ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
44     ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้  Export   Import 
  4401 /KGM           ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทําด้วยไม้จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม    
  440110 /KGM           - ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน    
  44011000 000/KGM           ไม้ฟืนเป็นท่อนดุ้นกิ่งมัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน  Export   Import 
  44012100 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  440122 /KGM     - - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน  Export   Import 
  44012200 001/KGM           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44012200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  44013000 000/KGM           ขี้เลื่อยเศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อนก้อนเป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
4402     ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทําจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  44021000 000/KGM           จากไม้ไผ่  Export   Import 
  440290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4403     ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพี้ออกแล้ว หรือทําเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  440310 /KGM     ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่น ๆ  Export   Import 
  44031010 000/KGM           เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44031090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  440320 /MTQ     อื่น ๆ ที่เป็นไม้จําพวกสน  Export   Import 
  44032010 000/MTQ           เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44032090 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อนซึ่งระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 1    
  440341 /MTQ     ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา  Export   Import 
  44034110 000/MTQ           เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44034190 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440349 /MTQ     อื่น ๆ  Export   Import 
  44034910 /MTQ         เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44034910 001/MTQ           ไม้สัก  Export   Import 
  44034910 002/MTQ           ไม้ยาง  Export   Import 
  44034910 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44034990 /MTQ         อื่นๆ  Export   Import 
  44034990 001/MTQ           ไม้สัก  Export   Import 
  44034990 002/MTQ           ไม้ยาง  Export   Import 
  44034990 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  440391 /MTQ     โอ๊ก (จําพวกเคอร์คัส)  Export   Import 
  44039110 000/MTQ           เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44039190 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440392 /MTQ     บีช (จําพวกฟากัส)  Export   Import 
  44039210 000/MTQ           เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44039290 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440399 /MTQ     อื่น ๆ  Export   Import 
  44039910 /MTQ         เสาอมไส้ซุงไม้เลื่อยและซุงไม้บาง  Export   Import 
  44039910 001/MTQ           ประดู่  Export   Import 
  44039910 002/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดง  Export   Import 
  44039910 003/MTQ           กระบาก  Export   Import 
  44039910 004/MTQ           เต็งและรัง  Export   Import 
  44039910 005/MTQ           ตะเคียน  Export   Import 
  44039910 006/MTQ           มะค่า  Export   Import 
  44039910 007/MTQ           ยางพารา  Export   Import 
  44039910 008/MTQ           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44039910 009/MTQ           กระถินยักษ์  Export   Import 
  44039910 010/MTQ           กระถินเทพา  Export   Import 
  44039910 011/MTQ           กระถินณรงค์  Export   Import 
  44039910 012/MTQ           ซ้อ  Export   Import 
  44039910 013/MTQ           สะเดา  Export   Import 
  44039910 014/MTQ           สะเดาช้าง  Export   Import 
  44039910 015/MTQ           เลี่ยน  Export   Import 
  44039910 016/MTQ           มะฮอกกานี  Export   Import 
  44039910 017/MTQ           สนทะเล  Export   Import 
  44039910 018/MTQ           สนประดิพัทธ์  Export   Import 
  44039910 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44039990 /MTQ         อื่นๆ  Export   Import 
  44039990 001/MTQ           ประดู่  Export   Import 
  44039990 002/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดง  Export   Import 
  44039990 003/MTQ           กระบาก  Export   Import 
  44039990 004/MTQ           เต็งและรัง  Export   Import 
  44039990 005/MTQ           ตะเคียน  Export   Import 
  44039990 006/MTQ           มะค่า  Export   Import 
  44039990 007/MTQ           ยางพารา  Export   Import 
  44039990 008/MTQ           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44039990 009/MTQ           กระถินยักษ์  Export   Import 
  44039990 010/MTQ           กระถินเทพา  Export   Import 
  44039990 011/MTQ           กระถินณรงค์  Export   Import 
  44039990 012/MTQ           ซ้อ  Export   Import 
  44039990 013/MTQ           สะเดา  Export   Import 
  44039990 014/MTQ           สะเดาช้าง  Export   Import 
  44039990 015/MTQ           เลี่ยน  Export   Import 
  44039990 016/MTQ           มะฮอกกานี  Export   Import 
  44039990 017/MTQ           สนประดิพัทธ์  Export   Import 
  44039990 017/MTQ           สนทะเล  Export   Import 
  44039990 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
4404     ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้วและไม้เสาหลักที่เสี้ยมปลาย แต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึงไม่ดัด หรือยังไม่ทําอย่างอื่นเหมาะสําหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือหรือผลิตของที่คล้ายกัน ชิบวูดและของที่คล้ายก  Export   Import 
  44041000 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  440420 /KGM     - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน  Export   Import 
  44042000 001/KGM           ยูคาลิปตัส  Export   Import 
