ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
14     วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืชที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
1401     วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสําหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของธัญพืชที่ทําให้สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และเปลือกต้นไลม์)  Export   Import 
  14011000 000/KGM           ไม้ไผ่  Export   Import 
  140120 /KGM     หวาย สำหรับถักสาน  Export   Import 
  14012000 000/KGM           หวาย  Export   Import 
  140190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  14019000 001/KGM           อ้อ  Export   Import 
  14019000 002/KGM           กก  Export   Import 
  14019000 090/KGM           อื่น  Export   Import 
1404     ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  140420 /KGM           - ใยฝ้าย (ลินเตอร์)    
  14042000 000/KGM           ใยฝ้าย(ลินเตอร์)  Export   Import 
  140490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  14049010 000/KGM           ใบพลูใบบิริและใบหมาก  Export   Import 
  14049020 000/KGM           เปลือกชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการฟอกหนัง  Export   Import 
  14049090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  14049090 001/KGM           ใบจากใช้มวนบุหรี่  Export   Import 
  14049090 002/KGM           ใบจากใช้มวนบุหรี่  Export   Import 
  14049090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import