ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
18     โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้  Export   Import 
  18010000 000/KGM           เมล็ดโกโก้ทั้งเมล็ดหรือที่แตกดิบหรือคั่ว  Export   Import 
  18020000 000/KGM           เปลือกนอกเปลือกในเยื่อและส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้  Export   Import 
1803     โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  18031000 000/KGM           ไม่เอาไขมันออก  Export   Import 
  18032000 000/KGM           เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน  Export   Import 
  18040000 000/KGM           โกโก้บัตเตอร์ไขมันและน้ำมันของโกโก้  Export   Import 
  18050000 000/KGM           ผงโกโก้ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ  Export   Import 
1806     ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้  Export   Import 
  18061000 000/KGM           ผงโกโก้ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ  Export   Import 
  180620 /KGM     ของปรุงแต่งอื่น ๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่งที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นของกองอื่น ๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้ำหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม  Export   Import 
  18062010 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลตเป็นก้อนเป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง  Export   Import 
  18062090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง    
  180631 /KGM     มีไส้  Export   Import 
  18063110 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลตเป็นก้อนเป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง  Export   Import 
  18063190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  180632 /KGM     ไม่มีไส้  Export   Import 
  18063210 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลตเป็นก้อนเป็นแผ่นหรือเป็นแท่ง  Export   Import 
  18063290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  180690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  18069010 000/KGM           ขนมที่ทำจากช็อกโกแลตเป็นเม็ดแบนหรือเป็นเม็ดอม  Export   Import 
  18069020 000/KGM           อาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้งแป้งหยาบสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ที่มีโกโก้ตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนักและอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภทที่04.01ถึง04.04ที่มีโกโก้ตั้งแต่ร้อยละ5ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ10โดยน้ำหนักที่ปรุงแต่งเฉพาะสำหรับ  Export   Import 
  18069090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import