ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
25     เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกปลาสเตอร์ ปูนขาวและซีเมนต์  Export   Import 
2501     เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับประทานและเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรค์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ำหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารที่ทำให้วัตถุ ไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล  Export   Import 
  250100 /KGM     เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับประทานและเกลือแปลงสภาพ) รวมทั้งน้ำทะเล  Export   Import 
  25010010 000/KGM           เกลือป่นสำหรับรับประทาน  Export   Import 
  25010041 000/KGM           บรรจุในภาชนะมีน้ำหนักสุทธิน้อยกว่า45กิโลกรัม  Export   Import 
  25010049 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  25010049 001/KGM           เกลือหิน  Export   Import 
  25010049 002/KGM           เกลือทะเล  Export   Import 
  25010049 003/KGM           โซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์  Export   Import 
  25010049 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25010050 000/KGM           น้ำทะเล  Export   Import 
  25010090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25020000 000/KGM           ไอออนไพไรต์ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ  Export   Import 
  25030000 000/KGM           กำมะถันทุกชนิดนอกจากชนิดระเหิดชนิดตกตะกอนและชนิดคอลลอยด์  Export   Import 
2504     กราไฟต์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25041000 000/KGM           เป็นผงหรือเป็นเกล็ด  Export   Import 
  25049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2505     ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26  Export   Import 
  25051000 000/KGM           ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์  Export   Import 
  25059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2506     ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์จะแต่งอย่างหยาบ ๆหรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25061000 000/KGM           ควอร์ตซ์  Export   Import 
  250620 /KGM     - ควอร์ตไซต์  Export   Import 
  25062000 001/KGM           ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ  Export   Import 
  25062000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2507     เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25070000 001/KGM           สำหรับเครื่องปั้นดินเผาเซรามิค  Export   Import 
  25070000 002/KGM           สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ  Export   Import 
  25070000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2508     ดินอื่น ๆ (ไม่รวมถึง เอ็กซ์แพนเด็ดเคลย์ตามประเภทที่ 68.06)คาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม มุลไลต์ ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท  Export   Import 
  25081000 000/KGM           เบนทอไนต์  Export   Import 
  25083000 000/KGM           ไฟร์เคลย์  Export   Import 
  250840 /KGM     - ดินอื่น ๆ  Export   Import 
  25084000 001/KGM           บอลเคลย์  Export   Import 
  25084000 002/KGM           แอตตาพลูไกต์  Export   Import 
  25084000 003/KGM           ดินสำหรับฟอกสีและฟุลเลอร์เอิร์ท  Export   Import 
  25084000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25085000 000/KGM           แอนดาลูไซต์ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์  Export   Import 
  25086000 000/KGM           มุลไลต์  Export   Import 
  25087000 000/KGM           ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท  Export   Import 
  25090000 000/KGM           ชอล์ก  Export   Import 
2510     แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกชอล์ก  Export   Import 
  251010 /KGM     ไม่ได้บด  Export   Import 
  25101010 000/KGM           อะพาไทต์  Export   Import 
  25101090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  251020 /KGM     บด  Export   Import 
  25102010 000/KGM           อะพาไทต์  Export   Import 
  25102090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2511     แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ(วิเทอไรต์) จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม นอกจากแบเรียมออกไซด์ตามประเภทที่ 28.16  Export   Import 
  25111000 000/KGM           แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ(แบไรต์)  Export   Import 
  25112000 000/KGM           แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ(วิเทอไรต์)  Export   Import 
  25120000 000/KGM           ดินซากหอย(เช่นคีเซลกูหร์ไทรโพไลต์และไดอะโตไมต์)และดินทรายที่คล้ายกันจะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตามที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏไม่เกิน1  Export   Import 
2513     หินพัมมิส เอเมอรี รวมทั้งคอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  251310 /KGM     - หินพัมมิส  Export   Import 
  25131000 001/KGM           ดิบหรือเป็นก้อนที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอรวมถึงหินพัมมิสที่ย่อยแล้ว(“บิมสกีส์”)  Export   Import 
  25131000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25132000 000/KGM           เอเมอรีคอรันดัมธรรมชาติการ์เนตธรรมชาติและวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่นๆ  Export   Import 
