ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
55     เส้นใยสั้นประดิษฐ์  Export   Import 
5501     กลุ่มใยยาวสังเคราะห์  Export   Import 
  550110 /KGM     - ทําด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ  Export   Import 
  55011000 001/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้(ก)เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก(ข)หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55011000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  550120 /KGM     - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55012000 001/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้(ก)เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก(ข)หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55012000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  550130 /KGM     - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก  Export   Import 
  55013000 001/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้(ก)เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก(ข)หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55013000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55014000 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  550190 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  55019000 001/KGM           ทำด้วยอะซิเตท  Export   Import 
  55019000 002/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้(ก)เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก(ข)หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55019000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55020000 000/KGM           กลุ่มใยยาวเทียม  Export   Import 
  5503 /KGM           เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสําหรับการปั?นด้าย    
  55031100 000/KGM           ทำด้วยอรามิดส์  Export   Import 
  55031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55032000 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55033000 000/KGM           อะคริลิกหรือโมดาคริลิก  Export   Import 
  55034000 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  55039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5504 /KGM           เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสําหรับการปั?นด้าย    
  55041000 000/KGM           ทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  55049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5505     เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์)  Export   Import 
  55051000 000/KGM           ของเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  55052000 000/KGM           ของเส้นใยเทียม  Export   Import 
  5506 /KGM           เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสําหรับการปั?นด้าย    
  55061000 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
  55062000 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55063000 000/KGM           อะคริลิกหรือโมดาคริลิก  Export   Import 
  55069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5507 /KGM           เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสําหรับการปั?นด้าย    
  55070000 000/KGM           เส้นใยสั้นเทียมที่สางหวีหรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย  Export   Import 
5508     ด้ายเย็บทําด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  550810 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์  Export   Import 
  55081000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์  Export   Import 
  550820 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม  Export   Import 
  55082000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม  Export   Import 
5509     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55091100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55091200 000/KGM           ด้ายควบ(ด้ายเกลียว)หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
  55092100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55092200 000/KGM           ด้ายควบ(ด้ายเกลียว)หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
  55093100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55093200 000/KGM           ด้ายควบ(ด้ายเกลียว)หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
  55094100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55094200 000/KGM           ด้ายควบ(ด้ายเกลียว)หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
  55095100 000/KGM           ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  550952 /KGM     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55095200 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  550953 /KGM           - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  55095300 000/KGM           ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55095900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55096100 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  550962 /KGM           - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  55096200 000/KGM           ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55096900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55099100 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  550992 /KGM           - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  55099200 000/KGM           ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55099900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5510     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทําด้วยเส้นใยสั้นเทียมไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55101100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55101200 000/KGM           ด้ายควบ(ด้ายเกลียว)หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
  55102000 000/KGM           ด้ายอื่นๆผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  551030 /KGM           - ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  55103000 000/KGM           ด้ายอื่นๆผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55109000 000/KGM           ด้ายอื่นๆ  Export   Import 
5511     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทําด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  551110 /KGM     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55111000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ85ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  551120 /KGM     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55112000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ85โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  55113000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม  Export   Import 
5512     ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  55121100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55121900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55122100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55122900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55129100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55129900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5513 /KGM           ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่และน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร    
  55131100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  55131200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55131300 000/KGM           ผ้าทออื่นๆทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55131900 000/KGM           ผ้าทออื่นๆ  Export   Import 
  55132100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  551323 /KGM     - - ผ้าทออื่น ๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55132300 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55132300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55132900 000/KGM           ผ้าทออื่นๆ  Export   Import 
  55133100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  551339 /KGM     - - ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  55133900 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55133900 002/KGM           ผ้าทออื่นๆทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55133900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55134100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  551349 /KGM     - - ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  55134900 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55134900 002/KGM           ผ้าทออื่นๆทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55134900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  5514 /KGM           ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ?ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร    
  55141100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  55141200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  551419 /KGM     - - ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  55141900 001/KGM           ผ้าทออื่นๆทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55141900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55142100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  55142200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55142300 000/KGM           ผ้าทออื่นๆทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55142900 000/KGM           ผ้าทออื่นๆ  Export   Import 
  551430 /KGM     - ทําด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55143000 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  55143000 002/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55143000 003/KGM           ผ้าทออื่นๆทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55143000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55144100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายขัด  Export   Import 
  55144200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ทอลายสองแบบ3เส้นหรือแบบ4เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55144300 000/KGM           ผ้าทออื่นๆทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55144900 000/KGM           ผ้าทออื่นๆ  Export   Import 
5515     ผ้าทออื่น ๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์  Export   Import 
  55151100 000/KGM           ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55151200 000/KGM           ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55151300 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55151900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55152100 000/KGM           ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55152200 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55152900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  55159100 000/KGM           ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  551599 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  55159900 001/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55159900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5516     ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นเทียม  Export   Import 
  55161100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55161200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55161300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  55161400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  55162100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55162200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55162300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  55162400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  55163100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55163200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55163300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  55163400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  55164100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55164200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55164300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  55164400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  55169100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55169200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55169300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  551694 /KGM     - - พิมพ์  Export   Import 
  55169400 001/KGM           เศษที่เหลือของผ้าในตอนที่55  Export   Import 
  55169400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import