ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
21     ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้  Export   Import 
2101     สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชาหรือชามาเต้และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟชา หรือชามาเต้ เป็นหลัก รวมทั้งชิโครี่คั่วและของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว  Export   Import 
        สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มี    
  210111 /KGM     สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น  Export   Import 
  21011110 000/KGM           กาแฟที่ผสมได้ทันที  Export   Import 
  21011190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  210112 /KGM     - - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลักหรือ ที่มีกาแฟเป็นหลัก  Export   Import 
  21011200 001/KGM           กาแฟที่ผสมได้ทันที  Export   Import 
  21011200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  210120 /KGM     สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้น เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก  Export   Import 
  21012010 /KGM         ชาปรุงแต่งที่มีของผสมของชานมผงและน้ำตาล  Export   Import 
  21012010 001/KGM           ชาที่ผสมได้ทันที  Export   Import 
  21012010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21012090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21013000 000/KGM           ชิโครี่คั่วและของอื่นๆคั่วที่ใช้แทนกาแฟและสิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว  Export   Import 
2102     ยีสต์ (ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลเดียวอื่น ๆที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีน ตามประเภทที่ 30.02)ผงฟูปรุงแต่ง  Export   Import 
  210210 /KGM     ยีสต์ชนิดทวีตัวได้  Export   Import 
  21021010 000/KGM           ยีสต์ขนมปัง  Export   Import 
  21021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21022000 000/KGM           ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้จุลินทรีย์เซลเดียวอื่นๆที่ตายแล้ว  Export   Import 
  21023000 000/KGM           ผงฟูปรุงแต่ง  Export   Import 
2103     ซอสและของปรุงแต่งสําหรับทําซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแต่ง  Export   Import 
  21031000 000/KGM           ซอสถั่วเหลือง  Export   Import 
  21032000 000/KGM           ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่นๆ  Export   Import 
  21033000 000/KGM           ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง  Export   Import 
  210390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  21039010 000/KGM           ซอสพริก  Export   Import 
  21039020 000/KGM           ของผสมที่ใช้ปรุงรสและของผสมที่ใช้ชูรสรวมถึงกะปิ(เบลาชานหรือบลาชาน)  Export   Import 
  21039030 000/KGM           น้ำปลา  Export   Import 
  21039030 001/KGM           น้ำมันหอย  Export   Import 
  21039030 002/KGM           เครื่องแกงสำเร็จรูป  Export   Import 
  21039090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  21039090 001/KGM           น้ำมันหอย  Export   Import 
  21039090 002/KGM           เครื่องแกงสำเร็จรูป  Export   Import 
  21039090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2104     ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งสําหรับทําซุปดังกล่าวอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
  210410 /KGM     ซุปและซุปข้น และของปรุงแต่งสําหรับทําซุปดังกล่าว  Export   Import 
  21041010 000/KGM           ที่มีเนื้อสัตว์  Export   Import 
  21041090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  210420 /KGM     อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  Export   Import 
  21042010 000/KGM           ที่มีเนื้อสัตว์  Export   Import 
  21042090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21050000 000/KGM           ไอศกรีมและน้ำแข็งอื่นๆที่บริโภคได้จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตามอาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
2106     อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  21061000 000/KGM           โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน  Export   Import 
  210690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  21069010 000/KGM           เต้าหู้แห้งและเต้าหู้แท่ง  Export   Import 
  21069020 000/KGM           น้ำเชื่อมที่ปรุงกลิ่นรสหรือแต่งสี  Export   Import 
  21069030 000/KGM           ครีมเทียม  Export   Import 
  21069040 000/KGM           ของปรุงแต่งออโตไลซ์ยีสต์  Export   Import 
  21069051 000/KGM           ของปรุงแต่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมสิ่งเข้มข้นที่ประกอบด้วยวัตถุหลายชนิด  Export   Import 
  21069052 000/KGM           สิ่งเข้มข้นที่ประกอบด้วยวัตถุหลายชนิดสำหรับการ  Export   Import 
  21069053 000/KGM           ผลิตภัณฑ์ที่มีโสมเป็นหลัก  Export   Import 
  21069059 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21069061 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นของเหลว  Export   Import 
  21069062 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  21069064 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นของเหลว  Export   Import 
  21069065 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  21069069 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21069070 /KGM         อาหารเสริม  Export   Import 
  21069070 001/KGM           อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยหนัก  Export   Import 
  21069070 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21069080 000/KGM           ของผสมอื่นๆที่ได้จากสารเคมีผสมกับอาหารหรือกับสารอื่นๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการชนิดที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตอาหาร  Export   Import 
  21069091 /KGM         พรีมิกซ์สำหรับเสริมคุณค่าอาหาร  Export   Import 
  21069091 001/KGM           เฉพาะไวตามินผสมที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร  Export   Import 
  21069091 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  21069092 000/KGM           ของปรุงแต่งที่มีโสมเป็นหลัก  Export   Import 
  21069093 000/KGM           อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกซึ่งแพ้นมหรือขาดน้ำย่อย  Export   Import 
  21069094 000/KGM           อาหารปรุงแต่งอื่นๆสำหรับใช้เลี้ยงทารก  Export   Import 
  21069095 000/KGM           เสรีคายา(สังขยา)  Export   Import 
  21069099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import