ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
28     เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสี หรือของไอโซโทป  Export   Import 
2801     ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน  Export   Import 
  28011000 000/KGM           คลอรีน  Export   Import 
  28012000 000/KGM           ไอโอดีน  Export   Import 
  280130 /KGM     - ฟลูออรีน และโบรมีน  Export   Import 
  28013000 001/KGM           ฟลูออรีน  Export   Import 
  28013000 002/KGM           โบรมีน  Export   Import 
  28020000 000/KGM           กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอนกำมะถันชนิดคอลลอยด์  Export   Import 
2803     คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)  Export   Import 
  280300 /KGM     คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เช่น คาร์บอนแบล็ก อะเซททิลีนแบล็ก แอนทราซีนแบล็ก และแลมป์แบล็ก เป็นต้น)  Export   Import 
  28030010 000/KGM           คาร์บอนแบล็กเกรดยาง(รับเบอร์เกรด)  Export   Import 
  28030020 000/KGM           อะซีทิลีนแบล็ก  Export   Import 
  28030030 000/KGM           คาร์บอนแบล็กอื่นๆ  Export   Import 
  28030030 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28030090 000/KGM           Other  Export   Import 
  28030090 001/KGM           แอนทราซีนแบล็ก  Export   Import 
  28030090 002/KGM           แลมป์แบล็ก  Export   Import 
  28030090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2804     ไโดรเจน แรร์ก๊าซและอโลหะอื่น ๆ  Export   Import 
  28041000 000/KGM           ไฮโดรเจน  Export   Import 
  28042100 000/KGM           อาร์กอน  Export   Import 
  280429 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28042900 001/KGM           ฮีเลียม  Export   Import 
  28042900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  280430 /KGM     ไนโตรเจน  Export   Import 
  28043000 000/KGM           ไนโตรเจน  Export   Import 
  280440 /KGM     ออกซิเจน  Export   Import 
  28044000 000/KGM           ออกซิเจน  Export   Import 
  28044000 001/KGM           ออกซิเจน  Export   Import 
  28044000 002/KGM           โอโซน  Export   Import 
  28044000 005/KGM           Ozone  Export   Import 
  28045000 000/KGM           โบรอนและเทลลูเรียม  Export   Import 
  28046100 000/KGM           ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ99.99โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28046900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28047000 000/KGM           ฟอสฟอรัส  Export   Import 
  28048000 000/KGM           อาร์เซนิก  Export   Import 
  28049000 000/KGM           ซีลีเนียม  Export   Import 
2805     โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้งปรอท  Export   Import 
  28051100 000/KGM           โซเดียม  Export   Import 
  28051200 000/KGM           แคลเซียม  Export   Import 
  28051900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28053000 000/KGM           โลหะแรร์เอิร์ทสแคนเดียมและอิตเทรียมจะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28054000 000/KGM           ปรอท  Export   Import 
2806     ไโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก  Export   Import 
  280610 /KGM     - ไโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)  Export   Import 
  28061000 101/KGM           กรดไฮโดรคลอริกน้อยกว่าร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28061000 102/KGM           กรดไฮโดรคลอริกตั้งแต่ร้อยละ15ถึงร้อยละ36โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28061000 103/KGM           กรดไฮโดรคลอริกมากกว่าร้อยละ36โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28061000 201/KGM           ไฮโดรเจนคลอไรด์(ปราศจากน้ำ)  Export   Import 
  28061000 202/KGM           ไฮโดรเจนคลอไรด์(ของเหลว)  Export   Import 
  280620 /KGM     - กรดคลอโรซัลฟิวริก  Export   Import 
  28062000 001/KGM           กรดคลอโรซัลฟิวริก(กรดคลอโรซัลโฟนิก)  Export   Import 
2807     กรดซัลฟิวริก และโอเลี่ยม  Export   Import 
  28070000 101/KGM           กรดซัลฟิวริกไม่เกินร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28070000 102/KGM           กรดซัลฟิวริกมากกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28070000 201/KGM           กรดซัลฟิวริกฟูมมิ่ง(โอเลี่ยม)ไม่เกินร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28070000 202/KGM           กรดซัลฟิวริกฟูมมิ่ง(โอเลี่ยม)มากกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
2808     กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก  Export   Import 
  28080000 101/KGM           กรดไนตริกไม่เกินร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28080000 102/KGM           กรดไนตริกมากกว่าร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28080000 103/KGM           กรดซัลโฟไนตริก  Export   Import 
  28080000 301/KGM           กรดไนตริกฟูมมิ่ง  Export   Import 
2809     ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริกจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  280910 /KGM     - ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์  Export   Import 
  28091000 001/KGM           ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์(ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ฟอสฟอริกแอนไฮไดรด์)มากกว่าร้อยละ30โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28091000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  280920 /KGM     กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก  Export   Import 
  28092030 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางอาหาร(ฟู้ดเกรด)  Export   Import 
  28092030 302/KGM           กรดไพโรฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092030 920/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  28092090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28092090 101/KGM           กรดออร์โทฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092090 102/KGM           กรดออร์โทฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092090 103/KGM           กรดเมตาฟอสฟอริก  Export   Import 
  28092090 201/KGM           กรดโพลิฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ40โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092090 202/KGM           กรดโพลิฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ40โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092090 301/KGM           กรดไพโรฟอสฟอริกไม่เกินร้อยละ25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092090 302/KGM           กรดไพโรฟอสฟอริกมากกว่าร้อยละ25โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28092090 920/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2810     ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก  Export   Import 
  28100000 101/KGM           ออกไซด์ของโบรอน  Export   Import 
  28100000 201/KGM           กรดโบริก(กรดโบราสิกกรดออร์โทโบริก)  Export   Import 
2811     กรดอนินทรีย์อื่น ๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆของอโลหะ  Export   Import 
        กรดอนินทรีย์อื่น ๆ    
  281111 /KGM     - - ไโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไโดรฟลูออริก)  Export   Import 
