ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
23     กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์  Export   Import 
  2301 /KGM           เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซียโมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ทําเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียวน้ำมันออกแล้ว    
  230110 /KGM           - เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทําเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียวน้ำมันออกแล้ว    
  23011000 000/KGM           เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่นที่ทำเป็นเพลเลตกากมันสัตว์ที่เจียวน้ำมันออกแล้ว  Export   Import 
  230120 /KGM           - ปลา หรือสัตว์น้ำจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น ที่ทําเป็นเพลเลต    
  23012000 001/KGM           เฉพาะปลาป่นที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ60  Export   Import 
  23012000 002/KGM           เฉพาะปลาป่นที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไป  Export   Import 
  23012000 003/KGM           ปลาป่นและที่ทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
  23012000 004/KGM           สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียโมลลุสก์หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆที่ป่นหรือทำเป็นเพลเลต  Export   Import 
  23012000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2302     รํา เศษหักหรือเศษอื่น ๆ ของธัญพืชและพืชผักตระกูลถั่ว ที่ได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  23021000 000/KGM           ของข้าวโพด  Export   Import 
  23023000 000/KGM           ของข้าวสาลี  Export   Import 
  230240 /KGM     ของธัญพืชอื่น ๆ  Export   Import 
  23024010 000/KGM           ของข้าว  Export   Import 
  23024090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  23025000 000/KGM           ของพืชผักตระกูลถั่ว  Export   Import 
2303     กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีตชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  230310 /KGM     กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คล้ายกัน  Export   Import 
  23031010 000/KGM           ของมันสำปะหลังหรือสาคู  Export   Import 
  23031090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  23032000 000/KGM           กากหัวบีตชานอ้อยและเศษอื่นๆที่ได้จากการผลิตน้ำตาล  Export   Import 
  23033000 000/KGM           ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น  Export   Import 
2304     กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  23040000 000/KGM           กากน้ำมัน(ออยล์เค้ก)และกากแข็งอื่นๆที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลืองจะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  23050000 000/KGM           กากน้ำมัน(ออยล์เค้ก)และกากแข็งอื่นๆที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วลิสงจะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
2306     กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืช จะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภทที่ 23.04 หรือ 23.05  Export   Import 
  230610 /KGM           - ของเมล็ดฝ้าย    
  23061000 000/KGM           ของเมล็ดฝ้าย  Export   Import 
  23062000 000/KGM           ของลินสีด  Export   Import 
  23063000 000/KGM           ของเมล็ดทานตะวัน  Export   Import 
        ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา    
  230641 /KGM     - - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกตำา  Export   Import 
  23064100 001/KGM           เฉพาะของเมล็ดเรป(คาโนล่า)  Export   Import 
  23064100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  230649 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  23064900 001/KGM           เฉพาะของเมล็ดเรป(คาโนล่า)  Export   Import 
  23064900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  23065000 000/KGM           ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง(โคปรา)  Export   Import 
  23066000 000/KGM           ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม  Export   Import 
  230690 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  23069020 000/KGM           ของเยิร์มข้าวโพด  Export   Import 
  23069090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  23069090 001/KGM           ของเมล็ดนุ่น  Export   Import 
  23069090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  23070000 000/KGM           ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์รวมทั้งอาร์กอล  Export   Import 
  23080000 000/KGM           วัตถุที่ได้จากพืชเศษพืชกากและผลพลอยได้จากพืชจะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตามชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
2309     ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์  Export   Import 
  230910 /KGM     อาหารสุนัขหรือแมว จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  23091010 /KGM         ที่มีเนื้อสัตว์  Export   Import 
  23091010 000/KGM           ที่มีเนื้อสัตว์  Export   Import 
  23091090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  23091090 001/KGM           ปลาบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้  Export   Import 
  23091090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  230990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  23099011 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง  Export   Import 
  23099012 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสุกร  Export   Import 
  23099013 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงกุ้ง  Export   Import 
  23099019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  23099020 000/KGM           พรีมิกซ์อาหารเสริมที่เป็นอาหารสัตว์และสารเติมแต่งอาหารสัตว์  Export   Import 
  23099030 000/KGM           อื่นๆที่มีเนื้อสัตว์  Export   Import 
  23099090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import