ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
03     ปลาและสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ  Export   Import 
0301     ปลามีชีวิต  Export   Import 
  030110 /KGM     ปลาเลี้ยงสวยงาม  Export   Import 
  03011010 000/KGM           ลูกปลา  Export   Import 
  03011020 000/KGM           อื่นๆปลาทะเล  Export   Import 
  03011030 000/KGM           อื่นๆปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03019100 000/KGM           ปลาเทราต์(แซลโมทรุตตาออนโครินคัสมายคิสออนโครินคัสคลาร์กิออนโครินคัสอะกัวโบนิตาออนโครินคัสกิลีออนโครินคัสอาปาเช่และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03019200 000/KGM           ปลาไหล(ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  030193 /KGM     ปลาคาร์ป  Export   Import 
  03019310 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์นอกจากลูกปลา  Export   Import 
  03019390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030194 /KGM           - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)    
  03019400 000/KGM           ปลาบลูฟินทูนา(ทูนนัสทินนัส)  Export   Import 
  030195 /KGM           - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)    
  03019500 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา(ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  030199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03019911 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03019921 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03019931 000/KGM           ปลานวลจันทร์สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03019939 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03019940 /KGM         อื่นๆปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03019940 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03019940 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03019940 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03019940 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03019940 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03019940 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03019940 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03019940 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0302     ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภทที่ 03.04  Export   Import 
  03021100 000/KGM           ปลาเทราต์(แซลโมทรุตตาออนโครินคัสมายคิสออนโครินคัสคลาร์กิออนโครินคัสอะกัวโบนิตาออนโครินคัสกิลีออนโครินคัสอาปาเช่และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  030212 /KGM           - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้าออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้าออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ (ูโกูโก)    
  03021200 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก(ออนโครินคัสเนอรก้าออนโครินคัสกอบูสก้าออนโครินคัสคีต้าออนโครินคัสซาวิสก้าออนโครินคัสคีสซุออนโครินคัสมาซูโอ๊ะและออนโครินคัสโรดูรัส)ปลาแซลมอนแอตแลนติก(แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ(ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03022100 000/KGM           ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน(เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)  Export   Import 
  03022200 000/KGM           ปลาเพลซ(พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)  Export   Import 
  03022300 000/KGM           ปลาโซล(ชนิดโซเลีย)  Export   Import 
  03022900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03023100 000/KGM           ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว(ทูนนัสอะลาลังกา)  Export   Import 
  03023200 000/KGM           ปลาทูนาครีบเหลือง(ทูนนัสอัลบาคาเรส)  Export   Import 
  03023300 000/KGM           ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ  Export   Import 
  03023400 000/KGM           ปลาบิกอายทูนา(ทูนนัสโอเบซัส)  Export   Import 
  030235 /KGM           - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)    
  03023500 000/KGM           ปลาบลูฟินทูนา(ทูนนัสทินนัส)  Export   Import 
  030236 /KGM           - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)    
  03023600 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา(ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  03023900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03024000 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาซิไอ)ไม่รวมถึงตับและไข่  Export   Import 
  03025000 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)ไม่รวมถึงตับและไข่  Export   Import 
  03026100 000/KGM           ปลาซาร์ดีน(ซาร์ดินาพิลคาร์ดัสชนิดซาร์ดินอป)ปลาซาร์ดิเนลล่า(ชนิดซาร์ดิเนลล่า)ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต(สแปรตทัสสแปรตทัส)  Export   Import 
  030262 /KGM           - - ปลาแดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟ?นัส)    
  03026200 000/KGM           ปลาแฮดด็อก(เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)  Export   Import 
  03026300 000/KGM           ปลาโคล(พอลลาชิอัสไวเรนส์)  Export   Import 
  03026400 000/KGM           ปลาแมคเคอเรล(สคอมเบอร์สคอมบรัสสคอมเบอร์ออสตราลาซิกัสสคอมเบอร์จาโพนิกัส)  Export   Import 
  03026500 000/KGM           ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ  Export   Import 
  03026600 000/KGM           ปลาไหล(ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  030267 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03026700 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030268 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03026800 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030269 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03026910 000/KGM           ปลาทะเล  Export   Import 
  03026920 /KGM         ปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03026920 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03026920 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03026920 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03026920 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03026920 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03026920 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03026920 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03026920 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  03027000 000/KGM           ตับและไข่  Export   Import 
0303     ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลา  Export   Import 
