ค้นหาสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ / โครงสร้างสินค้านำเข้ากระทรวงพาณิชย์ MOC

หมวดสินค้า
นำเข้ารวม
สินค้าเชื้อเพลิง
สินค้าทุน
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
สินค้าอุปโภคบริโภค
ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ
code
unit
รายการ
ข้อมูลสถิติ
600000000    อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอื่นๆ    import 
601000000      ยุทธปัจจัย    import 
601010000        อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ    import 
601020000  C62      รถถัง    import 
601030000  C62      ยุทธปัจจัยอื่น ๆ    import 
602000000  KGM    ธุรกรรมพิเศษ    import 
603000000  KGM    อื่น ๆ    import 
603010000  KGM      ของเสีย   import 
603020000  KGM      อื่น ๆ   import