ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
20     ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช  Export   Import 
2001     พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  20011000 000/KGM           แตงร้านและแตงกวา  Export   Import 
  200190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20019010 000/KGM           หอมหัวใหญ่  Export   Import 
  20019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  20019090 001/KGM           ผลไม้  Export   Import 
  20019090 002/KGM           พืชผัก  Export   Import 
  20019090 003/KGM           ลูกนัตและส่วนอื่นๆที่บริโภคได้ของพืช  Export   Import 
2002     มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  200210 /KGM     มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น  Export   Import 
  20021010 000/KGM           ทำให้สุกโดยวิธีอื่นนอกจากการนึ่งและการต้ม  Export   Import 
  20021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20029010 000/KGM           มะเขือเทศที่มีลักษณะเป็นเพสต์  Export   Import 
  20029090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2003     เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก  Export   Import 
  20031000 000/KGM           เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส  Export   Import 
  20032000 000/KGM           เห็ดชนิดทรัฟเฟิล  Export   Import 
  20039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2004     พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 20.06  Export   Import 
  20041000 000/KGM           มันฝรั่ง  Export   Import 
  200490 /KGM     พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน  Export   Import 
  20049010 000/KGM           อาหารใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  20049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2005     พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 20.06  Export   Import 
  200510 /KGM     พืชผักที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่แข็ง  Export   Import 
  20051000 000/KGM           พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
  200520 /KGM     มันฝรั่ง  Export   Import 
  20052010 000/KGM           เป็นแผ่นบางและเป็นแท่ง  Export   Import 
  20052090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  20052090 001/KGM           เฉพาะแป้งมันฝรั่งที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย  Export   Import 
  20052090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20054000 000/KGM           ถั่วลันเตา(พิซุมซาติวุม)  Export   Import 
  20055100 000/KGM           เอาเปลือกออก  Export   Import 
  200559 /KGM     ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) ทั้งเปลือก ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่แข็ง  Export   Import 
  20055900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20056000 000/KGM           หน่อไม้ฝรั่ง  Export   Import 
  20057000 000/KGM           มะกอก  Export   Import 
  20058000 000/KGM           ข้าวโพดหวาน(ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)  Export   Import 
  20059100 000/KGM           หน่อไม้  Export   Import 
  200599 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  20059900 001/KGM           ข้าวโพดอ่อน  Export   Import 
  20059900 002/KGM           หัวผักกาดเค็ม  Export   Import 
  20059900 003/KGM           แตงดองเค็ม  Export   Import 
  20059900 004/KGM           ตังฉ่าย  Export   Import 
  20059900 005/KGM           ผักกาดดอง  Export   Import 
  20059900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2006     พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืชที่ทําไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)  Export   Import 
  20060000 001/KGM           ทุเรียนทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล  Export   Import 
  20060000 002/KGM           สับปะรดทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล  Export   Import 
  20060000 003/KGM           กล้วยทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล  Export   Import 
  20060000 004/KGM           เผือกมัน  Export   Import 
  20060000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2007     แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ๊ตพิวเรหรือนัตพิวเร และผลไม้กวน หรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดยการทําให้สุกจะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  20071000 000/KGM           ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
  20079100 000/KGM           ผลไม้จำพวกส้ม  Export   Import 
  200799 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20079910 000/KGM           ผลไม้ทำเป็นเม็ดและผลไม้กวนนอกจากที่ทำจากมะม่วงสับปะรดสตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  20079990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2008     ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือสุราหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
        ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่น ๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม    
  200811 /KGM     ถั่วลิสง  Export   Import 
  20081110 000/KGM           ถั่วลิสงคั่วอบหรือปิ้ง  Export   Import 
  20081120 000/KGM           พีนัตบัตเตอร์  Export   Import 
  20081190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200819 /KGM     อื่น ๆ รวมถึงของผสม  Export   Import 
  20081910 000/KGM           มะม่วงหิมพานต์  Export   Import 
  20081990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  20081990 001/KGM           เมล็ดอัลมอนด์คั่วแล้ว  Export   Import 
  20081990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200820 /KGM     - สับปะรด  Export   Import 
  20082000 001/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20082000 002/KGM           ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  200830 /KGM     ผลไม้จําพวกส้ม  Export   Import 
  20083010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20083090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200840 /KGM     แพร์  Export   Import 
  20084010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20084090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200850 /KGM     แอปริคอต  Export   Import 
  20085010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20085090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200860 /KGM     เชอร์รี่  Export   Import 
  20086010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20086090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200870 /KGM     ท้อรวมทั้งเนกทารีน  Export   Import 
  20087010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20087090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200880 /KGM     สตรอเบอร์รี่  Export   Import 
  20088010 000/KGM           ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20088090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20089100 000/KGM           ยอดอ่อนต้นปาล์ม  Export   Import 
  200892 /KGM     ของผสม  Export   Import 
  20089210 000/KGM           ของก้านรากและส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้  Export   Import 
  20089220 /KGM         อื่นๆที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20089220 001/KGM           เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม  Export   Import 
  20089220 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20089290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  20089910 /KGM         ลิ้นจี่  Export   Import 
  20089910 001/KGM           ลิ้นจี่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20089920 /KGM         ลำไย  Export   Import 
  20089920 001/KGM           ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089920 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20089930 000/KGM           ของก้านรากและส่วนอื่นของพืชที่บริโภคได้  Export   Import 
  20089940 /KGM         อื่นๆที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20089940 000/KGM           อื่นๆที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆหรือสุรา  Export   Import 
  20089940 001/KGM           มะม่วง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089940 007/KGM             Export   Import 
  20089940 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20089990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  20089990 001/KGM           มะม่วงบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 002/KGM           มะละกอบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 003/KGM           ฝรั่งบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 004/KGM           กล้วยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 005/KGM           ผลไม้อื่นๆบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 006/KGM           ผลไม้อื่นๆที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียมิได้บรรจุภาชนะอัดลม  Export   Import 
  20089990 007/KGM           เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20089990 090/KGM           ส่วนอื่นๆของพืชที่บริโภคได้  Export   Import 
2009     น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา จะเติมน้ำตาลหรือสารทําให้หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  20091100 000/KGM           แช่เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  20091200 000/KGM           ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าบริกซ์ไม่เกิน20  Export   Import 
  20091900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20092100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน20  Export   Import 
  20092900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20093100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน20  Export   Import 
  20093900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20094100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน20  Export   Import 
  200949 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  20094900 001/KGM           บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20094900 002/KGM           ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  20095000 000/KGM           น้ำมะเขือเทศ  Export   Import 
  20096100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน30  Export   Import 
  20096900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  20097100 000/KGM           มีค่าบริกซ์ไม่เกิน20  Export   Import 
  20097900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200980 /KGM     น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง  Export   Import 
  20098010 000/KGM           น้ำแบล็กเคอร์แรนต์  Export   Import 
  20098090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  200990 /KGM     - น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน  Export   Import 
  20099000 001/KGM           น้ำผลไม้ผสม  Export   Import 
  20099000 002/KGM           น้ำพืชผักผสม  Export   Import