ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
08     ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ประเภทส้มหรือเปลือกแตง  Export   Import 
0801     มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  08011100 000/KGM           ทำให้แห้ง  Export   Import 
  08011900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08012100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08012200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08013100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08013200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
0802     ลูกนัตอื่น ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  08021100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08021200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08022100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08022200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08023100 000/KGM           ทั้งเปลือก  Export   Import 
  08023200 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  08024000 000/KGM           เมล็ดเกาลัด(ชนิดคาสตาเนีย)  Export   Import 
  08025000 000/KGM           พิสตาชิโอ  Export   Import 
  080260 /KGM     - มาคาเดเมียนัต  Export   Import 
  08026000 001/KGM           มาคาเดเมียมีเปลือก  Export   Import 
  08026000 002/KGM           มาคาเดเมียเอาเปลือกออก  Export   Import 
  080290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  08029010 /KGM         ลูกหมาก(ผลหมาก)  Export   Import 
  08029010 001/KGM           หมากสด  Export   Import 
  08029010 002/KGM           หมากแห้ง  Export   Import 
  08029090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08029090 001/KGM           เมล็ดบัว  Export   Import 
  08029090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0803     กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง  Export   Import 
  080300 /KGM     กล้วยรวมถึงกล้าย สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08030010 000/KGM           ไพแซงแมสไพแซงราสตาลิไพแซงเบแรงแกนและไพแซงเอ็มบัน  Export   Import 
  08030090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08030090 001/KGM           กล้วยหอมสด  Export   Import 
  08030090 002/KGM           กล้วยไข่สด  Export   Import 
  08030090 003/KGM           กล้วยอื่นๆสด  Export   Import 
  08030090 004/KGM           แห้ง  Export   Import 
0804     อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวกาโด ฝรั่ง มะม่วงและมังคุดสดหรือแห้ง  Export   Import 
  08041000 000/KGM           อินทผลัม  Export   Import 
  08042000 000/KGM           มะเดื่อ  Export   Import 
  080430 /KGM     - สับปะรด  Export   Import 
  08043000 001/KGM           สด  Export   Import 
  08043000 002/KGM           แห้ง  Export   Import 
  08044000 000/KGM           อโวกาโด  Export   Import 
  080450 /KGM     ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด  Export   Import 
  08045010 000/KGM           ฝรั่ง  Export   Import 
  08045020 /KGM         มะม่วง  Export   Import 
  08045020 001/KGM           มะม่วงสด  Export   Import 
  08045020 002/KGM           มะม่วงอบแห้ง  Export   Import 
  08045030 000/KGM           มังคุด  Export   Import 
0805     ผลไม้จําพวกส้ม สดหรือแห้ง  Export   Import 
  080510 /KGM     ส้มเปลือกบาง  Export   Import 
  08051010 /KGM         สด  Export   Import 
  08051010 001/KGM           ส้มเกลี้ยง  Export   Import 
  08051010 002/KGM           ส้มตราส้มเช้ง  Export   Import 
  08051010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08051020 /KGM         แห้ง  Export   Import 
  08051020 001/KGM           ส้มเกลี้ยง  Export   Import 
  08051020 002/KGM           ส้มตราส้มเช้ง  Export   Import 
  08051020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  080520 /KGM     - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัตสุมา)รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน  Export   Import 
  08052000 001/KGM           ส้มเขียวหวาน  Export   Import 
  08052000 002/KGM           ส้มจุก  Export   Import 
  08052000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  080540 /KGM     - เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ  Export   Import 
  08054000 001/KGM           ส้มโอ  Export   Import 
  08054000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08055000 000/KGM           มะนาวฝรั่ง(ซิทรัสไลมอนซิทรัสไลโมนัม)และมะนาว(ซิทรัสออแรนติโฟเลียซิทรัสลาติโฟเลีย)  Export   Import 
  08059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0806     องุ่น สดหรือแห้ง  Export   Import 
  08061000 000/KGM           สด  Export   Import 
  08062000 000/KGM           แห้ง  Export   Import 
0807     แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด  Export   Import 
  08071100 000/KGM           แตงโม  Export   Import 
  080719 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  08071900 001/KGM           แตงแคนตาลูพ  Export   Import 
  08071900 090/KGM           ผลไม้จำพวกแตงอื่นๆ  Export   Import 
  080720 /KGM     มะละกอ  Export   Import 
  08072010 000/KGM           มะละกอมาร์ดิแบคครอสโซโล(เบติคโซโล)  Export   Import 
