ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
33     เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่ง สำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชั่น)  Export   Import 
3301     เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยากเป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชันผลพลอยได้ที่มีเทอร์  Export   Import 
  33011200 000/KGM           ของส้มชนิดออเรนจ์  Export   Import 
  33011300 000/KGM           ของมะนาวฝรั่ง(เลมอน)  Export   Import 
  330119 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  33011900 001/KGM           ของเบอร์กามอต  Export   Import 
  33011900 002/KGM           ของมะนาว(ไลม์)  Export   Import 
  33011900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  33012400 000/KGM           ของเพปเพอร์มินต์(เมนทาไพเพอร์ริทา)  Export   Import 
  33012500 000/KGM           ของมินต์อื่นๆ  Export   Import 
  330129 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  33012911 000/KGM           ของตะไคร้ของตะไคร้หอมของลูกจันทน์เทศของอบเชยของขิงของกระวานของเทียนข้าวเปลือกหรือของปาล์มโรส  Export   Import 
  33012912 000/KGM           ของไม้จันทน์  Export   Import 
  33012919 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  33012919 001/KGM           ของเจอราเนียม  Export   Import 
  33012919 002/KGM           ของมะลิ  Export   Import 
  33012919 003/KGM           ของลาเวนเดอร์หรือของลาแวนดิน  Export   Import 
  33012919 004/KGM           ของเวทิเวอร์  Export   Import 
  33012919 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  33012991 000/KGM           ของตะไคร้ของตะไคร้หอมของลูกจันทน์เทศของอบเชยของขิงของกระวานของเทียนข้าวเปลือกหรือของปาล์มโรส  Export   Import 
  33012992 000/KGM           ของไม้จันทน์  Export   Import 
  33012999 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  33012999 001/KGM           ของเจอราเนียม  Export   Import 
  33012999 002/KGM           ของมะลิ  Export   Import 
  33012999 003/KGM           ของลาเวนเดอร์หรือของลาแวนดิน  Export   Import 
  33012999 004/KGM           ของเวทิเวอร์  Export   Import 
  33012999 005/KGM           น้ำมันยูคาลิปตัส  Export   Import 
  33012999 006/KGM           น้ำมันเขียว  Export   Import 
  33012999 007/KGM           น้ำมันแอนนิส  Export   Import 
  33012999 008/KGM           เอสเซนเชียลออยล์ของน้ำมันแอนนิส  Export   Import 
  33012999 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  33013000 000/KGM           เรซินอยด์  Export   Import 
  330190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  33019010 000/KGM           น้ำที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้ำและสารสะลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้ำเหมาะสำหรับใช้ทางการแพทย์  Export   Import 
  33019010 001/KGM           ออลิโอเรซินที่สกัดแล้ว  Export   Import 
  33019010 090/KGM           เอสเซนเชียลออยล์อื่น ๆ (นอกจากเอสเซนเชียลออยส์ของผลไม้จำพวกส้ม สิ่งอื่นนอกจากผลไม้จำพวกส้ม เรซินอยล์ และออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว)  Export   Import 
  33019090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  33019090 001/KGM           ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว  Export   Import 
  33019090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3302     ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกออล์) ที่มีสารดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลักชนิดที่ใช้สําหรับผลิตเครื่องดื่ม  Export   Import 
  330210 /KGM     ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม  Export   Import 
  33021010 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีกลิ่นหอมซึ่งมีแอลกอฮอล์ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นของเหลว  Export   Import 
  33021020 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่มีกลิ่นหอมซึ่งมีแอลกอฮอล์ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในลักษณะอื่นๆ  Export   Import 
  33021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  33029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  33030000 000/KGM           หัวน้ำหอมและน้ำหอม  Export   Import 
  3304 /KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้าและสิ่งปรุงแต่งสําหรับบํารุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป?องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือทําให้ผิวคล้ํา สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า    
  330410 /KGM           - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก    
  33041000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก  Export   Import 
  33042000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งตา  Export   Import 
  33043000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า  Export   Import 
  33049100 000/KGM           เป็นผงจะอัดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  330499 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  33049910 000/KGM           ครีมและโลชันสำหรับหน้าและผิว  Export   Import 
  33049920 000/KGM           ครีมกันสิว  Export   Import 
  33049990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3305     สิ่งปรุงแต่งสําหรับใช้กับผม  Export   Import 
  330510 /KGM     แชมพู  Export   Import 
  33051000 000/KGM           แชมพู  Export   Import 
  33052000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งสำหรับดัดหรือยืดผม  Export   Import 
  33053000 000/KGM           แล็กเกอร์สำหรับใช้กับผม  Export   Import 
  330590 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  33059000 001/KGM           น้ำมันใส่ผมรวมทั้งชนิดครีมและชนิดเหนียว  Export   Import 
  33059000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3306     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน รวมถึงเพสต์ และผงสําหรับยึดฟันปลอม รวมทั้งด้ายใช้ทําความสะอาดซอกฟัน(เดนทัลฟลอส) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  330610 /KGM     ยาสีฟัน  Export   Import 
  33061010 000/KGM           เพสต์และผงใช้ป้องกันโรค  Export   Import 
  33061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  33062000 000/KGM           ด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน(เดนทัลฟลอส)  Export   Import 
  330690 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  33069000 001/KGM           น้ำยาล้างปาก  Export   Import 
  33069000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
3307     สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวดสิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้อาบน้ำ สิ่งที่ใช้ทําให้ขนร่วง และเครื่องหอมอื่น ๆ เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งสําหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช  Export   Import 
  33071000 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อนระหว่างหรือหลังการโกนหนวด  Export   Import 
  33072000 000/KGM           สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัวและใช้ระงับเหงื่อ  Export   Import 
  33073000 000/KGM           เกลือหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆสำหรับใช้อาบน้ำ  Export   Import 
  330741 /KGM     "อะการ์บัตตี" และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ให้กลิ่นหอมโดยการเผา  Export   Import 
  33074100 000/KGM           “อะการ์บัตตี”และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆที่ให้กลิ่นหอมโดยการเผา  Export   Import 
  330749 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  33074910 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งที่ทำให้ห้องมีกลิ่นหอม  Export   Import 
  33074990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  330790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  33079010 000/KGM           สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมสัตว์  Export   Import 
  33079020 000/KGM           สารละลายที่ใช้ล้างคอนแทกเลนส์  Export   Import 
  33079030 000/KGM           กระดาษและทิชชูที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยน้ำหอมหรือเครื่องสำอาง  Export   Import 
  33079040 000/KGM           เครื่องหอมหรือเครื่องสำอางรวมถึงสิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงอื่นๆ  Export   Import 
  33079090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import