ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
06     ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว ราก และสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ  Export   Import 
0601     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ที่งอก หรือมีดอก ต้นและรากชิโครี่นอกจากรากตามประเภทที่ 12.12  Export   Import 
  060110 /C62     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก  Export   Import 
  06011000 000/C62           หัวหน่อแขนงเหง้าตุ่มตาและแง่งที่ยังไม่งอก  Export   Import 
  060120 /C62     หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอกหรือมีดอกรวมทั้งต้นและรากชิโครี่  Export   Import 
  06012010 000/C62           ต้นชิโครี่  Export   Import 
  06012020 000/C62           รากชิโครี่  Export   Import 
  06012090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  06012090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0602     พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) กิ่งชํา กิ่งตอน และส่าเห็ด  Export   Import 
  060210 /C62     กิ่งชําที่ไม่มีราก และกิ่งตอน  Export   Import 
  06021010 000/C62           กิ่งชำกล้วยไม้และกิ่งตอนกล้วยไม้  Export   Import 
  06021020 000/C62           ไม้ยางพารา  Export   Import 
  06021090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  06022000 000/C62           ไม้ต้นไม้พุ่มและไม้กอชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่บริโภคได้จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  06023000 000/C62           ต้นโรโดเดนดรอนและอะเซเลียจะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  06024000 000/C62           กุหลาบจะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  060290 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  06029010 000/C62           กิ่งชำกล้วยไม้ที่มีรากและกิ่งตอนกล้วยไม้ที่มีราก  Export   Import 
  06029020 000/C62           ต้นกล้ากล้วยไม้  Export   Import 
  06029030 000/C62           พืชน้ำ  Export   Import 
  06029040 000/C62           ตอไม้ยางพาราที่ติดตาแล้ว  Export   Import 
  06029050 000/C62           ต้นกล้าไม้ยางพารา  Export   Import 
  06029060 000/C62           กิ่งตาไม้ยางพารา  Export   Import 
  06029090 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  06029090 001/C62           ต้นกล้วยไม้  Export   Import 
  06029090 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
0603     ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสําหรับจัดทําเป็นช่อดอกไม้หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึมหรือจัดทําโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  06031100 000/KGM           กุหลาบ  Export   Import 
  06031200 000/KGM           คาร์เนชั่น  Export   Import 
  06031300 000/KGM           กล้วยไม้  Export   Import 
  06031400 000/KGM           เบญจมาศ  Export   Import 
  06031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  06039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0604     ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่น ๆ ของพืช ที่ไม่มีดอกติด หญ้ามอสและไลเคน ที่เหมาะสําหรับจัดทําเป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึมหรือจัดทําโดยวิธีอื่น  Export   Import 
  06041000 000/KGM           มอสและไลเคน  Export   Import 
  06049100 000/KGM           สด  Export   Import 
  06049900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import