  28111100 101/KGM           กรดไฮโดรฟลูออริกไม่เกินร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28111100 102/KGM           กรดไฮโดรฟลูออริกมากกว่าร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28111100 201/KGM           ไฮโดรเจนฟลูออไรด์  Export   Import 
  281119 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28111910 000/KGM           กรดอาร์เซนิก  Export   Import 
  28111990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28111990 001/KGM           ไฮโดรเจนซัลไฟด์  Export   Import 
  28111990 002/KGM           กรดไฮดราโซอิก  Export   Import 
  28111990 003/KGM           ไฮโดรเจนไซยาไนด์  Export   Import 
  28111990 004/KGM           กรดซีลีเนียส  Export   Import 
  28111990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ    
  281121 /KGM     - - คาร์บอนไดออกไซด์  Export   Import 
  28112100 001/KGM           คาร์บอนไดออกไซด์ของแข็ง(น้ำแข็งแห้ง)  Export   Import 
  28112100 090/KGM           คาร์บอนไดออกไซด์อื่นๆ  Export   Import 
  281122 /KGM     ซิลิคอนไดออกไซด์  Export   Import 
  28112210 000/KGM           ผงซิลิกา  Export   Import 
  28112290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  281129 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28112910 000/KGM           ไดอาร์เซนิกเพนตะออกไซด์  Export   Import 
  28112990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28112990 201/KGM           ไนโตรเจนไดออกไซด์(ไดไนโตรเจนเททรอกไซด์)  Export   Import 
  28112990 202/KGM           ไนตริกออกไซด์  Export   Import 
  28112990 301/KGM           อาร์เซนิกไตรออกไซด์(ครูดอาร์เซนิกไวท์อาร์เซนิกกรดอาร์เซเนียสอาร์เซนัสแอนไฮไดรด์)  Export   Import 
  28112990 302/KGM           อาร์เซนิกเพนทอกไซด์(อาร์เซนิกออกไซด์อาร์เซนิกแอนไฮไดรด์กรดอาร์เซนิก)  Export   Import 
  28112990 401/KGM           คาร์บอนโมนอกไซด์  Export   Import 
  28112990 402/KGM           ซัลฟูริกแอนไฮไดร์ด(ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์)  Export   Import 
  28112990 403/KGM           ไนตรัสออกไซด์  Export   Import 
  28112990 404/KGM           ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  Export   Import 
  28112990 929/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2812     าไลด์และาไลด์ออกไซด์ของอโลหะ  Export   Import 
  281210 /KGM     - คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์  Export   Import 
  28121000 001/KGM           อาร์เซนิกไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 002/KGM           โบรอนไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 003/KGM           คาร์โบนิลคลอไรด์(ฟอสจีน)  Export   Import 
  28121000 004/KGM           ไอโอดีนโมโนคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 005/KGM           ไอโอดีนไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 006/KGM           ไนโตรซิลคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 007/KGM           ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์(ฟอสฟอรัสคลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 008/KGM           ฟอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์(ฟอสฟอริกคลอไรด์ฟอสฟอริกเพอร์คลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 009/KGM           ซิลิคอนเตตระคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 010/KGM           ซัลฟิวริลคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 011/KGM           ซัลเฟอร์โมโนคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 012/KGM           ซัลเฟอร์ไดคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 013/KGM           อาร์ซีนัสไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 201/KGM           ฟอสฟอรัสออกซิคลอไรด์(ฟอสฟอริลคลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 202/KGM           ไทโอนิลคลอไรด์(ซัลฟิวรัสออกซีคลอไรด์)  Export   Import 
  28121000 203/KGM           ซีลีเนียมออกซีคลอไรด์  Export   Import 
  28121000 910/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  281290 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28129000 101/KGM           โบรอนไตรโบรไมด์  Export   Import 
  28129000 102/KGM           ไนโตรซิลโบรไมด์  Export   Import 
  28129000 201/KGM           โบรอนไตรฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 202/KGM           ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 203/KGM           ไดซัลเฟอร์เดคะฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 204/KGM           ซัลเฟอร์เตตระฟลูออไรด์  Export   Import 
  28129000 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2813     ซัลไฟด์ของอโลหะ รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทาง  Export   Import 
  28131000 000/KGM           คาร์บอนไดซัลไฟด์  Export   Import 
  281390 /KGM     - อื่น ๆ4. เบสอนินทรีย์และออกไซด์อนินทรีย์ ไดรอกไซด์ของโลหะและเพอร์ออกไซด์ของโลหะ  Export   Import 
  28139000 001/KGM           อาร์เซนิกไดซัลไฟด์  Export   Import 
  28139000 002/KGM           อาร์เซนิกไตรซัลไฟด์  Export   Import 
  28139000 003/KGM           ฟอสฟอรัสเซสควิซัลไฟด์(เตตระฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์)  Export   Import 
  28139000 004/KGM           ไดฟอสฟอรัสเพนตะซัลไฟด์  Export   Import 
  28139000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2814     แอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ำ หรือชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ  Export   Import 
  28141000 000/KGM           แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ  Export   Import 
  281420 /KGM     - แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ  Export   Import 
  28142000 001/KGM           แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ไม่เกินร้อยละ10  Export   Import 
  28142000 002/KGM           แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์มากกว่าร้อยละ10  Export   Import 
2815     โซเดียมไดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไดรอกไซด์(คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28151100 000/KGM           เป็นของแข็ง  Export   Import 
  281512 /KGM     - - เป็นสารละลายในน้ำ (โซดาไลย์หรือโซดาเหลว)  Export   Import 
  28151200 101/KGM           โซเดียมไฮดรอกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ20โดยน้ำหนักหรือน้อยกว่า  Export   Import 
  28151200 102/KGM           โซเดียมไฮดรอกไซด์มากกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  281520 /KGM     - โพแทสเซียมไดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)  Export   Import 
  28152000 101/KGM           โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ไม่เกินร้อยละ20โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28152000 102/KGM           โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มากกว่าร้อยละ20โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28152000 201/KGM           โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์(เป็นของแข็ง)  Export   Import 
  281530 /KGM     - เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28153000 001/KGM           เพอร์ออกไซด์ของโซเดียม  Export   Import 
  28153000 002/KGM           เพอร์ออกไซด์ของโพแทสเซียม  Export   Import 
