ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
12     เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์  Export   Import 
1201     ถั่วเหลืองจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  120100 /KGM     ถั่วเหลือง  Export   Import 
  12010010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12010090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12010090 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12010090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1202     ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทําให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรืทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  120210 /KGM     ทั้งเปลือก  Export   Import 
  12021010 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12021090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12021090 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12021090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  120220 /KGM     - เอาเปลือกออก จะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12022000 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12022000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12030000 000/KGM           เนื้อมะพร้าวแห้ง(โคปรา)  Export   Import 
  12040000 000/KGM           ลินสีดจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
1205     เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12051000 000/KGM           เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ  Export   Import 
  12059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1206     เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12060000 000/KGM           เมล็ดดอกทานตะวันจะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12060000 090/KGM           เมล็ดดอกทานตะวัน ชนิดที่ใช้บริโภคไม่ได้  Export   Import 
1207     เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ำมัน จะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  120720 /KGM           - เมล็ดฝ้าย    
  12072000 000/KGM           เมล็ดฝ้าย  Export   Import 
  120740 /KGM     - เมล็ดงา  Export   Import 
  12074000 001/KGM           ชนิดที่บริโภคได้  Export   Import 
  12074000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12075000 000/KGM           เมล็ดมัสตาร์ด  Export   Import 
  120791 /KGM           - - เมล็ดฝิ่น    
  12079100 000/KGM           เมล็ดฝิ่น  Export   Import 
  120799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12079920 000/KGM           เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  12079930 000/KGM           เมล็ดดอกคำฝอย  Export   Import 
  12079990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12079990 001/KGM           เมล็ดละหุ่ง  Export   Import 
  12079990 002/KGM           เมล็ดกระเบา  Export   Import 
  12079990 003/KGM           เมล็ดนุ่น  Export   Import 
  12079990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  1208 /KGM           แป?งและแป้งหยาบ ที่ทําจากเมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมันนอกจากที่ทําจากมัสตาร์ด    
  120810 /KGM     - ทําจากถั่วเหลือง  Export   Import 
  12081000 001/KGM           เฉพาะแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน  Export   Import 
  12081000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12089000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1209     เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้สําหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12091000 000/KGM           เมล็ดชูการ์บีต  Export   Import 
  12092100 000/KGM           เมล็ดหญ้าลูเซอร์น(หญ้าแอลฟาลฟา)  Export   Import 
  12092200 000/KGM           เมล็ดโคลเวอร์(ชนิดทริโฟเลียม)  Export   Import 
  12092300 000/KGM           เมล็ดเฟสคิว  Export   Import 
  12092400 000/KGM           เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู(โพพราเทนซิส)  Export   Import 
  12092500 000/KGM           เมล็ดหญ้าไรย์(โลเลียมมัลติโฟลรัมแลมและโลเลียมพีเรนนี)  Export   Import 
  120929 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  12092900 001/KGM           เมล็ดหญ้าทิโมที  Export   Import 
  12092900 002/KGM           เมล็ดบีตอื่นๆ  Export   Import 
  12092900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12093000 000/KGM           เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  120991 /KGM     - - เมล็ดพืชผัก  Export   Import 
  12099100 001/KGM           เมล็ดหอมหัวใหญ่  Export   Import 
  12099100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  120999 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12099910 000/KGM           เมล็ดยางพาราเมล็ดปอแก้ว  Export   Import 
  12099990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12099990 001/KGM           เมล็ดยาสูบ  Export   Import 
  12099990 002/KGM           เมล็ดดอกไม้  Export   Import 
  12099990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1210     ดอก้อป สดหรือแห้ง จะบด ทําเป็นผง หรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผงยางดอก้อป (ลูปูลิน)  Export   Import 
  12101000 000/KGM           ดอกฮ้อปไม่บดไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
  121020 /KGM     - ดอก้อป บด ทําเป็นผง หรือทําเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอก้อป (ลูปูลิน)  Export   Import 
  12102000 001/KGM           ดอกฮ้อป  Export   Import 
  12102000 002/KGM           ผงยางดอกฮ้อป  Export   Import 
1211     พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้(รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทําเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือสําหรับ ฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือทําเป็นผงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  121120 /KGM     รากโสม  Export   Import 
  12112010 000/KGM           ตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12112090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  121130 /KGM     ใบโคคา  Export   Import 
  12113010 000/KGM           ตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12113090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  121140 /KGM           - ต้นฝิ่นแห้ง    
  12114000 000/KGM           ต้นฝิ่นแห้ง  Export   Import 
  121190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12119011 000/KGM           กัญชาตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119012 000/KGM           กัญชาลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  12119013 000/KGM           รากระย่อม  Export   Import 
  12119014 000/KGM           อื่นๆตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12119019 001/KGM           อลิสโตโลเชีย  Export   Import 
  12119019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12119091 000/KGM           ไพเรทรัมตัดบดหรือทำเป็นผง  Export   Import 
  12119092 000/KGM           ไพเรทรัมลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  12119094 000/KGM           ไม้จันทน์  Export   Import 
  12119095 000/KGM           ชิ้นไม้สับกาฮารู  Export   Import 
  12119096 000/KGM           รากชะเอม  Export   Import 
  12119099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12119099 001/KGM           เปลือกไม้บง  Export   Import 
  12119099 002/KGM           ไรยาเนีย  Export   Import 
  12119099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1212     โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ ชูการ์บีตและอ้อยสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตามเมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆจากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครี่พันธุ์ชิโคเรี่ยมอินไทบัสซาติวุมที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสําหร  Export   Import 
  121220 /KGM     สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ  Export   Import 
  12122011 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  12122019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12122020 000/KGM           อื่นๆสดแช่เย็นหรือแห้งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  Export   Import 
  12122090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12122090 001/KGM           สาหร่ายทะเลที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตวุ้น  Export   Import 
  12122090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12129100 000/KGM           ชูการ์บีต  Export   Import 
  121299 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  12129911 000/KGM           เหมาะสำหรับการเพาะปลูก  Export   Import 
  12129919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12129920 000/KGM           เมล็ดโลคัสต์บีน  Export   Import 
  12129930 000/KGM           เมล็ดแตงโม  Export   Import 
  12129990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  12129990 001/KGM           เกสรผึ้ง  Export   Import 
  12129990 002/KGM           ลูกจาก  Export   Import 
  12129990 003/KGM           เมล็ดแมงลัก  Export   Import 
  12129990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  12130000 000/KGM           ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำจะสับบดอัดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
1214     สวีด แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เย์ ลูเซอร์น(แอลฟาลฟา) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ลูพีน เวตช์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  12141000 000/KGM           ลูเซอร์น(แอลฟาลฟา)ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต  Export   Import 
  12149000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import