  25140000 000/KGM           หินชนวนจะแต่งอย่างหยาบๆหรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
2515     หินอ่อน ทราเวอร์ทิน อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสําหรับใช้ทําอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างที่มีความถ่วงจําเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปและหินอะลาบาสเตอร์จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรู  Export   Import 
        หินอ่อนและทราเวอร์ทิน    
  251511 /KGM     - - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ  Export   Import 
  25151100 001/KGM           หินอ่อน  Export   Import 
  25151100 002/KGM           ทราเวอร์ทิน  Export   Import 
  251512 /KGM     เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  25151210 /KGM         เป็นก้อนเหลี่ยม  Export   Import 
  25151210 001/KGM           เฉพาะก้อนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้างยาวและสูงไม่น้อยกว่าด้านละ50เซนติเมตร  Export   Import 
  25151210 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25151220 /KGM         เป็นแผ่น  Export   Import 
  25151220 001/KGM           หินอ่อน  Export   Import 
  25151220 002/KGM           ทราเวอร์ทิน  Export   Import 
  251520 /KGM     - อีคอสซิน และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สําหรับใช้ทําอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์  Export   Import 
  25152000 001/KGM           เซอร์เพนไทน์  Export   Import 
  25152000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2516     หินแกรนิต พอร์ฟิรี บาซอลต์ หินทราย และหินอื่น ๆ สําหรับใช้ทําอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25161100 000/KGM           ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ  Export   Import 
  251612 /KGM     เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)  Export   Import 
  25161210 /KGM         เป็นก้อนเหลี่ยม  Export   Import 
  25161210 001/KGM           เฉพาะก้อนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้างยาวและสูงไม่น้อยกว่าด้านละ50เซนติเมตร  Export   Import 
  25161210 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25161220 000/KGM           เป็นแผ่น  Export   Import 
  251620 /KGM     - หินทราย  Export   Import 
  25162000 001/KGM           ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ  Export   Import 
  25162000 002/KGM           เฉพาะก้อนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้างยาวและสูงไม่น้อยกว่าด้านละ50เซนติเมตร  Export   Import 
  25162000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  251690 /KGM     พอร์ฟิรี บาซอลต์ และหินอื่น ๆ (นอกจากหินแกรนิต หินทราย) สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง  Export   Import 
  25169000 000/KGM           หินอื่นๆสำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง  Export   Import 
  2517 /KGM           กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีตใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุดังกล่าวข้างต้นในป    
  251710 /KGM           - กรวด หินที่ย่อยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั?งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม    
  25171000 001/KGM           หินฟลินท์  Export   Import 
  25171000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25172000 000/KGM           แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรมจะมีวัตถุตามประเภทย่อยที่2517.10รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25173000 000/KGM           แมกคาดัมคลุกน้ำมันดิน  Export   Import 
  25174100 000/KGM           จากหินอ่อน  Export   Import 
  25174900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2518     โดโลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนซันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ที่แต่งอย่างหยาบ ๆหรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์  Export   Import 
  25181000 000/KGM           โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์  Export   Import 
  25182000 000/KGM           โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์  Export   Import 
  25183000 000/KGM           โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์  Export   Import 
2519     แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) ฟิวส์แมกนีเซียเดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซียซึ่งจะมีออกไซด์อื่นที่เติมก่อนการเผาอยู่จํานวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่น ๆจะบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  25191000 000/KGM           แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ(แมกนีไซต์)  Export   Import 
  251990 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  25199000 001/KGM           แมกนีเซียมออกไซด์  Export   Import 
  25199000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2520     ยิปซัม แอนไไดรต์ รวมทั้งปลาสเตอร์ (ซึ่งประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วงในปริมาณเล็กน้อย  Export   Import 
  252010 /KGM     - ยิปซัม แอนไไดรต์  Export   Import 
  25201000 001/KGM           ยิปซัม  Export   Import 
  25201000 002/KGM           แอนไฮไดรด์  Export   Import 
  252020 /KGM     ปลาสเตอร์  Export   Import 
  25202010 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในการทำฟัน  Export   Import 