2816     ไดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ไดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม  Export   Import 
  28161000 000/KGM           ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม  Export   Import 
  281640 /KGM     - ออกไซด์ ไดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม  Export   Import 
  28164000 101/KGM           แบเรียมออกไซด์  Export   Import 
  28164000 201/KGM           แบเรียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28164000 301/KGM           แบเรียมเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
  28164000 401/KGM           ออกไซด์ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียม  Export   Import 
2817     สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
  281700 /KGM     สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
  28170010 000/KGM           สังกะสีออกไซด์  Export   Import 
  28170020 000/KGM           สังกะสีเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
2818     คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไดรอกไซด์  Export   Import 
  28181000 000/KGM           คอรันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28182000 000/KGM           อะลูมิเนียมออกไซด์นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์  Export   Import 
  28183000 000/KGM           อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
2819     โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไดรอกไซด์  Export   Import 
  281910 /KGM     - โครเมียมไตรออกไซด์  Export   Import 
  28191000 101/KGM           โครเมียมไตรออกไซด์  Export   Import 
  28191000 102/KGM           โครเมียมไตรออกไซด์มากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28191000 201/KGM           กรดโครมิกไม่เกินร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28191000 202/KGM           กรดโครมิกมากกว่าร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  281990 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28199000 001/KGM           โครเมียมออกไซด์นอกจากโครเมียมไตรออกไซด์  Export   Import 
  28199000 002/KGM           โครเมียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
2820     แมงกานีสออกไซด์  Export   Import 
  28201000 000/KGM           แมงกานีสไดออกไซด์  Export   Import 
  282090 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28209000 001/KGM           แมงกานิกออกไซด์  Export   Import 
  28209000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2821     เหล็กออกไซด์และเหล็กไดรอกไซด์ รวมทั้งดินสีที่มีธาตุเหล็ก เมื่อคํานวณเป็นค่าของเฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 70ขึ้นไป  Export   Import 
  282110 /KGM     - เหล็กออกไซด์และเหล็กไดรอกไซด์  Export   Import 
  28211000 001/KGM           เหล็กออกไซด์  Export   Import 
  28211000 002/KGM           เหล็กไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28212000 000/KGM           ดินสี  Export   Import 
2822     โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28220000 001/KGM           โคบอลต์ออกไซด์  Export   Import 
  28220000 002/KGM           โคบอลต์ไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28220000 003/KGM           โคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28230000 000/KGM           ไทเทเนียมออกไซด์  Export   Import 
  28230000 001/KGM           ไทเทเนียมไดออกไซด์  Export   Import 
  28230000 002/KGM           ไทเทเนียมออกไซด์อื่นๆ ไม่รวมไทเทเนียมไดออกไซด์  Export   Import 
2824     ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม  Export   Import 
  282410 /KGM     - ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต)  Export   Import 
  28241000 001/KGM           ตะกั่วโมนอกไซด์(ลิทาร์จแมสซิคอตตะกั่วออกไซด์สีเหลืองพลัมบัสออกไซด์)  Export   Import 
  282490 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28249000 001/KGM           ตะกั่วแดง(ตะกั่วออกไซด์สีแดงพลัมโบพลัมบิกออกไซด์)  Export   Import 
  28249000 002/KGM           ตะกั่วส้ม  Export   Import 
2825     ไดราซีนและไดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งออกไซด์ไดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่น ๆ  Export   Import 
  282510 /KGM     - ไดราซีนและไดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  28251000 101/KGM           ไฮดราซีน  Export   Import 
  28251000 102/KGM           ไฮดราซีนไฮเดรท  Export   Import 
  28251000 201/KGM           ไฮดราซีนไนเตรท  Export   Import 
  28251000 202/KGM           ไฮดราซีนซัลเฟต  Export   Import 
  28251000 301/KGM           ไฮดรอกซิลามีน  Export   Import 
  28251000 401/KGM           ไฮดรอกซิลามีนซัลเฟต  Export   Import 
  28251000 402/KGM           ไฮดรอกซิลามีนไฮโดรคลอไรด์  Export   Import 
  28251000 910/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  282520 /KGM     - ลิเทียมออกไซด์และไดรอกไซด์  Export   Import 
  28252000 001/KGM           ลิเทียมไฮออกไซด์  Export   Import 
  28252000 002/KGM           ลิเทียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282530 /KGM     - วาเนเดียมออกไซด์และไดรอกไซด์  Export   Import 
  28253000 001/KGM           วาเนเดียมออกไซด์  Export   Import 
  28253000 002/KGM           วาเนเดียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282540 /KGM     - นิกเกิลออกไซด์และไดรอกไซด์  Export   Import 
  28254000 001/KGM           นิกเกิลออกไซด์  Export   Import 
  28254000 002/KGM           นิกเกิลไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282550 /KGM     - ทองแดงออกไซด์และไดรอกไซด์  Export   Import 
  28255000 001/KGM           คิวปรัสออกไซด์(คอปเปอร์(I)ออกไซด์)  Export   Import 
  28255000 002/KGM           คิวปริกออกไซด์(คอปเปอร์(II)ออกไซด์)  Export   Import 
  28255000 003/KGM           ทองแดงไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  282560 /KGM     - เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์  Export   Import 
  28256000 101/KGM           เจอร์เมเนียมออกไซด์  Export   Import 
  28256000 201/KGM           เซอร์โคเนียมไดออกไซด์  Export   Import 
  282570 /KGM     - โมลิบดีนัมออกไซด์และไดรอกไซด์  Export   Import 
  28257000 001/KGM           โมลิบดีนัมออกไซด์  Export   Import 
  28257000 002/KGM           โมลิบดีนัมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28258000 000/KGM           พลวงออกไซด์  Export   Import 
  282590 /KGM     - อื่น ๆ5. เกลือและเกลือเพอร์ออกซิของกรดอนินทรีย์และของโลหะ  Export   Import 
  28259000 001/KGM           แคดเมียมออกไซด์  Export   Import 
  28259000 002/KGM           เบอริลเลียมออกไซด์  Export   Import 
  28259000 003/KGM           แคลเซียมออกไซด์  Export   Import 
  28259000 004/KGM           แคลเซียมไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28259000 005/KGM           แสตนนัสออกไซด์  Export   Import 
  28259000 006/KGM           แสตนนิกออกไซด์  Export   Import 
  28259000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2826     ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมิเนต และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่น ๆ  Export   Import 
