ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
42     เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)  Export   Import 
  4201 /KGM           เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก สําหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยงเชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋าอานม้าเสื้อสําหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทําด้วยวัตถุใดก็ตาม    
  42010000 000/KGM           เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสำหรับสัตว์ทุกชนิด(รวมถึงสายโยงเชือกจูงสนับเข่าตะกร้อสวมปากผ้ารองอานกระเป๋าอานม้าเสื้อสำหรับสุนัขและของที่คล้ายกัน)ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม  Export   Import 
  4202 /C62           หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิกกระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตาที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าป่นซองป่น และภาชนะที่คล้ายกัน ทําด้วยวัตถุใดก็ตาม    
  42021 /C62           หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ    
  420211 /C62     ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์  Export   Import 
  42021110 000/C62           เครื่องใช้สำหรับเดินทาง  Export   Import 
  42021190 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  42021190 001/C62           ทำด้วยหนังอัด  Export   Import 
  42021190 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  420212 /C62     ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  42021210 000/C62           กระเป๋านักเรียน  Export   Import 
  42021290 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  42021290 001/C62           ทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  42021290 002/C62           ทำด้วยหนังเทียม  Export   Import 
  42021290 090/C62           ทำด้วยพลาสติกอื่นๆนอกจากหนังเทียม  Export   Import 
  420219 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  42021910 000/C62           กระเป๋านักเรียนทำด้วยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์  Export   Import 
  42021990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  42021990 001/C62           เฉพาะด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  42021990 002/C62           ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  42021990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  42022 /C62           กระเป๋าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือ    
  420221 /C62     - - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์  Export   Import 
  42022100 001/C62           ทำด้วยหนังอัด  Export   Import 
  42022100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  420222 /C62     - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  42022200 001/C62           ทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  42022200 002/C62           ทำด้วยหนังเทียม  Export   Import 
  42022200 090/C62           ทำด้วยพลาสติกอื่นๆนอกจากหนังเทียม  Export   Import 
  42022900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  42023 /C62           ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ    
  420231 /C62     - - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์  Export   Import 
  42023100 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  420232 /C62     - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  42023200 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023200 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  420239 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  42023900 001/C62           กระเป๋าใส่สตางค์  Export   Import 
  42023900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  420291 /C62     ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์  Export   Import 
  42029110 000/C62           กระเป๋าเครื่องกีฬา  Export   Import 
  42029190 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  42029190 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029190 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  420292 /C62     ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  42029210 000/C62           กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำทำด้วยแผ่นพลาสติก  Export   Import 
  42029290 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  42029290 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029290 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  420299 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  42029910 /C62         ด้านนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  42029910 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029910 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  42029990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  42029990 001/C62           กล่องใส่เครื่องประดับ  Export   Import 
  42029990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
4203     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทําด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  42031000 000/KGM           เครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  42032100 000/PR           ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการกีฬา  Export   Import 
  420329 /PR     อื่น ๆ  Export   Import 
  42032910 000/PR           ถุงมือทำงานชนิดที่ใช้เพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  42032990 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  420330 /KGM     - เข็มขัดและสายสะพาย  Export   Import 
  42033000 001/KGM           เฉพาะเข็มขัดสำหรับกีฬายกน้ำหนักหรือกีฬายิมนาสติก  Export   Import 
  42033000 002/KGM           เข็มขัด  Export   Import 
  42033000 003/KGM           สายสะพาย  Export   Import 
  420340 /C62     - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ  Export   Import 
  42034000 001/C62           เฉพาะสายรัดข้อมือ  Export   Import 
  42034000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
4205     ของอื่น ๆ ทําด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  420500 /KGM     ของอื่น ๆ ทําด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  42050010 000/KGM           เชือกผูกรองเท้าบู๊ตที่ปูพื้น  Export   Import 
  42050020 000/KGM            เข็มขัดและสายรัดเพื่อความปลอดภัยในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  42050030 000/KGM           สายหรือแถบทำด้วยหนังฟอกชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือชนิดที่ใช้สำหรับเป็นของประดับกาย  Export   Import 
  42050040 /KGM         ของทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องจักรหรือในเครื่องใช้กลหรือเพื่อใช้ทางเทคนิคอย่างอื่น  Export   Import 
  42050040 001/KGM           สายพานและของที่ใช้เป็นสายพาน  Export   Import 
  42050040 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  42050090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  42050090 001/KGM           เฉพาะหนังรองมือสำหรับกีฬายิมนาสติก  Export   Import 
  42050090 002/KGM           ของเล่นของสัตว์  Export   Import 
  42050090 003/KGM           เฉพาะส่วนประกอบของเสื้อโค้ตแจ็กเก็ตและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  42050090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4206     ของทําด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) กระพุ้งลําไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือทําด้วยเอ็นสัตว์  Export   Import 
  42060000 001/KGM           เฉพาะเอ็นสำหรับใช้กับแรกเก็ตที่มีความยาวไม่เกิน15เมตรและบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  42060000 002/KGM           เอ็นเย็บแผล  Export   Import 
  42060000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import