ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
56     แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและชนิดเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว  Export   Import 
5601     แวดดิ้งทําด้วยวัตถุทอและของทําด้วยแวดดิ้งดังกล่าวรวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก)ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป  Export   Import 
  560110 /KGM     - ผ้าอนามัยและแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สําหรับเด็กอ่อน และของใช้เพื่อการอนามัยที่คล้ายกันทําด้วยแวดดิ้ง  Export   Import 
  56011000 001/KGM           ผ้าอนามัยและแทมพอน  Export   Import 
  56011000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        แวดดิ้งและของอื่น ๆ ทําด้วยแวดดิ้ง    
  560121 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  56012100 001/KGM           แวดดิ้ง  Export   Import 
  56012100 002/KGM           ของทำด้วยแวดดิ้ง  Export   Import 
  560122 /KGM     ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  56012210 000/KGM           กลุ่มใยสำหรับก้นกรองบุหรี่  Export   Import 
  56012290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  56012290 001/KGM           แวดดิ้ง  Export   Import 
  56012290 002/KGM           ของทำด้วยแวดดิ้ง  Export   Import 
  560129 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  56012900 001/KGM           แวดดิ้ง  Export   Import 
  56012900 002/KGM           ของทำด้วยแวดดิ้ง  Export   Import 
  560130 /KGM     ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป  Export   Import 
  56013010 000/KGM           ฟล็อกทำด้วยเส้นใยโพลิอะไมด์  Export   Import 
  56013090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5602     สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  56021000 000/KGM           สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็มและผ้าที่ได้จากการยึดเส้นใยโดยกรรมวิธีสติชบอนดิงด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง  Export   Import 
  56022100 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  56022900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  56029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5603     ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  56031100 000/KGM           หนักไม่เกิน25กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56031200 000/KGM           หนักเกิน25กรัมต่อตารางเมตรแต่ไม่เกิน70กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56031300 000/KGM           หนักเกิน70กรัมต่อตารางเมตรแต่ไม่เกิน150กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56031400 000/KGM           หนักเกิน150กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56039100 000/KGM           หนักไม่เกิน25กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56039200 000/KGM           หนักเกิน25กรัมต่อตารางเมตรแต่ไม่เกิน70กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56039300 000/KGM           หนักเกิน70กรัมต่อตารางเมตรแต่ไม่เกิน150กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  56039400 000/KGM           หนักเกิน150กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
5604     ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  56041000 000/KGM           ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ดที่หุ้มด้วยสิ่งทอ  Export   Import 
  560490 /KGM     ด้ายสิ่งทออื่น ๆ (นอกจากด้ายทนแรงดึงสูง ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือทำด้วยวิสโคสเรยอน ที่อาบซึมหรือเคลือบ) และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  56049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  56050000 000/KGM           ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยจะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตามที่เป็นด้ายสิ่งทอหรือแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่54.04หรือ54.05ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้นแถบหรือเป็นผงหรือหุ้มด้วยโลหะ  Export   Import 
  56060000 000/KGM           ด้ายกิมพ์แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่54.04หรือ54.05ที่ทำแบบกิมพ์(นอกจากของตามประเภทที่56.05และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า)ด้ายเชนิลล์(รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์)และลูปเวลยาร์น  Export   Import 
  5607 /KGM           เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเป้ยหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม    
  56072100 000/KGM           เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ  Export   Import 
  56072900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  56074100 000/KGM           เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ  Export   Import 
  56074900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  56074900 001/KGM           ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆตามประเภทที่53.03  Export   Import 
  56074900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  560750 /KGM     ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ  Export   Import 
  56075010 000/KGM           ด้ายชนิดคอร์ดสำหรับสายพานรูปตัววีทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ผ่านกรรมวิธีด้วยรีซอร์ซินอลฟอร์มัลดีไฮด์ด้ายทำด้วยโพลิอะไมด์และโพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนวัดขนาดได้เกิน10,000เดซิเทกซ์ชนิดที่ใช้สำหรับทำสิ่งอัดกันรั่วที่เป็นสิ่งทอ(วัตถุอัดกันรั่ว)  Export   Import 
  56075090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  560790 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  56079010 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  56079020 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยอะบากา(ป่านมะนิลาหรือมูซาเทกซิไทลิสนี)หรือเส้นใยแข็งอื่นๆ  Export   Import 
  56079090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  56079090 001/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  56079090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5608     ตาข่ายแบบผูกปมทําด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆที่จัดทําแล้ว ทําด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
        ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์    
  560811 /KGM     - - ตาข่ายจับปลาที่จัดทําแล้ว  Export   Import 
  56081100 001/KGM           ทำด้วยไนลอน  Export   Import 
  56081100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  560819 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  56081920 000/KGM           ถุงตาข่าย  Export   Import 
  56081990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  560890 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  56089000 001/KGM           ตาข่ายที่เป็นผืนเป็นม้วนทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ชนิดคอร์เดจหรือชนิดโรป  Export   Import 
  56089000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  56090000 000/KGM           ของทำด้วยด้ายแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่54.04หรือ54.05และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ชนิดคอร์เดจชนิดโรปหรือเคเบิลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นๆ  Export   Import