  28261200 000/KGM           ของอะลูมิเนียม  Export   Import 
  282619 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28261900 001/KGM           แอมโมเนียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 002/KGM           โซเดียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 003/KGM           แอมโมเนียมไบฟลูออไรด์(แอมโมเนียมแอซิดฟลูออไรด์)  Export   Import 
  28261900 004/KGM           โซเดียมไบฟลูออไรด์(โซเดียมแอซิดฟลูออไรด์)  Export   Import 
  28261900 101/KGM           แคดเมียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 102/KGM           แคลเซียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 103/KGM           ทองแดงฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 104/KGM           แมกนีเซียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 105/KGM           โพแทสเซียมฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 301/KGM           แอนติโมนีไตรฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 302/KGM           แอนติโมนีเพนตะฟลูออไรด์  Export   Import 
  28261900 919/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  282630 /KGM     - โซเดียมเกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห์)  Export   Import 
  28263000 001/KGM           โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต(โซเดียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต)  Export   Import 
  28263000 002/KGM           โพแทสเซียมฟลูออโรซิลิเกต(โพแทสเซียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต)  Export   Import 
  282690 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28269000 001/KGM           SODIUM FLUOROSILICATE (SODIUM HEXAFLUOROSILICATE)  Export   Import 
  28269000 101/KGM           แอมโมเนียมฟลูออโรซิลิเกต(แอมโมเนียมเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต)  Export   Import 
  28269000 102/KGM           แคดเมียมฟลูออโรซิลิเกต  Export   Import 
  28269000 103/KGM           ตะกั่วเฮกซะฟลูออโรซิลิเกต  Export   Import 
  28269000 201/KGM           ตะกั่วฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28269000 202/KGM           ลิเทียมฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28269000 203/KGM           โซเดียมฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28269000 301/KGM           โซเดียมฟลูออโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28269000 302/KGM           ฟลูออโรซิลิเกตของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28269000 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2827     คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์  Export   Import 
  28271000 000/KGM           แอมโมเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  282720 /KGM     แคลเซียมคลอไรด์  Export   Import 
  28272010 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28272090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28273100 000/KGM           ของแมกนีเซียม  Export   Import 
  28273200 000/KGM           ของอะลูมิเนียม  Export   Import 
  28273500 000/KGM           ของนิกเกิล  Export   Import 
  282739 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28273900 001/KGM           ของโคบอลต์  Export   Import 
  28273900 001/KGM           ของเหล็ก  Export   Import 
  28273900 002/KGM           คาโลเมลผงเฉพาะที่ใช้ทำยา  Export   Import 
  28273900 003/KGM           28273900003  Export   Import 
  28273900 101/KGM           แคดเมียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 102/KGM           คอปเปอร์คลอไรด์  Export   Import 
  28273900 103/KGM           โครเมียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 104/KGM           แมงกานีสคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 105/KGM           แสตนนัสคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 106/KGM           แสตนนิกคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 107/KGM           สตรอนเชียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 108/KGM           ไทเทเนียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 109/KGM           แบเรียมคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 110/KGM           โครมิกคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 111/KGM           แกลเลียมไตรคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 112/KGM           ทาลลัสคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 113/KGM           ไททาเนียมเตตระคลอไรด์  Export   Import 
  28273900 939/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไดรอกไซด์    
  282741 /KGM     - - ของทองแดง  Export   Import 
  28274100 001/KGM           คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์(คอปเปอร์(II)คลอไรด์ไฮดรอกไซด์คอปเปอร์(II)คลอไรด์ออกไซด์ไฮเดรต)  Export   Import 
  28274100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28274900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์    
  282751 /KGM     - - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28275100 001/KGM           โซเดียมโบรไมด์  Export   Import 
  28275100 002/KGM           โพแทสเซียมโบรไมด์  Export   Import 
  28275900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  282760 /KGM     - ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์  Export   Import 
  28276000 001/KGM           แอมโมเนียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 002/KGM           แคดเมียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 003/KGM           ซีเซียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 004/KGM           คิวปรัสไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 005/KGM           โซเดียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 006/KGM           โปแตสเซียมไอโอไดด์  Export   Import 
  28276000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2828     ไโพคลอไรต์ แคลเซียมไโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้าคลอไรต์ ไโพโบรไมต์  Export   Import 
  28281000 000/KGM           แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้าและแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่นๆ  Export   Import 
  282890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28289010 000/KGM           โซเดียมไฮโพคลอไรต์  Export   Import 
  28289090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28289090 001/KGM           โซเดียมคลอไรต์  Export   Import 
  28289090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2829     คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต  Export   Import 
  28291100 000/KGM           ของโซเดียม  Export   Import 
  282919 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28291900 001/KGM           ของแบเรียม  Export   Import 
  28291900 002/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28291900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  282990 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28299000 101/KGM           แอมโมเนียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299000 102/KGM           แบเรียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299000 103/KGM           ลิเทียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299000 104/KGM           โพแทสเซียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299000 105/KGM           โซเดียมเพอร์คลอเรต  Export   Import 
