ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
59     ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม  Export   Import 
5901     ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจําพวกอะมิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทําไว้สําหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับใน และผ้าแข็งที่คล้ายกันชนิดที่ใช้สําหรับทําพื้นทรงหมวก  Export   Import 
  59011000 000/KGM           ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเซียสชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  590190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  59019010 000/KGM           ผ้าลอกลาย  Export   Import 
  59019020 000/KGM           ผ้าใบที่ได้จัดทำไว้สำหรับระบายสี  Export   Import 
  59019090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5902     ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทําด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทําด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  590210 /KGM     ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ  Export   Import 
  59021010 000/KGM           แถบผ้าใบที่ปนยางกันครูดของยางนอก  Export   Import 
  59021090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  590220 /KGM     ทําด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  59022020 000/KGM           แถบผ้าใบที่ปนยางกันครูดของยางนอก  Export   Import 
  59022090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  590290 /KGM     ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  59029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5903     ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกนอกจากของตามประเภทที่ 59.02  Export   Import 
  59031000 000/KGM           ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์)  Export   Import 
  59032000 000/KGM           ด้วยโพลิยูรีเทน  Export   Import 
  590390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  59039010 000/KGM           ผ้าแคนวัสที่อาบซึมเคลือบหุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
  59039090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5904     พรมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทําโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  59041000 000/KGM           พรมน้ำมัน  Export   Import 
  59049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5905     สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ  Export   Import 
  59050000 000/KGM           สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ  Export   Import 
5906     ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่ 59.02  Export   Import 
  590610 /KGM     - แถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร  Export   Import 
  59061000 001/KGM           ผ้าเทปพันกันฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  59061000 002/KGM           เฉพาะเทปที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  59061000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  590691 /KGM     - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  59069100 001/KGM           เฉพาะเทปที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  59069100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  590699 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  59069910 000/KGM           แผ่นยางเหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล  Export   Import 
  59069990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  59069990 001/KGM           เฉพาะเทปที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  59069990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5907     ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ (นอกจากของตามประเภทที่ 59.01 ถึง 59.06) ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  590700 /KGM     ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ (นอกจากของตามประเภทที่ 59.01 ถึง 59.06) ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  59070010 000/KGM           ผ้าที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยน้ำมันหรือสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันเป็นหลัก  Export   Import 
  59070030 000/KGM           ผ้าสิ่งทอที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยสารทนไฟ  Export   Import 
  59070040 000/KGM           ผ้าที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยฟล็อกกำมะหยี่ซึ่งพื้นผิวทั้งหมดปกคลุมด้วยฟล็อกสิ่งทอ  Export   Import 
  59070050 000/KGM           ผ้าที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยไขทาร์บิทูเมนหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  59070060 000/KGM           ผ้าที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยสารอื่นๆ  Export   Import 
  59070090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5908     ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เตา เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับทำไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  590800 /KGM     ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เตา เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับทำไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  59080010 000/KGM           ไส้รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ  Export   Import 
  59080090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
5909     ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  590900 /KGM     ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  59090010 000/KGM           ท่อดับเพลิง  Export   Import 
  59090090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  59100000 000/KGM           สายพานส่งกำลังสายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานทำด้วยวัตถุทอจะอาบซึมเคลือบหุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
5911     ผลิตภัณฑ์และของที่ทําด้วยสิ่งทอ เพื่อใช้ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้  Export   Import 
  59111000 000/KGM           ผ้าสิ่งทอสักหลาดและผ้าทอบุด้วยสักหลาดที่เคลือบหุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยยางด้วยหนังฟอกหรือวัตถุอื่นๆชนิดที่ใช้กับเครื่องสางใยวัตถุทอและผ้าที่คล้ายกันชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆรวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยางสำหรับหุ้มแกนม้วนเส้นด  Export   Import 
  59112000 000/KGM           ผ้าร่อนจะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  59113100 000/KGM           หนักน้อยกว่า650กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  59113200 000/KGM           หนักตั้งแต่650กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  59114000 000/KGM           ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกันรวมถึงที่ทำด้วยผมคน  Export   Import 
  591190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  59119010 000/KGM           สิ่งกันรั่วและปะเก็นทำด้วยสิ่งทอ  Export   Import 
  59119090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import