ค้นหาสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
นำเข้ารวม
สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
500000000  C62  ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง    import 
501000000      รถยนต์นั่ง    import 
501010000        รถยนต์นั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
501020000        รถยนต์นั่งประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
502000000      รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก    import 
502010000        รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก    import 
502010100          รถยนต์โดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
502010200          รถยนต์โดยสารประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
502010300           รถบรรทุกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
502010400          รถบรรทุกโดยสารประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
502010500          แท็กซี่มิเตอร์   import 
502020000        รถบรรทุกคนไข้    import 
503000000      ยานพาหนะอื่น ๆ    import 
503010000        ยานพาหนะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องสันดาปภายใน   import 
503020000        ยานพาหนะอื่นๆ ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า   import 
503030000        ยานพาหนะอื่นๆ (ไมสามารถระบุประเภทได้)   import 
504000000      ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์   import 
504010000        ยางรถยนต์    import 
504020000        ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้งโครงรถและตัวถัง    import 
504030000        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์อื่น    import 
505000000      รถจักรยานยนต์    import 
505010000        รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเคลื่อนยนต์สันดาปภายใน   import 
505020000        รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า   import 
506000000      รถจักรยาน    import 
507000000      ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน    import