ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
45     ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก  Export   Import 
4501     ไม้ก๊อกธรรมชาติ ยังไม่ได้จัดทําหรือจัดทําอย่างง่าย ๆ เศษไม้ก๊อกรวมทั้งไม้ก๊อกที่ทําให้แตก ทําเป็นเม็ดหรือที่บดแล้ว  Export   Import 
  45011000 000/KGM           ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่ายๆ  Export   Import 
  45019000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  45020000 000/KGM           ไม้ก๊อกธรรมชาติที่เอาเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆเป็นก้อนแผ่นแผ่นบางหรือแถบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส(รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือที่อุด)  Export   Import 
4503     ของทําด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ  Export   Import 
  45031000 000/KGM           จุกและที่อุด  Export   Import 
  450390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  45039000 001/KGM           เฉพาะไม้ก๊อกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทำลูกขนไก่โดยเฉพาะ  Export   Import 
  45039000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
4504     ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยึด) และของทําด้วยไม้ก๊อกอัด  Export   Import 
  45041000 000/KGM           ก้อนแผ่นแผ่นบางและแถบกระเบื้องรูปทรงใดก็ตามและแท่งทรงกระบอกตันรวมถึงแผ่นกลม  Export   Import 
  450490 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  45049000 001/KGM           ปะเก็น  Export   Import 
  45049000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import