ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
04     ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  04002591 000/KGM           ยางอะครีโลไนโทรล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์) ในลักษณะขั้นปฐม  Export   Import 
  04002592 007/KGM           ยางอะครีโลไนไทรล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ  Export   Import 
0401     นมและครีม ที่ไม่ทําให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาล หรือสารทําให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  040110 /KGM     นมและครีม ไม่ทำให้เข้มข้น ไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04011000 000/KGM           มีไขมันไม่เกินร้อยละ1โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  040120 /KGM     นมและครีม ไม่ทำให้เข้มข้น ไม่เติมน้ำตาล หรือสารที่ทำให้หวานอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04012000 000/KGM           มีไขมันเกินร้อยละ1แต่ไม่เกินร้อยละ6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04013000 000/KGM           มีไขมันเกินร้อยละ6โดยน้ำหนัก  Export   Import 
0402     นมและครีม ที่ทําให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทําให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  040210 /KGM     เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  04021030 000/KGM           บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมัน    
  040221 /KGM     ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ  Export   Import 
  04022120 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04022120 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022120 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022120 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04022190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04022190 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022190 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  040229 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  04022920 /KGM         บรรจุภาชนะมีน้ำหนักรวมตั้งแต่20กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  04022920 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022920 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04022990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04022990 001/KGM           นมผง  Export   Import 
  04022990 002/KGM           ครีมผง  Export   Import 
  04022990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04029100 000/KGM           ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ  Export   Import 
  04029900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0403     บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โยเกิร์ต เคเฟอร์รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทําให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทําให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ ปรุงกลิ่นรสเติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  040310 /KGM     โยเกิร์ต  Export   Import 
  04031011 000/KGM           ที่มีสภาพเหลวรวมทั้งข้น  Export   Import 
  04031019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04031091 000/KGM           ที่มีสภาพข้น  Export   Import 
  04031099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  040390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  04039010 000/KGM           บัตเตอร์มิลค์  Export   Import 
  04039090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04039090 001/KGM           นมเปรี้ยว  Export   Import 
  04039090 002/KGM           เฉพาะที่มีสภาพเหลวรวมทั้งข้น  Export   Import 
  04039090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0404     หางนม (เวย์) จะทําให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  040410 /KGM     หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์)จะทําให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  04041011 000/KGM           หางนม(เวย์)  Export   Import 
  04041019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04041091 000/KGM           หางนม(เวย์)  Export   Import 
  04041099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0405     เนย ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเดรีสเปรด  Export   Import 
  04051000 000/KGM           เนย  Export   Import 
  04052000 000/KGM           เดรีสเปรด  Export   Import 
  040590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  04059010 000/KGM           มันเนยปราศจากน้ำ(แอนไฮดรัสบัทเตอร์แฟต)  Export   Import 
  04059020 000/KGM           น้ำมันเนย  Export   Import 
  04059030 000/KGM           กี  Export   Import 
  04059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0406     เนยแข็งและเคิร์ด  Export   Import 
  040610 /KGM     เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทําจากหางนม(เวย์) และเคิร์ด  Export   Import 
  04061010 000/KGM           เนยแข็งสด(ไม่ได้บ่ม)รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม(เวย์)  Export   Import 
  04061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  040620 /KGM     เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง  Export   Import 
  04062010 000/KGM           บรรจุหีบห่อมีน้ำหนักรวมเกิน20กิโลกรัม  Export   Import 
  04062090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04063000 000/KGM           เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง  Export   Import 
  04064000 000/KGM           เนยแข็งชนิดบลูเวนและเนยแข็งอื่นๆมีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรคิวฟอร์ติ  Export   Import 
  04069000 000/KGM           เนยแข็งอื่นๆ  Export   Import 
0407     ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสีย หรือทำให้สุกแล้ว  Export   Import 
  040700 /C62     ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสีย หรือทำให้สุกแล้ว  Export   Import 
  04070011 000/C62           ไข่ไก่  Export   Import 
  04070012 000/C62           ไข่เป็ด  Export   Import 
  04070019 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  04070019 001/C62           ไข่นกกระจอกเทศสด  Export   Import 
  04070019 002/C62           ไข่นกกระทาสด  Export   Import 
  04070019 090/C62           ไข่สัตว์ปีกอื่นๆสด  Export   Import 
  04070091 000/C62           ไข่ไก่  Export   Import 
  04070092 000/C62           ไข่เป็ด  Export   Import 
  04070099 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  04070099 001/C62           ไข่สัตว์ปีกอื่นๆสด  Export   Import 
  04070099 002/C62           ไข่สัตว์ปีกทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุกแล้ว  Export   Import 
  0408 /KGM           ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ทําให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นจะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม    
  04081100 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
  04081900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04089100 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
  04089900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04090000 000/KGM           น้ำผึ้งธรรมชาติ  Export   Import 
0410     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  041000 /KGM     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่บริโภคได้ (เช่น รังนกนางแอ่น) ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  04100010 000/KGM           รังนก  Export   Import 
  04100090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  04100090 001/KGM           นมผึ้ง(โรยัลเยลลี่)  Export   Import 
  04100090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  04302110 002/KGM           หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้วของมิงค์ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า ยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน  Export   Import