  03031100 000/KGM           ปลาซอคอายแซลมอน(เรดแซลมอน)(ออนโครินคัสเนอรก้า)  Export   Import 
  03031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03032100 000/KGM           ปลาเทราต์(แซลโมทรุตตาออนโครินคัสมายคิสออนโครินคัสคลาร์กิออนโครินคัสอะกัวโบนิตาออนโครินคัสกิลีออนโครินคัสอาปาเช่และออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์)  Export   Import 
  03032200 000/KGM           ปลาแซลมอนแอตแลนติก(แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ(ฮูโกฮูโก)  Export   Import 
  03032900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03033100 000/KGM           ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน(เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)  Export   Import 
  03033200 000/KGM           ปลาเพลซ(พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)  Export   Import 
  03033300 000/KGM           ปลาโซล(ชนิดโซเลีย)  Export   Import 
  03033900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03034100 000/KGM           ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว(ทูนนัสอะลาลังกา)  Export   Import 
  03034200 000/KGM           ปลาทูนาครีบเหลือง(ทูนนัสอัลบาคาเรส)  Export   Import 
  03034300 000/KGM           ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ  Export   Import 
  03034400 000/KGM           ปลาบิกอายทูนา(ทูนนัสโอเบซัส)  Export   Import 
  030345 /KGM           - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)    
  03034500 000/KGM           ปลาบลูฟินทูนา(ทูนนัสทินนัส)  Export   Import 
  030346 /KGM           - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)    
  03034600 000/KGM           ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา(ทูนนัสแมคโคยิไอ)  Export   Import 
  03034900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03035100 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาซิไอ)  Export   Import 
  03035200 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  030361 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03036100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030362 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03036200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  03037100 000/KGM           ปลาซาร์ดีน(ซาร์ดินาพิลคาร์ดัสชนิดซาร์ดินอป)ปลาซาร์ดิเนลล่า(ชนิดซาร์ดิเนลล่า)ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต(สแปรตทัสสแปรตทัส)  Export   Import 
  030372 /KGM           - - ปลาแดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)    
  03037200 000/KGM           ปลาแฮดด็อก(เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)  Export   Import 
  03037300 000/KGM           ปลาโคล(พอลลาชิอัสไวเรนส์)  Export   Import 
  03037400 000/KGM           ปลาแมคเคอเรล(สคอมเบอร์สคอมบรัสสคอมเบอร์ออสตราลาซิกัสสคอมเบอร์จาโพนิกัส)  Export   Import 
  03037500 000/KGM           ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ  Export   Import 
  03037600 000/KGM           ปลาไหล(ชนิดแองกูลลา)  Export   Import 
  03037700 000/KGM           ปลากะพงทะเล(ไดเซนทราคัสลาแบรกซ์ไดเซนทราคัสพังตาตัส)  Export   Import 
  03037800 000/KGM           ปลาเฮก(ชนิดเมอร์ลักเซียสชนิดยูโรไฟซีส)  Export   Import 
  030379 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03037910 000/KGM           ปลาทะเล  Export   Import 
  03037920 /KGM         ปลาน้ำจืด  Export   Import 
  03037920 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03037920 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03037920 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03037920 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03037920 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03037920 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03037920 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03037920 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  030380 /KGM     ตับและไข่  Export   Import 
  03038010 000/KGM           ตับ  Export   Import 
  03038020 000/KGM           ไข่  Export   Import 
0304     เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม)สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  030411 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03041100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030412 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03041200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030419 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  03041900 001/KGM           เนื้อปลาดุก  Export   Import 
  03041900 002/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03041900 003/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03041900 004/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03041900 005/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03041900 006/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03041900 007/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03041900 090/KGM           เนื้อปลาอื่นๆ  Export   Import 
  030421 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03042100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030422 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03042200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030429 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  03042900 001/KGM           เนื้อปลาดุก  Export   Import 
  03042900 002/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03042900 003/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03042900 004/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03042900 005/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03042900 006/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03042900 007/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03042900 090/KGM           เนื้อปลาอื่นๆ  Export   Import 
  030491 /KGM           - - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟิยสกลาดิอัส)    
  03049100 000/KGM           ปลาซอร์ดฟิช(ซิเฟียสกลาดิอัส)  Export   Import 
  030492 /KGM           - - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติชัส)    
  03049200 000/KGM           ปลาทูธฟิช(ชนิดดิสโซสติชัส)  Export   Import 
  030499 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  03049900 001/KGM           เนื้อปลาดุก  Export   Import 
  03049900 002/KGM           เนื้อปลาช่อน  Export   Import 
  03049900 003/KGM           เนื้อปลานิล  Export   Import 
  03049900 004/KGM           เนื้อปลาบู่  Export   Import 
  03049900 005/KGM           เนื้อปลาตะเพียน  Export   Import 