  28299000 201/KGM           โพแทสเซียมโบรเมต  Export   Import 
  28299000 202/KGM           โซเดียมโบรเมต  Export   Import 
  28299000 301/KGM           โพแทสเซียมเพอร์โบรเมต  Export   Import 
  28299000 302/KGM           โซเดียมเพอร์โบรเมต  Export   Import 
  28299000 401/KGM           โพแทสเซียมไอโอเดต  Export   Import 
  28299000 402/KGM           โซเดียมไอโอเดต  Export   Import 
  28299000 501/KGM           โพแทสเซียมเพอร์ไอโอเดต  Export   Import 
  28299000 502/KGM           โซเดียมเพอร์ไอโอเดต  Export   Import 
  28299000 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2830     ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28301000 000/KGM           โซเดียมซัลไฟด์  Export   Import 
  283090 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28309000 101/KGM           แอมโมเนียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 102/KGM           แอนติโมนีซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 103/KGM           แบเรียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 104/KGM           แคลเซียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 105/KGM           ทองแดงซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 106/KGM           เฟอรัสซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 107/KGM           เฟอริกซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 108/KGM           แมงกานีสซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 110/KGM           โมลิบดีนัมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 201/KGM           แคลเซียมโพลิซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 202/KGM           สังกะสีซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 203/KGM           แคดเมียมซัลไฟด์  Export   Import 
  28309000 990/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2831     ไดไทโอไนต์และซัลโฟซิเลต  Export   Import 
  283110 /KGM     - ของโซเดียม  Export   Import 
  28311000 101/KGM           โซเดียมไดไทโอไนต์  Export   Import 
  28311000 201/KGM           โซเดียมซัลโฟซิเลต  Export   Import 
  28319000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2832     ซัลไฟต์ ไทโอซัลเฟต  Export   Import 
  283210 /KGM     - โซเดียมซัลไฟต์  Export   Import 
  28321000 101/KGM           โซเดียมซัลไฟต์  Export   Import 
  28321000 201/KGM           โซเดียมไบซัลไฟต์  Export   Import 
  28321000 301/KGM           โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์(โซเดียมไพโรซัลไฟต์)  Export   Import 
  28321000 910/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283220 /KGM     ซัลไฟต์อื่นๆ (นอกจากโซเดียมซัลไฟต์)  Export   Import 
  28322000 000/KGM           ซัลไฟต์อื่นๆ  Export   Import 
  283230 /KGM     - ไทโอซัลเฟต  Export   Import 
  28323000 001/KGM           โซเดียมไทโอซัลเฟต  Export   Import 
  28323000 002/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2833     ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)  Export   Import 
  28331100 000/KGM           ไดโซเดียมซัลเฟต  Export   Import 
  283319 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28331900 001/KGM           โซเดียมไบซัลเฟต  Export   Import 
  28331900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ซัลเฟตอื่น ๆ    
  283321 /KGM     - - ของแมกนีเซียม  Export   Import 
  28332100 001/KGM           แมกนีเชียมซัลเฟตที่ทำเทียม(เกลือเอปซอม)  Export   Import 
  28332100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283322 /KGM     ของอะลูมิเนียม  Export   Import 
  28332210 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28332290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28332400 000/KGM           ของนิกเกิล  Export   Import 
  28332500 000/KGM           ของทองแดง  Export   Import 
  28332700 000/KGM           ของแบเรียม  Export   Import 
  283329 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28332910 000/KGM           ของโครเมียมหรือสังกะสี  Export   Import 
  28332920 000/KGM           ไตรเบสิคลีดซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28332990 001/KGM           แคลเซียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 002/KGM           โคบอลต์ซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 003/KGM           เซอริคซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 004/KGM           ซีเซียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 005/KGM           เฟอรัสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 006/KGM           เฟอริกซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 007/KGM           ตะกั่วซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 008/KGM           ลิเทียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 009/KGM           แมงกานีสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 010/KGM           ไทเทนัสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 011/KGM           แสตนนัสซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 012/KGM           แทลเลียมซัลเฟต  Export   Import 
  28332990 013/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  28332990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283330 /KGM     - อะลัม  Export   Import 
  28333000 001/KGM           โพแตสเซียมอะลัม(โพแตสเซียมอลูเนียมซัลเฟต)  Export   Import 
  28333000 002/KGM           แอมโมเนียมอะลัม(แอมโมเนียมอลูมิเนียมซัลเฟต)  Export   Import 
  28333000 003/KGM           โครมอะลัม(โพแทสเซียมโครมเมียมซัลเฟต)  Export   Import 
  28333000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283340 /KGM     - เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)  Export   Import 
  28334000 001/KGM           แอมโมเนียมเพอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  28334000 002/KGM           โพแทสเซียมเพอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  28334000 003/KGM           โซเดียมเพอร์ซัลเฟต  Export   Import 
  28334000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2834     ไนไตรต์ ไนเตรต  Export   Import 
  283410 /KGM     - ไนไตรต์  Export   Import 
  28341000 001/KGM           โซเดียมไนไตรต์  Export   Import 
  28341000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28342100 000/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  283429 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28342900 001/KGM           อลูมิเนียมไนเตรต  Export   Import 
  28342900 002/KGM           แบเรียมไนเตรต  Export   Import 
  28342900 003/KGM           แคลเซียมไนเตรต  Export   Import 
  28342900 004/KGM           โครเมียมไนเตรต  Export   Import 
  28342900 005/KGM           โคบอลต์ไนเตรต  Export   Import 
  28342900 006/KGM           คิวปริกไนเตรต  Export   Import 
  28342900 007/KGM           เฟอริกไนเตรต  Export   Import 
  28342900 008/KGM           ตะกั่วไนเตรต  Export   Import 
  28342900 009/KGM           ลิเทียมไนเตรต  Export   Import 
