ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
19     ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ชหรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี  Export   Import 
  1901 /KGM           สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทําจากแป้ง เมล็ดหักแป้งหยาบ จากสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนักซึ่งคํานวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้วที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทําจากของตามประเภทท    
  190110 /KGM     อาหารปรุงแต่งสําหรับใช้เลี้ยงทารก จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  19011010 /KGM         ที่ทำจากสิ่งสกัดจากมอลต์  Export   Import 
  19011010 001/KGM           เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  19011010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  19011020 000/KGM           ที่ทำจากของตามประเภทที่04.01ถึง04.04  Export   Import 
  19011030 /KGM         ที่ทำจากผงถั่วเหลือง  Export   Import 
  19011030 001/KGM           เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  19011030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  19011090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  19011090 001/KGM           เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกซึ่งแพ้นมหรือขาดน้ำย่อยแลคเตส  Export   Import 
  19011090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  190120 /KGM           ของผสมและแป้งที่จัดทําไว้สําหรับทําขนมจําพวกเบเกอรี่ตามประเภทที่ 19.05    
  19012010 000/KGM           ที่ทำจากแป้งเมล็ดหักแป้งหยาบสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ที่ไม่มีโกโก้  Export   Import 
  19012020 000/KGM           ที่ทำจากแป้งเมล็ดหักแป้งหยาบสตาร์ชหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ที่ไม่มีโกโก้  Export   Import 
  19012030 000/KGM           อื่นๆที่ไม่มีโกโก้  Export   Import 
  19012040 000/KGM           อื่นๆที่มีโกโก้  Export   Import 
  190190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  19019010 000/KGM           อาหารใช้เลี้ยงทารกไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  19019020 000/KGM           สิ่งสกัดจากมอลต์  Export   Import 
  19019031 000/KGM           นมเติมไขมัน  Export   Import 
  19019039 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  19019041 000/KGM           ในลักษณะเป็นผง  Export   Import 
  19019049 000/KGM           ในลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  19019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  19019090 001/KGM           เฉพาะอาหารปรุงแต่งที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกซึ่งแพ้นมหรือขาดน้ำย่อยแลคเตส  Export   Import 
  19019090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1902     พาสต้า จะทําให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่น ๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี นู้ดเดิลลาซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        พาสต้าที่ยังไม่ทําให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น    
  190211 /KGM     - - ใส่ไข่  Export   Import 
  19021100 001/KGM           มักโรนีและสปาเก็ตตี้  Export   Import 
  19021100 002/KGM           เส้นบะหมี่  Export   Import 
  19021100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  190219 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  19021920 000/KGM           เส้นหมี่(บีฮุน)  Export   Import 
  19021990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  19021990 001/KGM           วุ้นเส้น  Export   Import 
  19021990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  190220 /KGM     พาสต้ายัดไส้ จะทําให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  19022010 000/KGM           ยัดไส้ด้วยเนื้อหรือส่วนอื่นของเนื้อสัตว์  Export   Import 
  19022090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  190230 /KGM     พาสต้าอื่น ๆ  Export   Import 
  19023010 000/KGM           ก๋วยเตี๋ยวพร้อมปรุง  Export   Import 
  19023020 000/KGM           เส้นหมี่พร้อมปรุง  Export   Import 
  19023090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  19024000 000/KGM           คัสคัส  Export   Import 
1903     ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทําจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19030000 001/KGM           สาคูทำจากแป้งมันสำปะหลัง  Export   Import 
  19030000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  1904 /KGM           อาหารปรุงแต่งที่ทําจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทําให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือเม็ดที่ทําเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทําให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่ง    
  190410 /KGM           - อาหารปรุงแต่งที่ทําจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทําให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ?ง    
  19041000 000/KGM           อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟูคั่วอบหรือปิ้ง  Export   Import 
  190420 /KGM           - อาหารปรุงแต่งที่ทําจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ?งหรือทําจาก ของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบหรือปิ้งกับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบหรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทําให้พองฟูแล้ว    
  19042000 000/KGM           อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่วอบหรือปิ้งหรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่วอบหรือปิ้งกับเกล็ดธัญพืชที่คั่วอบหรือปิ้งแล้วหรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว  Export   Import 
  19043000 000/KGM           บัลเกอร์วีต  Export   Import 
  190490 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  19049010 000/KGM           ข้าวปรุงแต่งรวมถึงข้าวที่ทำให้สุกมาก่อนแล้ว  Export   Import 
  19049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
1905     ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจําพวกเบเกอรี่อื่น ๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม คอมมิวเนียนเวเฟอร์ แคปซูลชนิดที่เหมาะสําหรับบรรจุยา ซีลลิ่งเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19051000 000/KGM           ขนมปังกรอบ  Export   Import 
  19052000 000/KGM           ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน  Export   Import 
        บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์    
  190531 /KGM     บิสกิตหวาน  Export   Import 
  19053110 000/KGM           ที่ไม่มีโกโก้  Export   Import 
  19053120 000/KGM           ที่มีโกโก้  Export   Import 
  19053200 000/KGM           แวฟเฟิลและเวเฟอร์  Export   Import 
  190540 /KGM           - รัสค์ ขนมปังปิ?งและผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน    
  19054000 000/KGM           รัสค์ขนมปังปิ้งและผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  190590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  19059010 000/KGM           บิสกิตที่ไม่หวานสำหรับทารกขบเคี้ยวขณะฟันงอก  Export   Import 
  19059020 000/KGM           บิสกิตอื่นๆที่ไม่หวาน  Export   Import 
  19059030 000/KGM           เค้ก  Export   Import 
  19059040 000/KGM           เพสทรี  Export   Import 
  19059050 000/KGM           ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ทำโดยไม่มีแป้ง  Export   Import 
  19059060 000/KGM           แคปซูลชนิดที่เหมาะสำหรับบรรจุยาและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  19059070 000/KGM           คอมมิวเนียนเวเฟอร์ซิลลิ่งเวเฟอร์ไรซ์เปเปอร์และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  19059080 000/KGM           ผลิตภัณฑ์อาหารกรอบปรุงรส  Export   Import 
  19059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import