  03049900 006/KGM           เนื้อปลาสลิด  Export   Import 
  03049900 007/KGM           เนื้อปลาทับทิม  Export   Import 
  03049900 008/KGM           เนื้อปลาSurimi  Export   Import 
  03049900 090/KGM           เนื้อปลาอื่นๆ  Export   Import 
  0305 /KGM           ปลา แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ ปลารมควัน จะทําให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปลาที่ป?นและที่ทําเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  030510 /KGM           - ปลาที่ป่นและที่ทําเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  03051000 000/KGM           ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  030520 /KGM     ตับและไข่ ของปลา แห้ง รมควัน ใส่เกลือ หรือแช่ น้ำเกลือ  Export   Import 
  03052010 000/KGM           ของปลาน้ำจืดแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03052090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030530 /KGM           - เนื้อปลาแบบฟิลเล แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือแต่ไม่รมควัน    
  03053000 000/KGM           เนื้อปลาแบบฟิลเลแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือแต่ไม่รมควัน  Export   Import 
  030541 /KGM           - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรก้าออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้าออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ (ูโกูโก)    
  03054100 000/KGM           ปลาแซลมอนแปซิฟิก(ออนโครินคัสเนอรก้าออนโครินคัสกอบูสก้าออนโครินคัสคีต้าออนโครินคัสซาวิสก้าออนโครินคัสคีสซุออนโครินคัสมาซูโอ๊ะและออนโครินคัสโรดูรัส)ปลาแซลมอนแอตแลนติก(แซลโมซาลาร์)และปลาแซลมอนดานูบ(ฮูโก  Export   Import 
  03054200 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาสซิไอ)  Export   Import 
  03054900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03055100 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  030559 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03055910 000/KGM           หูฉลาม  Export   Import 
  03055920 000/KGM           ปลาทะเลรวมถึงปลาแอนโชวี(อิแกนบิลิส)  Export   Import 
  03055990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03055990 001/KGM           ปลาดุก  Export   Import 
  03055990 002/KGM           ปลาช่อน  Export   Import 
  03055990 003/KGM           ปลานิล  Export   Import 
  03055990 004/KGM           ปลาบู่  Export   Import 
  03055990 005/KGM           ปลาตะเพียน  Export   Import 
  03055990 006/KGM           ปลาสลิด  Export   Import 
  03055990 007/KGM           ปลาทับทิม  Export   Import 
  03055990 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  03056100 000/KGM           ปลาเฮอร์ริง(คลูเพียฮาเรนกัสคลูเพียแพลลาสซิไอ)  Export   Import 
  03056200 000/KGM           ปลาค็อด(กาดัสมอร์ฮัวกาดัสโอแกกกาดัสมาโครเซฟาลัส)  Export   Import 
  03056300 000/KGM           ปลาแอนโชวี(ชนิดเองกรัวลิส)  Export   Import 
  030569 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03056910 /KGM         ปลาทะเลรวมถึงหูฉลาม  Export   Import 
  03056910 001/KGM           ปลาอินทรี  Export   Import 
  03056910 002/KGM           ปลากุเรา  Export   Import 
  03056910 090/KGM           ปลาอื่นๆ  Export   Import 
  03056990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0306     สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่แข็ง แห้ง ใส่เกลือห  Export   Import 
  030600 /-       Export   Import 
  03061100 000/KGM           ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ(ชนิดพาลินูรัสชนิดพานูลิรัสชนิดจาซัส)  Export   Import 
  03061200 000/KGM           ลอบสเตอร์(ชนิดโฮมารัส)  Export   Import 
  030613 /KGM     - - กุ้งอื่น ๆ  Export   Import 
  03061300 001/KGM           กุ้งกุลาดำ  Export   Import 
  03061300 002/KGM           กุ้งก้ามกราม  Export   Import 
  03061300 003/KGM           กุ้งขาว  Export   Import 
  03061300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03061400 000/KGM           ปู  Export   Import 
  030619 /KGM           - - อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียที่ป?นและที่ทําเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  03061900 001/KGM           กั้ง  Export   Import 
  03061900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030621 /KGM     ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัสชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส)  Export   Import 
  03062110 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062120 000/KGM           อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062130 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062191 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062199 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030622 /KGM     ลอบสเตอร์ (ชนิดโมารัส)  Export   Import 
  03062210 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062220 000/KGM           อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062230 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062241 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062249 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03062291 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062299 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030623 /KGM     กุ้งอื่น ๆ  Export   Import 
  03062310 000/KGM           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  03062320 /KGM         อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062320 001/KGM           กุ้งขาวมีชีวิต  Export   Import 
  03062320 090/KGM           อื่นๆมีชีวิต  Export   Import 
  03062330 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 001/KGM           กุ้งกุลาดำสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 002/KGM           กุ้งก้ามกรามสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 003/KGM           กุ้งขาวสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062330 090/KGM           กุ้งอื่นๆสดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062341 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062349 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03062391 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062399 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03062399 001/KGM           ใส่เกลือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03062399 002/KGM           ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062399 003/KGM           กุ้งขาวทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062399 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030624 /KGM     ปู  Export   Import 