  08072090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0808     แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด  Export   Import 
  080810 /KGM           - แอปเปิ้ล    
  08081000 000/KGM           แอปเปิ้ล  Export   Import 
  08082000 000/KGM           แพร์และควินซ์  Export   Import 
0809     แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) พลัม และสโล สด  Export   Import 
  08091000 000/KGM           แอปริคอต  Export   Import 
  08092000 000/KGM           เชอร์รี่  Export   Import 
  08093000 000/KGM           ท้อรวมถึงเนกทารีน  Export   Import 
  080940 /KGM     พลัมและสโล สด  Export   Import 
  08094000 000/KGM           พลัมและสโล  Export   Import 
0810     ผลไม้อื่น ๆ สด  Export   Import 
  08101000 000/KGM           สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  08102000 000/KGM           ราสพ์เบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และโลแกนเบอร์รี่  Export   Import 
  08104000 000/KGM           แครนเบอร์รี่บิลเบอร์รี่และผลไม้อื่นๆในตระกูลแวกซิเนียม  Export   Import 
  08105000 000/KGM           กีวีฟรุ้ต  Export   Import 
  08106000 000/KGM           ทุเรียน  Export   Import 
  081090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  08109010 000/KGM           ลำไย  Export   Import 
  08109020 000/KGM           ลิ้นจี่  Export   Import 
  08109030 000/KGM           เงาะ  Export   Import 
  08109040 000/KGM           ลางสาดมะเฟือง  Export   Import 
  08109050 000/KGM           ขนุน  Export   Import 
  08109060 000/KGM           มะขาม  Export   Import 
  08109070 000/KGM           มาตาคูชชิง  Export   Import 
  08109080 000/KGM           เคอร์แรนต์ชนิดดำขาวหรือแดงและกูสเบอรี่  Export   Import 
  08109090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08109090 001/KGM           น้อยหน่า  Export   Import 
  08109090 002/KGM           ลองกอง  Export   Import 
  08109090 003/KGM           ชมพู่  Export   Import 
  08109090 004/KGM           ลูกพลับ  Export   Import 
  08109090 005/KGM           มะขามเปียก  Export   Import 
  08109090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0811     ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทําให้สุกโดยการนึ่งหรือต้มแช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  08111000 000/KGM           สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  08112000 000/KGM           ราสพ์เบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่มัลเบอร์รี่โลแกนเบอร์รี่เคอร์แรนต์ชนิดดำขาวหรือแดงและกูสเบอร์รี่  Export   Import 
  081190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  08119000 001/KGM           สับปะรดแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 002/KGM           ทุเรียนแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 003/KGM           ลำไยแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 004/KGM           มังคุดแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 005/KGM           ลิ้นจี่แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 006/KGM           มะม่วงแช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  08119000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0812     ผลไม้และลูกนัตที่ทําไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกํามะถัน หรือน้ำยากันเสียอื่น ๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสําหรับบริโภคทันที  Export   Import 
  08121000 000/KGM           เชอร์รี่  Export   Import 
  081290 /KGM     ผลไม้และลูกนัตอื่นๆ (นอกจากเชอร์รี่) ที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว ในสภาพที่ไม่เหมาะสำหรับบริโภคได้ทันที  Export   Import 
  08129000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
0813     ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภทที่ 08.01 ถึง 08.06รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน  Export   Import 
  08131000 000/KGM           แอปริคอต  Export   Import 
  08132000 000/KGM           พรุน  Export   Import 
  081330 /KGM           - แอปเปิ้ล    
  08133000 000/KGM           แอปเปิ้ล  Export   Import 
  081340 /KGM     ผลไม้อื่น ๆ  Export   Import 
  08134010 000/KGM           ลำไย  Export   Import 
  08134020 000/KGM           มะขาม  Export   Import 
  08134090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  08134090 001/KGM           ทุเรียนอบแห้ง  Export   Import 
  08134090 002/KGM           ลิ้นจี่อบแห้ง  Export   Import 
  08134090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  081350 /KGM     ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน  Export   Import 
  08135010 000/KGM           ที่มีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือบราซิลนัตหรือผลไม้แห้งมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135020 000/KGM           ที่มีอินทผลัมหรือลูกนัตนอกจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือบราซิลนัตมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  08135090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  08140000 000/KGM           เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง(รวมถึงแตงโม)สดแช่เย็นจนแข็งแห้งหรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยแช่น้ำเกลือแช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่นๆ  Export   Import