  28342900 010/KGM           แมงกานีสไนเตรต  Export   Import 
  28342900 011/KGM           โซเดียมไนเตรต  Export   Import 
  28342900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2835     ฟอสฟิเนต (ไโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟตรวมทั้งโพลิฟอสเฟตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28351000 000/KGM           ฟอสฟิเนต(ไฮโพฟอสไฟต์)และฟอสโฟเนต(ฟอสไฟต์)  Export   Import 
        ฟอสเฟต    
  283522 /KGM     - - ของโมโนหรือไดโซเดียม  Export   Import 
  28352200 001/KGM           ของโมโนโซเดียม  Export   Import 
  28352200 002/KGM           ของไดโซเดียม  Export   Import 
  28352400 000/KGM           ของโพแทสเซียม  Export   Import 
  283525 /KGM     แคลเซียมไโดรเจนออร์โทฟอสเฟต(“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”)  Export   Import 
  28352510 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางอาหารเลี้ยงสัตว์(ฟีดเกรด)  Export   Import 
  28352590 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28352600 000/KGM           ฟอสเฟตอื่นๆของแคลเซียม  Export   Import 
  283529 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28352900 001/KGM           เฉพาะของไตรโซเดียม  Export   Import 
  28352900 002/KGM           แมงกานีส(111)ฟอสเฟตไฮเดรต  Export   Import 
  28352900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283531 /KGM     โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)  Export   Import 
  28353100 000/KGM           โซเดียมไตรฟอสเฟต(โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)  Export   Import 
  283539 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28353910 000/KGM           เตตระโซเดียมไพโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28353990 001/KGM           เฉพาะโซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 002/KGM           เฉพาะโซเดียมแอซิดไพโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 003/KGM           โซเดียมไพโรฟอสเฟต  Export   Import 
  28353990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2836     คาร์บอเนต เพอร์ออกโซคาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้า ซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต  Export   Import 
  28362000 000/KGM           ไดโซเดียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28363000 000/KGM           โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต(โซเดียมไบคาร์บอเนต)  Export   Import 
  28364000 000/KGM           โพแทสเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  283650 /KGM     แคลเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28365010 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในทางอาหาร(ฟู้ดเกรด)หรือชนิดที่ใช้ในทางเภสัชกรรม(ฟาร์มาซูติคัลเกรด)  Export   Import 
  28365090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28366000 000/KGM           แบเรียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369100 000/KGM           ลิเทียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369200 000/KGM           สตรอนเชียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  283699 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28369900 001/KGM           ซีเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 002/KGM           โคบอลต์คาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 003/KGM           ทองแดงคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 004/KGM           แมงกานีสคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 005/KGM           นิเกิลคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 006/KGM           แทนทาลัมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 007/KGM           สังกะสีคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 008/KGM           เซอร์โคเนียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 009/KGM           ทาลลัสคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 010/KGM           แมกนีเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 011/KGM           แอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้าและแอมโมเนียมคาร์บอเนตอื่นๆ  Export   Import 
  28369900 012/KGM           ตะกั่วคาร์บอเนต  Export   Import 
  28369900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2837     ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน  Export   Import 
        ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์    
  283711 /KGM     - - ของโซเดียม  Export   Import 
  28371100 001/KGM           โซเดียมไซยาไนด์  Export   Import 
  28371100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283719 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28371900 001/KGM           แคดเมียมไซยาไนด์  Export   Import 
  28371900 002/KGM           คิวปรัสไซยาไนด์(ทองแดง(I)ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28371900 003/KGM           คิวปริกไซยาไนด์(ทองแดง(II)ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28371900 004/KGM           สังกะสีไซยาไนด์  Export   Import 
  28371900 005/KGM           โพแทสเซียมไซยาไนด์  Export   Import 
  28371900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28372000 000/KGM           ไซยาไนด์เชิงซ้อน  Export   Import 
2839     ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ในทางการค้า  Export   Import 
  28391100 000/KGM           โซเดียมเมตะซิลิเกต  Export   Import 
  283919 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28391910 000/KGM           โซเดียมซิลิเกต  Export   Import 
  28391990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  283990 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28399000 001/KGM           แคลเซียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 002/KGM           แมกนีเซียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 003/KGM           เซอร์โคเนียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 004/KGM           อะลูมิเนียมซิลิเกต  Export   Import 
  28399000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2840     บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)  Export   Import 
  28401100 000/KGM           ชนิดที่ปราศจากน้ำ  Export   Import 
  284019 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28401900 001/KGM           ไดโซเดียมเตตระบอเรต(โซเดียมบอเรต)  Export   Import 
  28401900 002/KGM           บอแรกซ์เพนตะไฮเดรต  Export   Import 
  28401900 003/KGM           บอแรกซ์(โซเดียมเตตระบอเรตเดคะไฮเดรตโซเดียมบอเรตเดคะไฮเดรตบอแรกซ์เดคะไฮเดรต)  Export   Import 
  28401900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284020 /KGM     - บอเรตอื่น ๆ  Export   Import 
  28402000 001/KGM           ไดโซเดียมออกตะบอเรตเตตระไฮเดรต  Export   Import 
  28402000 002/KGM           ลิเทียมเตตระบอเรต  Export   Import 
  28402000 003/KGM           สังกะสีบอเรต  Export   Import 
  28402000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284030 /KGM     - เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)  Export   Import 
  28403000 001/KGM           โซเดียมเพอร์บอเรต  Export   Import 