  03062410 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03062420 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062491 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062499 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03062499 001/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03062499 002/KGM           ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม  Export   Import 
  03062499 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030629 /KGM           อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทําเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค    
  03062910 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03062920 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03062991 000/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  03062999 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0307     สัตว์น้ำจําพวกโมลลุสก์ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิตสดแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้ง  Export   Import 
  030710 /KGM     หอยนางรม  Export   Import 
  03071010 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03071020 000/KGM           สดแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03071030 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
        หอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของตระกูลเพกเตน    
  030721 /KGM     มีชีวิต สด หรือแช่เย็น  Export   Import 
  03072110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03072120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030729 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03072910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03072920 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
        หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)    
  030731 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03073110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03073120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030739 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03073910 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03073920 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074 /KGM           ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา    
  030741 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03074110 /KGM         มีชีวิต  Export   Import 
  03074110 001/KGM           ปลาหมึกกระดอง  Export   Import 
  03074110 002/KGM           ปลาหมึกกล้วย  Export   Import 
  03074120 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03074120 001/KGM           ปลาหมึกกระดอง  Export   Import 
  03074120 002/KGM           ปลาหมึกกล้วย  Export   Import 
  030749 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03074910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 001/KGM           หัวปลาหมึกกระดองแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 002/KGM           ปลาหมึกกระดองแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074910 003/KGM           ปลาหมึกกล้วยแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03074920 /KGM         แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074920 001/KGM           ปลาหมึกกระดองแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03074920 002/KGM           ปลาหมึกกล้วยแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03075 /KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปิส)    
  030751 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03075110 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03075120 000/KGM           สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  030759 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03075910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03075910 001/KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03075920 /KGM         แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03075920 001/KGM           ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสายแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  030760 /KGM     หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล  Export   Import 
  03076010 000/KGM           มีชีวิต  Export   Import 
  03076020 000/KGM           สดแช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03076030 000/KGM           แห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
        อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำ    
  030791 /KGM     มีชีวิต สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03079110 /KGM         มีชีวิต  Export   Import 
  03079110 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079110 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079110 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079110 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079110 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079110 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03079120 /KGM         สดหรือแช่เย็น  Export   Import 
  03079120 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079120 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079120 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079120 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079120 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079120 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  030799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  03079910 /KGM         แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  03079910 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079910 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079910 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079910 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079910 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  03079920 000/KGM           ปลิงทะเลแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ  Export   Import 
  03079990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  03079990 001/KGM           เปาฮื้อ  Export   Import 
  03079990 002/KGM           หอยลาย  Export   Import 
  03079990 003/KGM           แมงกะพรุน  Export   Import 
  03079990 004/KGM           ปลิงทะเล  Export   Import 
  03079990 005/KGM           หอยแครง  Export   Import 
  03079990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import