ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
17     น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี)  Export   Import 
1701     น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมีในลักษณะของแข็ง  Export   Import 
        น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี    
  170111 /KGM     - - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย  Export   Import 
  17011100 001/KGM           ชนิดเซนตริกฟิวกัว(กวน)  Export   Import 
  17011100 002/KGM           น้ำตาลทรายแดง  Export   Import 
  17011100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  17011200 000/KGM           น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต  Export   Import 
  17019100 000/KGM           ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี  Export   Import 
  170199 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  17019911 /KGM         สีขาว  Export   Import 
  17019911 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  17019911 001/KGM           น้ำตาลก้อน  Export   Import 
  17019911 002/KGM           น้ำตาลละเอียด  Export   Import 
  17019911 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  17019919 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  17019919 003/KGM           ที่บริสุทธิ์ทางเคมี  Export   Import 
  17019919 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  17019990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1702     น้ำตาลอื่น ๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง น้ำเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ำผึ้งเทียมจะผสมน้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล  Export   Import 
  17021100 000/KGM           มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ99ขึ้นไปโดยน้ำหนักซึ่งคำนวณในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส  Export   Import 
  17021900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  17022000 000/KGM           น้ำตาลเมเปิลและน้ำเชื่อมเมเปิล  Export   Import 
  170230 /KGM     กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคสที่ไม่มีฟรักโทส หรือมี ฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  17023010 000/KGM           กลูโคส  Export   Import 
  17023020 000/KGM           น้ำเชื่อมกลูโคส  Export   Import 
  17024000 000/KGM           กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคสที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งตั้งแต่ร้อยละ20แต่ไม่เกินร้อยละ50โดยน้ำหนักไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต  Export   Import 
  17025000 000/KGM           ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี  Export   Import 
  170260 /KGM     ฟรักโทสและน้ำเชื่อมฟรักโทสอื่น ๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้ง เกิน ร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต  Export   Import 
  17026010 000/KGM           ฟรักโทส  Export   Import 
  17026020 000/KGM           น้ำเชื่อมฟรักโทส  Export   Import 
  170290 /KGM     อื่น ๆ รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ตและน้ำตาลอื่น ๆ และน้ำเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  17029010 000/KGM           มอลโทส  Export   Import 
  17029020 000/KGM           น้ำผึ้งเทียมจะผสมกับน้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  17029030 000/KGM           น้ำตาลที่ปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี(ไม่รวมถึงมอลโทส)  Export   Import 
  17029040 000/KGM           คาราเมล  Export   Import 
  17029090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  17029090 001/KGM           เฉพาะน้ำเชื่อมมอลโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี  Export   Import 
  17029090 002/KGM           เฉพาะน้ำเชื่อมอื่นๆ  Export   Import 
  17029090 003/KGM           น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลโตนด  Export   Import 
  17029090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1703     กากน้ำตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทําน้ำตาลให้บริสุทธิ์  Export   Import 
  170310 /KGM     กากน้ำอ้อย  Export   Import 
  17031010 000/KGM           ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี  Export   Import 
  17031090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  170390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  17039010 000/KGM           ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี  Export   Import 
  17039090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1704     ขนมที่ทําจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม  Export   Import 
  17041000 000/KGM           หมากฝรั่งจะเคลือบน้ำตาลหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  170490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  17049010 000/KGM           ลูกกวาดที่มีตัวยาผสม  Export   Import 
  17049020 000/KGM           ช็อกโกแลตขาว  Export   Import 
  17049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import