  28403000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2841     เกลือของกรดออกโซเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก  Export   Import 
  28413000 000/KGM           โซเดียมไดโครเมต  Export   Import 
  284150 /KGM     - โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต  Export   Import 
  28415000 001/KGM           โพแทสเซียมโครเมต  Export   Import 
  28415000 002/KGM           โซเดียมโครเมต  Export   Import 
  28415000 003/KGM           โครเมตของสังกะสีหรือของตะกั่ว  Export   Import 
  28415000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28416100 000/KGM           โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต  Export   Import 
  28416900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284170 /KGM     - โมลิบเดต  Export   Import 
  28417000 001/KGM           แอมโมเนียมโมลิบเดต  Export   Import 
  28417000 002/KGM           โซเดียมโมลิบเดต  Export   Import 
  28417000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28418000 000/KGM           ทังสเตต(วุลแฟรเมต)  Export   Import 
  284190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  28419000 001/KGM           ตะกั่วเซสควิออกไซด์(ตะกั่วไตรออกไซด์)  Export   Import 
  28419000 002/KGM           แอมโมเนียมเมตาวานาเดต  Export   Import 
  28419000 003/KGM           โซเดียมแสตนเนต  Export   Import 
  28419000 004/KGM           อะลูมิเนต  Export   Import 
  28419000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2842     เกลืออื่น ๆ ของกรดอนินทรีย์หรือของเพอร์ออกโซแอซิดอนินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์  Export   Import 
  28421000 000/KGM           ซิลิเกตสองเชิงหรือซิลิเกตเชิงซ้อนรวมถึงอะลูมิโนซิลิเกตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  284290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  28429010 000/KGM           โซเดียมอาร์เซไนต์  Export   Import 
  28429020 /KGM         เกลือทองแดงหรือเกลือโครเมียม  Export   Import 
  28429020 001/KGM           ทองแดงไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28429090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28429090 001/KGM           ตะกั่วอาร์เซเนต  Export   Import 
  28429090 002/KGM           โซเดียมอาร์เซไนต์  Export   Import 
  28429090 003/KGM           แอมโมเนียมเฟอรัสซัลเฟต  Export   Import 
  28429090 004/KGM           โพแทสเซียมเทลลูไรท์  Export   Import 
  28429090 005/KGM           โซเดียมเฮกซะไนโตรโคบอลเทต  Export   Import 
  28429090 006/KGM           โซเดียมซิลิไนท์  Export   Import 
  28429090 007/KGM           แคลเซียมอาร์เซเนต  Export   Import 
  28429090 008/KGM           คอปเปอร์อาร์เซเนตไฮดรอกไซด์  Export   Import 
  28429090 009/KGM           โพแทสเซียมอาร์ซีไนต์  Export   Import 
  28429090 010/KGM           โซเดียมอาร์ซีเนต  Export   Import 
  28429090 011/KGM           โซเดียมเซเลเนต  Export   Import 
  28429090 012/KGM           โซเดียมเทลลูไรต์  Export   Import 
  28429090 013/KGM           แอมโมเนียมไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429090 014/KGM           ลิเทียมไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429090 015/KGM           ตะกั่วไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429090 016/KGM           โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28429090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2843     โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่า จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท  Export   Import 
  28431000 000/KGM           โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์  Export   Import 
  28432100 000/KGM           เงินไนเตรต  Export   Import 
  284329 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  28432900 001/KGM           เงินฟูลมิเนต  Export   Import 
  28432900 002/KGM           เงินคลอไรด์  Export   Import 
  28432900 003/KGM           เงินไทโอไซยาเนต  Export   Import 
  28432900 004/KGM           เงินซัลเฟต  Export   Import 
  28432900 005/KGM           เงินไตรฟลูออโรอะซิเตต  Export   Import 
  28432900 006/KGM           เงินเตตระฟลูออโรอะซิเตต  Export   Import 
  28432900 007/KGM           เงินเตเตระฟลูออโรบอเรต  Export   Import 
  28432900 008/KGM           โพแทสเซียมซิลเวอร์ไซยาไนด์  Export   Import 
  28432900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284330 /KGM     - สารประกอบของทอง  Export   Import 
  28433000 001/KGM           ไซยาไนด์ของทอง(ออริกไซยาไนด์ไตรไฮเดรตกรดไซยาโนออริกไตรไฮเดรต)  Export   Import 
  28433000 002/KGM           โพแทสเซียมไซยาไนด์ของทอง(โพแทสเซียมไซยาโนออไรต์โพแทสเซียมโกลด์ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28433000 003/KGM           โซเดียมไซยาไนด์ของทอง(โซเดียมออโรไซยาไนด์โซเดียมไซยาโนออไรต์โซเดียมโกลด์ไซยาไนด์)  Export   Import 
  28433000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284390 /KGM     - สารประกอบอื่น ๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท  Export   Import 
  28439000 001/KGM           กรดเฮกซะคลอโรแพลทินิกเฮกซะไฮเดรต  Export   Import 
  28439000 002/KGM           โพแทสเซียมเฮกซะคลอโรแพลติเนต  Export   Import 
  28439000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  2844 /KGM           ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซลีหรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้    
  284410 /KGM     ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมที่มียูเรเนียมธรรมชาติหรือสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ  Export   Import 
  28441010 000/KGM           ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ  Export   Import 
  28441090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284420 /KGM     ยูเรเนียมที่ทําให้ U 235 เข้มขึ้น และสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทําให้ U 235 เข้มขึ้น พลูโตเนียม หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เห  Export   Import 
  28442010 000/KGM           ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียมพลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม  Export   Import 
  28442090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284430 /KGM     ยูเรเนียมที่ทําให้ U 235 จางลง และสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมซึ่งมียูเรเนียมที่ทําให้ U 235 จางลง ทอเรียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้  Export   Import 
  28443010 000/KGM           ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียมทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม  Export   Import 
  28443090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284440 /KGM     ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี (นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 2844.10 ถึง 2844.30) รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึง เซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้ รวมทั้งกากกัมมันตรังสี  Export   Import 
  28444011 /KGM         เรเดียมและเกลือของเรเดียม  Export   Import 
  28444011 000/KGM           เรเดียมและเกลือของเรเดียม  Export   Import 
