ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
13     ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง(แซบ) และสิ่งสกัดอื่นๆ จากพืช  Export   Import 
1301     ครั่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เช่นชันหอม)  Export   Import 
  13012000 000/KGM           กัมอะราบิก  Export   Import 
  130190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  13019010 000/KGM           กำยาน  Export   Import 
  13019020 000/KGM           ชัน  Export   Import 
  13019030 000/KGM           แคนนาบิสเรซิน  Export   Import 
  13019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  13019090 001/KGM           ครั่ง  Export   Import 
  13019090 002/KGM           สีเสียด  Export   Import 
  13019090 003/KGM           รง  Export   Import 
  13019090 004/KGM           ชันหอม  Export   Import 
  13019090 005/KGM           ผงทำธูป  Export   Import 
  13019090 006/KGM           ยางทรากาคันท์  Export   Import 
  13019090 007/KGM           ยางไม้จำพวกยางสนธรรมชาติยังมิได้แปรสภาพ  Export   Import 
  13019090 008/KGM           กัมเรซิน  Export   Import 
  13019090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1302     น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจําพวกเพกติกวุ้นและยางข้นอื่น ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช    
  130211 /KGM           ฝิ่น    
  13021110 000/KGM           พัลวิสโอพิอิ  Export   Import 
  13021190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13021200 000/KGM           จากชะเอม  Export   Import 
  13021300 000/KGM           จากฮ้อป  Export   Import 
  130219 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  13021920 000/KGM           สิ่งสกัดและทิงเจอร์จากกัญชา  Export   Import 
  13021930 /KGM         สิ่งสกัดอื่นๆที่ใช้เป็นยารักษาหรือป้องกันโรค  Export   Import 
  13021930 001/KGM           จากต้นควินนิน  Export   Import 
  13021930 002/KGM           ยาดำ  Export   Import 
  13021930 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13021940 /KGM         น้ำเลี้ยง(แซป)และสิ่งสกัดจากไพเรทรัมหรือจากรากพืชที่มีโรทีโนน  Export   Import 
  13021940 002/KGM           จากรากพืชที่มีโรทีโนน  Export   Import 
  13021940 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13021940 101/KGM           จากไพเรทรัม  Export   Import 
  13021950 000/KGM           น้ำรัก  Export   Import 
  13021990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  13022000 000/KGM           สารจำพวกเพกติกเกลือของกรดเพกตินิกและเกลือของกรดเพกติก(เพกเตต)  Export   Import 
  13023100 000/KGM           วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล  Export   Import 
  13023200 000/KGM           วุ้นและยางข้นที่ได้จากโลคัสต์บีนเมล็ดโลคัสต์บีนหรือเมล็ดกัวร์  Export   Import 
  130239 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  13023910 000/KGM           แคร์ราจีแนน  Export   Import 
  13023990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import