ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
41     หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก  Export   Import 
4101     หนังดิบของสัตว์จําพวกโคกระบือ หรือจําพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้งใส่ปูนขาว หมักหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทํามากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  410120 /KGM     - หนังทั้งตัว เมื่อเพียงแต่ทําให้แห้งมีน้ำหนักต่อผืนไม่เกิน8 กิโลกรัม เมื่อใส่เกลือ แล้วทําให้แห้งมีน้ำหนักไม่เกิน10 กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นมีน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม  Export   Import 
  41012000 001/KGM           (ของโค)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41012000 002/KGM           (ของกระบือ)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41012000 003/KGM           (ของม้า)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41012000 004/KGM           (ของโค)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41012000 005/KGM           (ของกระบือ)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41012000 006/KGM           (ของม้า)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41012000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  410150 /KGM     - หนังทั้งตัว มีน้ำหนักเกิน 16 กิโลกรัม  Export   Import 
  41015000 001/KGM           (ของโค)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41015000 002/KGM           (ของกระบือ)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41015000 003/KGM           (ของม้า)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41015000 004/KGM           (ของโค)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41015000 005/KGM           (ของกระบือ)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41015000 006/KGM           (ของม้า)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41015000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  410190 /KGM     - อื่น ๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัตต์) ครึ่งของส่วนหลัง (เบนด์) และส่วนท้อง (เบลลีส์)  Export   Import 
  41019000 001/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41019000 002/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41019000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4102     หนังดิบของสัตว์จําพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาวหมักหรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์หรือไม่จัดทํามากไปกว่านี้) จะมีขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ1 (ค) ของตอนนี้  Export   Import 
  41021000 000/KGM           มีขนติด  Export   Import 
  41022100 000/KGM           หมัก  Export   Import 
  410229 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  41022900 001/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41022900 002/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นอย่างอื่น  Export   Import 
  41022900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4103     หนังดิบอื่น ๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทําไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์หรือไม่จัดทํามากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี้  Export   Import 
  410320 /KGM     - ของสัตว์เลื้อยคลาน  Export   Import 
  41032000 001/KGM           (ของงู)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41032000 002/KGM           (ของจระเข้)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41032000 003/KGM           (อื่นๆ)เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41032000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  410330 /KGM     - ของสุกร  Export   Import 
  41033000 001/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41033000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  410390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  41039000 001/KGM           ของแพะหรือลูกแพะผ่านการฟอกขั้นต้น  Export   Import 
  41039000 002/KGM           เฉพาะผ่านการฟอกขั้นต้นโดยใช้อะลัม(ทอว์เด็ด)  Export   Import 
  41039000 003/KGM           เฉพาะของอูฐ(รวมถึงอูฐที่มีหนอกเดียว)ที่มีขนติด  Export   Import 
  41039000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4104     หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ ของสัตว์จําพวกโคกระบือ หรือจําพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทํามากไปกว่านี้  Export   Import 
  41041 /KGM           ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)    
  410411 /KGM     - - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต  Export   Import 
  41041100 001/KGM           เฉพาะหนังฟอกของสัตว์จำพวกโคกระบือผ่านการฟอกขั้นต้นด้วยเกลือของโครเมียม(เวตบลู)  Export   Import 
  41041100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  410419 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  41041900 001/KGM           เฉพาะหนังฟอกของสัตว์จำพวกโคกระบือผ่านการฟอกขั้นต้นด้วยเกลือของโครเมียม(เวตบลู)  Export   Import 
  41041900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  41044100 000/KGM           ฟูลเกรนไม่ผ่ารวมทั้งเกรนสปลิต  Export   Import 
  41044900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4105     หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ ของสัตว์จําพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทํามากไปกว่านี้  Export   Import 
  410510 /KGM           - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)    
  41051000 000/KGM           ในสภาพเปียก(รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41053000 000/KGM           ในสภาพแห้ง(ครัสต์)  Export   Import 
4106     หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครัสต์ ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทํามากไปกว่านี้  Export   Import 
  410621 /KGM           - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)    
  41062100 000/KGM           ในสภาพเปียก(รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41062200 000/KGM           ในสภาพแห้ง(ครัสต์)  Export   Import 
  410631 /KGM           - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)    
  41063100 000/KGM           ในสภาพเปียก(รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41063200 000/KGM           ในสภาพแห้ง(ครัสต์)  Export   Import 
  410640 /KGM     หนังฟอกหรือหนังครัสต์ของสัตว์เลื้อยคลาน ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  41064010 000/KGM           ผ่านการฟอกขั้นต้นด้วยพืช  Export   Import 
  41064090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  410691 /KGM           - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)    
  41069100 000/KGM           ในสภาพเปียก(รวมถึงเวตบลู)  Export   Import 
  41069200 000/KGM           ในสภาพแห้ง(ครัสต์)  Export   Import 
4107     หนังฟอกที่จัดทําเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์จําพวกโคกระบือ หรือจําพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภทที่41.14  Export   Import 
  41071100 000/KGM           ฟูลเกรนไม่ผ่า  Export   Import 
  41071200 000/KGM           เกรนสปลิต  Export   Import 
  41071900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  41079100 000/KGM           ฟูลเกรนไม่ผ่า  Export   Import 
  41079200 000/KGM           เกรนสปลิต  Export   Import 
  41079900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  41120000 000/KGM           หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้งรวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะไม่มีขนติดจะผ่าหรือไม่ก็ตามนอกจากหนังฟอกตามประเภทที่41.14  Export   Import 
4113     หนังฟอกที่จัดทําเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์อื่นๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภทที่ 41.14  Export   Import 
  41131000 000/KGM           ของแพะหรือลูกแพะ  Export   Import 
  41132000 000/KGM           ของสุกร  Export   Import 
  41133000 000/KGM           ของสัตว์เลื้อยคลาน  Export   Import 
  41139000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4114     หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ  Export   Import 
  41141000 000/KGM           หนังฟอกชนิดชามัว(รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว)  Export   Import 
  41142000 000/KGM           หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ดรวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ  Export   Import 
  4115 /KGM           หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผ่นหนาแผ่นบางหรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษอื่นๆของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสําหรับการผลิตเครื่องหนังรวมทั้งฝุนหนัง ผงหนัง    
  41151000 000/KGM           หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนาแผ่นบางหรือเป็นแถบจะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  411520 /KGM           - เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสําหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุนหนัง ผงหนัง และหนังป่น    
  41152000 000/KGM           เศษตัดและเศษอื่นๆของหนังฟอกหรือของหนังอัดที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนังรวมทั้งฝุ่นหนังผงหนังและหนังป่น  Export   Import