ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
60     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
6001     ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์” และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  600110 /KGM     ผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์”  Export   Import 
  60011010 000/KGM           ไม่ได้ฟอกและไม่ผ่านกรรมวิธีเมอร์เซอไรเซชัน  Export   Import 
  60011090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  600121 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  60012100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  60012200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  60012900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  600191 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  60019100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  600192 /KGM     ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  60019210 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  60019290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  600199 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  60019910 000/KGM           ไม่ได้ฟอกและไม่ผ่านกรรมวิธีเมอร์เซอไรเซชัน  Export   Import 
  60019990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6002     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01  Export   Import 
  60024000 000/KGM           ที่มีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ5ขึ้นไปโดยน้ำหนักแต่ไม่มีด้ายยาง  Export   Import 
  60029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6003     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30เซนติเมตรนอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรือ 60.02  Export   Import 
  60031000 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  600320 /KGM           - ทําด้วยฝ้าย    
  60032000 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  60033000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  60034000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  60039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6004     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30เซนติเมตรและมีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01  Export   Import 
  600410 /KGM     ที่มีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง  Export   Import 
  60041010 000/KGM           ที่มีด้ายยืดไม่เกินร้อยละ20โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60041090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  60049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6005     ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทําจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04  Export   Import 
  60052100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60052200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  60052300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  60052400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์    
  600531 /KGM     ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60053110 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิอีนเทเรฟทาเลตที่มีโพลีเอสเตอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  600532 /KGM     ย้อมสี  Export   Import 
  60053210 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิอีนเทเรฟทาเลตที่มีโพลีเอสเตอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  600533 /KGM     ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  60053310 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิอีนเทเรฟทาเลตที่มีโพลีเอสเตอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053390 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  600534 /KGM     พิมพ์  Export   Import 
  60053410 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิอีนเทเรฟทาเลตที่มีโพลีเอสเตอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053490 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  60054100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60054200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  60054300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  60054400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  600590 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  60059000 001/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  60059000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6006     ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  60061000 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  60062100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60062200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  60062300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  60062400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์    
  600631 /KGM     ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60063110 000/KGM           ตาข่ายเส้นใยไนลอนใช้เป็นวัตถุรองรับสำหรับกระเบื้องโมเสก  Export   Import 
  60063190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  600632 /KGM     ย้อมสี  Export   Import 
  60063210 000/KGM           ตาข่ายเส้นใยไนลอนใช้เป็นวัตถุรองรับสำหรับกระเบื้องโมเสก  Export   Import 
  60063290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  600633 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ถักด้วยด้ายสีต่างๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60063300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  600634 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ พิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60063400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  600641 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยเทียม ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  600642 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยเทียม ย้อมสี (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  600643 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ถักด้วยด้ายสีต่างๆ ทำด้วยเส้นใยเทียม (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  600644 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยเทียม พิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  60069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import