  44042000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4405     ฝอยไม้และผงไม้  Export   Import 
  44050000 000/KGM           ฝอยไม้และผงไม้  Export   Import 
4406     ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง  Export   Import 
  44061000 000/MTQ           ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใดๆ  Export   Import 
  44069000 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
4407     ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  440710 /MTQ     - ไม้จําพวกสน  Export   Import 
  44071000 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44071000 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440721 /MTQ     - - มาอกกานี (จําพวกสเวียทีเนีย)  Export   Import 
            ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 1 ในตอนนี้    
  44072100 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072100 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440722 /MTQ     - - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา  Export   Import 
  44072200 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072200 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440725 /MTQ     ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา  Export   Import 
  44072510 /MTQ         ดาร์กเรดเมอแรนติไลต์เรดเมอแรนติ  Export   Import 
  44072510 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072510 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072520 /MTQ         เมอแรนติบาเคา  Export   Import 
  44072520 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072520 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440726 /MTQ     - - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา เยลโลว์เมอแรนติและอลัน  Export   Import 
  44072600 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072600 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440727 /MTQ     - - ซาเพลลิ  Export   Import 
  44072700 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072700 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440728 /MTQ     - - ไอโรโค  Export   Import 
  44072800 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072800 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440729 /MTQ     อื่นๆ  Export   Import 
  44072911 000/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072919 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072921 000/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072929 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072931 000/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072939 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072941 000/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072949 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072951 000/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072959 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072961 /MTQ         ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072961 001/MTQ           ไม้สักตับ  Export   Import 
  44072961 002/MTQ           ไม้สักกระดาน  Export   Import 
  44072961 003/MTQ           ไม้สักแปรรูป  Export   Import 
  44072961 004/MTQ           ไม้สักดาดฟ้าเรือ  Export   Import 
  44072961 005/MTQ           ไม้สักอื่นๆ  Export   Import 
  44072969 /MTQ         อื่นๆ  Export   Import 
  44072969 001/MTQ           ไม้สักตับ  Export   Import 
  44072969 002/MTQ           ไม้สักกระดาน  Export   Import 
  44072969 003/MTQ           ไม้สักแปรรูป  Export   Import 
  44072969 004/MTQ           ไม้สักดาดฟ้าเรือ  Export   Import 
  44072969 005/MTQ           ไม้สักอื่นๆ  Export   Import 
  44072970 /MTQ          เต็งมาเลเซีย(จำพวกโชเรีย)  Export   Import 
  44072970 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072970 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072980 /MTQ         ไม้ชุมแพรก(จำพวกเฮอริเทียรา)  Export   Import 
  44072980 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072980 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44072991 000/MTQ           จองกอง(จำพวกแดกไทโลคลาดัส)และเมอร์เบา(จำพวกอินต์เซีย)ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072992 000/MTQ           จองกอง(จำพวกแดกไทโลคลาดัส)และเมอร์เบา(จำพวกอินต์เซีย)อื่นๆ  Export   Import 
  44072999 /MTQ         อื่นๆ  Export   Import 
  44072999 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44072999 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่นๆ    
  440791 /MTQ     - - โอ๊ก (จําพวกเคอร์คัส)  Export   Import 
  44079100 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079100 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440792 /MTQ     - - บีช (จําพวกฟากัส)  Export   Import 
  44079200 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079200 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440793 /MTQ     - - เมเปิล (จําพวกเอเซอร์)  Export   Import 
  44079300 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079300 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440794 /MTQ     - - เชอรี (จําพวกพรูนัส)  Export   Import 
  44079400 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079400 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440795 /MTQ     - - แอช (จําพวกฟราซินัส)  Export   Import 
  44079500 001/MTQ           ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079500 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  440799 /MTQ     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  44079900 001/MTQ           ประดู่ที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 002/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดงที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 003/MTQ           กระบากที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 004/MTQ           เต็งและรังที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 005/MTQ           ตะเคียนที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 006/MTQ           มะค่าที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 007/MTQ           ยางพาราที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 008/MTQ           อื่นๆที่ไสขัดหรือต่อปลาย  Export   Import 
