ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
50     ไหม  Export   Import 
  50010000 000/KGM           รังไหมที่เหมาะสำหรับการสาวไหม  Export   Import 
  50020000 000/KGM           ไหมดิบ(ยังไม่เข้าเกลียว)  Export   Import 
5003     เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสําหรับการสาวไหมเศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทําด้วยไหม)  Export   Import 
  50030000 001/KGM           ไม่ได้สางหรือหวี  Export   Import 
  50030000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5004 /KGM           ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั้นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  50040000 000/KGM           ด้ายไหม(นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม)ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  5005 /KGM           ด้ายที่ปั้นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  50050000 000/KGM           ด้ายที่ปั่นจากเศษไหมไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  5006 /KGM           ด้ายไหมและด้ายที่ปั?นจากเศษไหม จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีกรวมทั้งไส้ตัวไหม    
  50060000 001/KGM           ไส้ตัวไหม  Export   Import 
  50060000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5007     ผ้าทอ ทําด้วยไหมหรือเศษไหม  Export   Import 
  500710 /KGM     ผ้าทอทำด้วยขี้ไหม  Export   Import 
  50071000 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยขี้ไหม  Export   Import 
  500720 /KGM     - ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม)ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  50072000 001/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  50072000 002/KGM           ทำด้วยเศษไหม(นอกจากขี้ไหม)  Export   Import 
  500790 /KGM     - ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  50079000 001/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  50079000 002/KGM           ทำด้วยเศษไหม(นอกจากขี้ไหม)  Export   Import