  25202090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2521     ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สําหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์  Export   Import 
  25210000 001/KGM           หินปูน  Export   Import 
  25210000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2522     ควิกไลม์ สเลกไลม์และไดรอลิกไลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไดรอกไซด์ ตามประเภทที่ 28.25  Export   Import 
  25221000 000/KGM           ควิกไลม์  Export   Import 
  25222000 000/KGM           สเลกไลม์  Export   Import 
  25223000 000/KGM           ไฮดรอลิกไลม์  Export   Import 
2523     พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์และไดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด(คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  252310 /KGM     ซีเมนต์เม็ด  Export   Import 
  25231010 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในการผลิตซีเมนต์ขาว  Export   Import 
  25231090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25232100 000/KGM           ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  252329 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  25232910 000/KGM           ซีเมนต์แต่งสี  Export   Import 
  25232990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25233000 000/KGM           อะลูมินัสซีเมนต์  Export   Import 
  25239000 000/KGM           ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่นๆ  Export   Import 
2524     แอสเบสทอส  Export   Import 
  25241000 000/KGM           โครซิโดไลต์  Export   Import 
  252490 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  25249000 001/KGM           อะโมไซด์  Export   Import 
  25249000 002/KGM           คริโซไทล์  Export   Import 
  25249000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2525     ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา  Export   Import 
  25251000 000/KGM           ไมกาดิบและไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก  Export   Import 
  25252000 000/KGM           ผงไมกา  Export   Import 
  25253000 000/KGM           เศษไมกา  Export   Import 
2526     สตีไทต์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตามรวมทั้งทัลก์  Export   Import 
  252610 /KGM     - ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง  Export   Import 
  25261000 001/KGM           สตีไทต์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25261000 002/KGM           ทัลก์  Export   Import 
  252620 /KGM     ย่อยหรือเป็นผง  Export   Import 
  25262010 000/KGM           ผงทัลก์  Export   Import 
  25262090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  25262090 001/KGM           สตีไทต์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25262090 002/KGM           ทัลก์  Export   Import 
2528     โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้จากน้ำเกลือธรรมชาติกรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนักเมื่อคํานวณในสภาพแห้ง  Export   Import 
  252810 /KGM     - โซเดียมโบเรตธรรมชาติ และหัวแร่โซเดียมโบเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม)  Export   Import 
  25281000 001/KGM           บอแรกซ์ธรรมชาติ  Export   Import 
  25281000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  252890 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  25289000 001/KGM           กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ85โดยน้ำหนักเมื่อคำนวณในสภาพแห้ง  Export   Import 
  25289000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2529     เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์ รวมทั้งฟลูออร์สปาร์  Export   Import 
  252910 /KGM     - เฟลสปาร์  Export   Import 
  25291000 001/KGM           โปแตสเซียมเฟลสปาร์  Export   Import 
  25291000 002/KGM           โซเดียมเฟลสปาร์  Export   Import 
  25291000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  25292100 000/KGM           มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ97หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  25292200 000/KGM           มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ97โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  25293000 000/KGM           ลูไซต์เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์  Export   Import 
2530     สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  25301000 000/KGM           เวอร์มิคิวไลต์เพอร์ไลต์และคลอไรต์ชนิดอันเอกซแพนเด็ด  Export   Import 
  253020 /KGM     คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ)  Export   Import 
  25302010 000/KGM           คีเซอไรต์  Export   Import 
  25302020 000/KGM           เอปโซไมต์  Export   Import 
  253090 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  25309000 001/KGM           แร่สารหนูซัลไฟต์  Export   Import 
  25309000 002/KGM           แร่โมนาไซด์  Export   Import 
  25309000 003/KGM           แร่ที่มีแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  25309000 004/KGM           แร่ซีโนไทม์  Export   Import 
  25309000 005/KGM           แร่ไพโรฟิลไรท์  Export   Import 
  25309000 006/KGM           แร่โปแตซ  Export   Import 
  25309000 007/KGM           แร่แคลไซท์  Export   Import 
  25309000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import