  44079900 009/MTQ           ประดู่อื่นๆ  Export   Import 
  44079900 010/MTQ           ชิงชันหรือเกตุแดงอื่นๆ  Export   Import 
  44079900 011/MTQ           กระบากอื่นๆ  Export   Import 
  44079900 012/MTQ           เต็งและรังอื่นๆ  Export   Import 
  44079900 013/MTQ           ตะเคียนอื่นๆ  Export   Import 
  44079900 014/MTQ           มะค่าอื่นๆ  Export   Import 
  44079900 015/MTQ           ยางพาราอื่นๆ  Export   Import 
  44079900 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
4408     แผ่นไม้สําหรับทําไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการฝานลามิเนเต็ดวูด) แผ่นไม้สําหรับทําไม้อัดพลายวูด หรือแผ่นไม้สําหรับทําลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่นๆ และไม้อื่นๆ ที่เลื่อยตามยาว ฝาน หรือลอก จะไส ขัด ต่อริมหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน  Export   Import 
  440810 /KGM     ไม้จําพวกสน  Export   Import 
  44081010 000/KGM           แผ่นไม้ซีดาร์ชนิดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตดินสอรวมทั้งไม้สนแรดิเอตาชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตแผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง  Export   Import 
  44081030 000/KGM           แผ่นไม้วีเนียร์แผ่นหน้า  Export   Import 
  44081090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  44083100 000/KGM           ดาร์กเรดเมอแรนติไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา  Export   Import 
  440839 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44083910 000/KGM           แผ่นไม้เจลูตองชนิดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมผลิตดินสอ  Export   Import 
  44083990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  440890 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  44089000 001/KGM           แผ่นไม้สักวีเนียร์  Export   Import 
  44089000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4409     ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสําหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลายหรือหน้าไม้ ทําเป็นรูปทรง อย่างต่อเนื่อง (ทําเป็นลิ้น ร่อง บังใบ มุมเฉลียง ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทําให้มนหรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  44091000 000/KGM           ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  44092100 000/KGM           ไม้ไผ่  Export   Import 
  440929 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  44092900 001/KGM           ไม้สักกระดาน  Export   Import 
  44092900 002/KGM           ไม้สักอื่นๆ  Export   Import 
  44092900 003/KGM           ไม้ประดู่  Export   Import 
  44092900 004/KGM           ยางพารา  Export   Import 
  44092900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4410     แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว(โอเอสบี) และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นขี้กบอัด) ทําด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จําพวกไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึดอื่น ๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ทําด้วยไม้    
  441011 /KGM     - - แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)  Export   Import 
  44101100 001/KGM           ไม่ได้จัดทำหรือไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขัด  Export   Import 
  44101100 002/KGM           หุ้มผิวด้วยกระดาษที่อาบซึมด้วยเมลามีน  Export   Import 
  44101100 003/KGM           หุ้มผิวด้วยพลาสติกอัดเป็นชั้นที่ตกแต่งแล้ว  Export   Import 
  44101100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441012 /KGM     - - แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)  Export   Import 
  44101200 001/KGM           ไม่ได้จัดทำหรือไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขัด  Export   Import 
  44101200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441019 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  44101900 001/KGM           ไม่ได้จัดทำหรือไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขัด  Export   Import 
  44101900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  44109000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4411     ไฟเบอร์บอร์ดที่ทําด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จําพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)    
  441112 /KGM     - - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44111200 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่งโดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44111200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441113 /KGM     - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44111300 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่งโดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44111300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441114 /KGM     - - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร  Export   Import 
  44111400 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่งโดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44111400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  441192 /KGM     - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  44119200 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่งโดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44119200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441193 /KGM     - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  44119300 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่งโดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44119300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441194 /KGM     - - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  44119400 001/KGM           ที่ไม่ตกแต่งโดยวิธีทางกลหรือไม่หุ้มผิว  Export   Import 
  44119400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4412     ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  441210 /MTQ     - ทําด้วยไม้ไผ่  Export   Import 
  44121000 001/MTQ           อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย1ในตอนนี้  Export   Import 
