ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
31     ปุ๋ย  Export   Import 
3101     ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชหรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช  Export   Import 
  310100 /KGM     ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชหรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช  Export   Import 
  31010011 /KGM         ปุ๋ยเสริมในสภาพเหลวที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี  Export   Import 
  31010011 001/KGM           ปุ๋ยจากสัตว์  Export   Import 
  31010011 002/KGM           ปุ๋ยจากพืช  Export   Import 
  31010019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  31010091 /KGM         ปุ๋ยเสริมในสภาพเหลวที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี  Export   Import 
  31010091 000/KGM           ปุ๋ยเสริมในสภาพเหลวที่ไม่ผ่านกรรมวิธีทางเคมี  Export   Import 
  31010099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3102 /KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน    
  31021000 000/KGM           ยูเรียจะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  31022100 000/KGM           แอมโมเนียมซัลเฟต  Export   Import 
  31022900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  310230 /KGM     - แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  31023000 001/KGM           ที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด  Export   Import 
  31023000 002/KGM           ที่ใช้เป็นปุ๋ย  Export   Import 
  31023000 930/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  310240 /KGM           - ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย    
  31024000 000/KGM           ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนตหรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย  Export   Import 
  31025000 000/KGM           โซเดียมไนเตรต  Export   Import 
  31026000 000/KGM           เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตกับแอมโมเนียมไนเตรต  Export   Import 
  31028000 000/KGM           ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรตที่เป็นสารละลายในน้ำหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย  Export   Import 
  310290 /KGM     - อื่น ๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น  Export   Import 
  31029000 001/KGM           แอมโมเนียมซัลโฟไนเตรต  Export   Import 
  31029000 002/KGM           แคลเซียมไนเตรต  Export   Import 
  31029000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3103 /KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุฟอสฟอรัส    
  310310 /KGM     ซุปเปอร์ฟอสเฟต  Export   Import 
  31031010 000/KGM           ชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์(ฟีดเกรด)  Export   Import 
  31031090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  310390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  31039010 000/KGM           ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน  Export   Import 
  31039090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  31039090 001/KGM           เบสิกสแลก  Export   Import 
  31039090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3104 /KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม    
  31042000 000/KGM           โพแทสเซียมคลอไรด์  Export   Import 
  31043000 000/KGM           โพแทสเซียมซัลเฟต  Export   Import 
  310490 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  31049000 001/KGM           คาร์นัลไลต์ซิลไวต์และเกลือโพแทสเซียมตามสภาพธรรมชาติอื่นๆ  Export   Import 
  31049000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  3105 /KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ?ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุ๋ยอื่น ๆ รวมทั้งของในตอนนี้ ที่ทําเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม    
  310510 /KGM     ของในตอนที่ 31 (ปุ๋ย) ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม  Export   Import 
  31051000 000/KGM           ของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน10กิโลกรัม  Export   Import 
  310520 /KGM           - ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ?ยเคมีที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิดคือ ไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม    
  31052000 000/KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิดคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  Export   Import 
  31053000 000/KGM           ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต(ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)  Export   Import 
  31054000 000/KGM           แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต(โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)และของผสมของของดังกล่าวกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต(ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)  Export   Import 
  31055100 000/KGM           ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต  Export   Import 
  31055900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  310560 /KGM           - ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ?ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม    
  31056000 000/KGM           ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่นๆที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิดคือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม  Export   Import 
  31059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import