนต์    import 
506000000      รถจักรยาน    import 
507000000      ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน    import