  44121000 002/MTQ           อื่นๆที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  44121000 003/MTQ           อย่างน้อยหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย1ในตอนนี้  Export   Import 
  44121000 004/MTQ           อื่นๆที่มีแผ่นชิ้นไม้อัดอย่างน้อยหนึ่งชั้น  Export   Import 
  44121000 090/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
  44123100 000/MTQ           อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย1ในตอนนี้  Export   Import 
  44123200 000/MTQ           อื่นๆที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน  Export   Import 
  44123900 000/MTQ           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  441294 /KGM     - - แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว  Export   Import 
  44129400 001/KGM           อย่างน้อยหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย1ในตอนนี้  Export   Import 
  44129400 002/KGM           อื่นๆที่มีแผ่นชิ้นไม้อัดอย่างน้อยหนึ่งชั้น  Export   Import 
  44129400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441299 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  44129900 001/KGM           อย่างน้อยหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย1ในตอนนี้  Export   Import 
  44129900 002/KGM           อื่นๆที่มีแผ่นชิ้นไม้อัดอย่างน้อยหนึ่งชั้น  Export   Import 
  44129900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  44130000 000/KGM           ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยมแผ่นแถบหรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์  Export   Import 
  44140000 000/KGM           กรอบไม้สำหรับรูปวาดรูปถ่ายกระจกเงาหรือสำหรับของที่คล้ายกัน  Export   Import 
4415     หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอกและบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทําด้วยไม้ แกนม้วนสายเคเบิลทําด้วยไม้ พัลเลต บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ ขนย้ายของทําด้วยไม้ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ทําด้วยไม้  Export   Import 
  44151000 000/KGM           หีบกล่องหีบโปร่งถังทรงกระบอกและบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกันรวมทั้งแกนม้วนสายเคเบิล  Export   Import 
  44152000 000/KGM           พัลเลตบ๊อกซ์พัลเลตและแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของรวมทั้งพัลเลตคอลลาร์  Export   Import 
4416     ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทําถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทําด้วยไม้ รวมถึงไม้ทําถัง  Export   Import 
  441600 /KGM     ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง  Export   Import 
  44160010 000/KGM           ไม้ทำถัง  Export   Import 
  44160090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4417     เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำรองเท้าและหุ่นอัดรองเท้าทำด้วยไม้  Export   Import 
  44170000 000/KGM           เครื่องมือตัวเครื่องมือด้ามเครื่องมือตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรงหุ่นทำรองเท้าและหุ่นอัดรองเท้าทำด้วยไม้  Export   Import 
4418     เครื่องประกอบอาคารทําด้วยไม้ และเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างรวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก  Export   Import 
  44181000 000/KGM           หน้าต่างหน้าต่างฝรั่งเศสและกรอบหน้าต่าง  Export   Import 
  44182000 000/KGM           ประตูกรอบประตูและธรณีประตู  Export   Import 
  44184000 000/KGM           ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต  Export   Import 
  44185000 000/KGM           กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก  Export   Import 
  44186000 000/KGM           เสาและคาน  Export   Import 
  44187100 000/KGM           สำหรับพื้นโมเสก  Export   Import 
  44187200 000/KGM           อื่นๆหลายชั้น  Export   Import 
  44187900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  441890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44189010 000/KGM           แผงไม้เซลลูล่าร์  Export   Import 
  44189090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  44190000 000/KGM           เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทำด้วยไม้  Export   Import 
4420     ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่อง สําหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของมีคมและของที่คล้ายกัน ทําด้วยไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่น ๆทําด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ 94  Export   Import 
  44201000 000/KGM           รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆทำด้วยไม้  Export   Import 
  442090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44209010 /KGM         เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่94  Export   Import 
  44209010 001/KGM           ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุกด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
  44209010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  44209090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  44209090 001/KGM           ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุกด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
  44209090 002/KGM           เครื่องเขิน  Export   Import 
  44209090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4421     ของอื่น ๆ ทําด้วยไม้  Export   Import 
  44211000 000/KGM           ไม้แขวนเสื้อ  Export   Import 
  442190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  44219010 000/KGM           หลอดม้วนด้ายกระสวยหลอดด้ายเย็บผ้าและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  44219020 000/KGM           ก้านไม้ขีด  Export   Import 
  44219030 000/KGM           หมุดไม้สำหรับตอกรองเท้า  Export   Import 
  44219040 000/KGM           ก้านลูกกวาดก้านไอศกรีมและช้อนไอศกรีม  Export   Import 
  44219070 000/KGM           พัดทั้งที่พับได้และพับไม่ได้โครงและด้ามของพัดดังกล่าวและส่วนประกอบของโครงและด้าม  Export   Import 
  44219080 000/KGM           ไม้จิ้มฟัน  Export   Import 
  44219091 000/KGM           เกียร์ม้าลาก  Export   Import 
  44219092 000/KGM           ลูกปัด  Export   Import 
  44219099 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import