  28444019 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28444019 001/KGM           อะเมริเซียม241โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  28444019 002/KGM           อะเมริเซียม241/เบริลเลียมโดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า0.1GBq(2.7mCi)  Export   Import 
  28444019 003/KGM           แคลิฟอร์เนียม252โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1.85GBq(50mCi)  Export   Import 
  28444019 004/KGM           ซีเซียม137โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า10MBq(0.27mCi)  Export   Import 
  28444019 005/KGM           โคบอลต์60โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  28444019 006/KGM           อิริเดียม192โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า100GBq(2,700mCi)  Export   Import 
  28444019 007/KGM           เรเดียม226โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า30MBq(0.81mCi)  Export   Import 
  28444019 008/KGM           สตรอนเชียม90โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า50MBq(1.35mCi)  Export   Import 
  28444019 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28444090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28444090 001/KGM           ที่มีอะเมริเซียม241โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  28444090 002/KGM           ที่มีอะเมริเซียม241/เบริลเลียมโดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า0.1GBq(2.7mCi)  Export   Import 
  28444090 003/KGM           ที่มีแคลิฟอร์เนียม252โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1.85GBq(50mCi)  Export   Import 
  28444090 004/KGM           ที่มีซีเซียม137โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า10MBq(0.27mCi)  Export   Import 
  28444090 005/KGM           ที่มีโคบอลต์60โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า1GBq(27mCi)  Export   Import 
  28444090 006/KGM           ที่มีอิริเดียม192โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า100GBq(2,700mCi)  Export   Import 
  28444090 007/KGM           ที่มีเรเดียม226โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า30MBq(0.81mCi)  Export   Import 
  28444090 008/KGM           ที่มีสตรอนเชียม90โดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า50MBq(1.35mCi)  Export   Import 
  28444090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  284450 /KGM     - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  Export   Import 
  28445000 001/KGM           ที่มีอะเมริเซียม241/เบริลเลียมโดยมีค่ากัมมันตภาพรังสีเท่ากับหรือมากกว่า0.1GBq(2.7mCi)  Export   Import 
  28445000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2845     ไอโซโทปนอกจากของตามประเภทที่ 28.44 สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าวจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28451000 000/KGM           เฮฟวีวอเตอร์(ดิวเทอเรียมออกไซด์)  Export   Import 
  28459000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2846     สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ทของอิตเทรียม ของสแกนเดียมหรือของของผสมของโลหะเหล่านี้  Export   Import 
  28461000 000/KGM           สารประกอบของซีเรียม  Export   Import 
  28469000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2847     ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  284700 /KGM     ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์  Export   Import 
  28470010 /KGM         เป็นของเหลว  Export   Import 
  28470010 001/KGM           ไฮโดรเจน  Export   Import 
  28470010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  28470090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28470090 001/KGM           ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มากกว่าร้อยละ15โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  28470090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2848     ฟอสไฟด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส  Export   Import 
  28480000 001/KGM           อลูมิเนียมฟอสไฟด์  Export   Import 
  28480000 002/KGM           สังกะสีฟอสไฟด์  Export   Import 
  28480000 003/KGM           ฟอสฟีน  Export   Import 
  28480000 900/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2849     คาร์ไบด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  28491000 000/KGM           ของแคลเซียม  Export   Import 
  28492000 000/KGM           ของซิลิคอน  Export   Import 
  28499000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2850     ไไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภทที่ 28.49 ได้ด้วย  Export   Import 
  28500000 101/KGM           อาร์ซีน(อาร์เซนิกไฮไดรด์)  Export   Import 
  28500000 102/KGM           แคลเซียมไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 103/KGM           ลิเทียมอลูมิเนียมไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 104/KGM           โพแทสเซียมไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 105/KGM           โซเดียมบอโรไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 106/KGM           ลิเทียมไฮไดรด์  Export   Import 
  28500000 201/KGM           อลูมิเนียมไนไตรด์  Export   Import 
  28500000 202/KGM           โบรอนไนไตรด์  Export   Import 
  28500000 301/KGM           แบเรียมอะไซด์  Export   Import 
  28500000 302/KGM           ตะกั่วอะไซด์  Export   Import 
  28500000 303/KGM           โซเดียมอะไซด์  Export   Import 
  28500000 401/KGM           เดคาบอเรน(14)  Export   Import 
  28500000 402/KGM           ไดบอเรน  Export   Import 
  28500000 900/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
2852      Export   Import 
  285200 /KGM       Export   Import 
  28520010 000/KGM           เมอร์คูรี่ซัลเฟต  Export   Import 
  28520020 000/KGM           สารประกอบปรอทชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์  Export   Import 
  28520090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  28520090 001/KGM           เมอร์คิวริกซัลไฟด์  Export   Import 
  28520090 002/KGM           เมอร์คิวริกออกไซด์  Export   Import 
  28520090 003/KGM           เมอร์คิวริกคลอไรด์  Export   Import 
  28520090 004/KGM           เมอร์คิวรัสโครเมต(ปรอทโครเมต)  Export   Import 
  28520090 005/KGM           ปรอทไนเตรต  Export   Import 
  28520090 006/KGM           ปรอท(11)ไทโอไซยาเนต(เมอร์คิวริกไทโอไซยาเนต)  Export   Import 
  28520090 007/KGM           เมอร์คิวริกซัลเฟต  Export   Import 
  28520090 008/KGM           ปรอท(11)ฟูลมิเนต(เมอร์คิวริกไซยาเนต)  Export   Import 
  28520090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  2853 /KGM           สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว(จะเอาแรร์ก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอทนอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท    
  28530000 101/KGM           ไซยาโนเจน(อีเทนไดไนไทรล์ออกซาโลไนไทรล์ไดไซแอน)  Export   Import 
  28530000 102/KGM           ไซยาโนเจนโบรไมด์  Export   Import 
  28530000 103/KGM           ไซยาโนเจนคลอไรด์  Export   Import 
  28530000 104/KGM           ไซยาโนเจนไอโอไดด์  Export   Import 
  28530000 201/KGM           ไทโอฟอสจีน  Export   Import 
  28530000 900/KGM           อื่นๆ  Export   Import