ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
61     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
6101     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.03  Export   Import 
  610120 /C62           - ทําด้วยฝ้าย    
  61012000 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61013000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61019000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6102     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.04  Export   Import 
  61021000 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610220 /C62           - ทําด้วยฝ้าย    
  61022000 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61023000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61029000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6103     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาวชุดหมี ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน กางเกงขาสั้น(นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61031000 000/C62           สูท  Export   Import 
        เครื่องแต่งตัวเป็นชุด    
  610322 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61032200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61032200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610323 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61032300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61032300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610329 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61032900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61032900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  61033100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610332 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61033200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61033200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610333 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61033300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61033300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610339 /C62     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61033910 /C62         ทำด้วยป่านรามีลินินหรือไหม  Export   Import 
  61033910 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61033910 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  61033990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  61033990 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61033990 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  61034100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610342 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61034200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61034200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610343 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61034300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61034300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610349 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61034900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61034900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6104     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
        สูท    
  610413 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61041300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61041300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610419 /C62     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61041920 /C62         ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61041920 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61041920 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61041990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  61041990 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61041990 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
        เครื่องแต่งตัวเป็นชุด    
  610422 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61042200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61042200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610423 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61042300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61042300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610429 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61042900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61042900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61043100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610432 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61043200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61043200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610433 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61043300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61043300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610439 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61043900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61043900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61044100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610442 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61044200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610443 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61044300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610444 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  61044400 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044400 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610449 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61044900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61044900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61045100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610452 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61045200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61045200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610453 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61045300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61045300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610459 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61045900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61045900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  61046100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  610462 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61046200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61046200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610463 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61046300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61046300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610469 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61046900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61046900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6105     เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  610510 /C62           - ทําด้วยฝ้าย    
  61051000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61051000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610520 /C62     ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61052000 002/C62           เสื้อเชิ้ตของเด็กชาย ทำด้วยฝ้าย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61052010 /C62         ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61052010 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61052010 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  61052020 /C62         ทำด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  61052020 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61052020 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610590 /C62     - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61059000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61059000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6106     เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  610610 /C62           - ทําด้วยฝ้าย    
  61061000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61061000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610620 /C62     - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61062000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61062000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610690 /C62     - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61069000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61069000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6107     กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  610711 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61071100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61071200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61071900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
        ไนท์เชิ้ต และพิจามา    
  610721 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61072100 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61072100 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610722 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61072200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61072200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610729 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61072900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  61072900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  610791 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61079100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61079900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6108     ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟกางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเชย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61081100 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  610819 /C62     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61081920 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  61081930 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61081990 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  610821 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61082100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61082200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61082900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
        ชุดนอนยาว และพิจามา    
  610831 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61083100 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61083100 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610832 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61083200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61083200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610839 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61083900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  61083900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  610891 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61089100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61089200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61089900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6109     ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต และเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  610910 /C62           ทําด้วยฝ้าย    
  61091010 000/C62           สำหรับบุรุษหรือเด็กชาย  Export   Import 
  61091020 000/C62           สำหรับสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  610990 /C62     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61099010 000/C62           สำหรับบุรุษหรือเด็กชายทำด้วยป่านรามีลินินหรือไหม  Export   Import 
  61099020 000/C62           สำหรับบุรุษหรือเด็กชายทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  61099090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
6110     เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61101100 000/C62           ทำด้วยขนแกะ  Export   Import 
  61101200 000/C62           ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์  Export   Import 
  61101900 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  611020 /C62           - ทําด้วยฝ้าย    
  61102000 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61103000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61109000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6111     เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  611120 /KGM           - ทําด้วยฝ้าย    
  61112000 001/KGM           เฉพาะส่วนประกอบของสต็อกกิ้งเว้นแต่ส่วนประกอบของถุงเท้า  Export   Import 
  61112000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611130 /KGM     - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61113000 001/KGM           เฉพาะส่วนประกอบของสต็อกกิ้งเว้นแต่ส่วนประกอบของถุงเท้า  Export   Import 
  61113000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611190 /KGM     - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61119000 001/KGM           เฉพาะส่วนประกอบของสต็อกกิ้งเว้นแต่ส่วนประกอบของถุงเท้า  Export   Import 
  61119000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6112     ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  611211 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61121100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61121200 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61121900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  61122000 000/KGM           ชุดสกี  Export   Import 
  61123100 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61123900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  61124100 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61124900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6113     เสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภทที่59.03 59.06 หรือ 59.07  Export   Import 
  611300 /KGM     เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 59.03 (ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก) 59.06 (ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากผ้าใบยางรถ ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูงฯ) หรือ 59.07 (ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ นอกจากข  Export   Import 
  61130010 000/KGM           ชุดสำหรับใส่ดำน้ำ  Export   Import 
  61130020 000/KGM           เสื้อผ้าชนิดที่ใช้เพื่อการป้องกันหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับคนงาน  Export   Import 
  61130090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  61130090 001/KGM           ของที่ทำด้วยผ้าอัดเป็นชั้นด้วยย่างเอ็กแพนเด็ดหรือโฟมยาง  Export   Import 
  61130090 002/KGM           เฉพาะชุดห้องกันรังสีชุดป้องกันการติดเชื้อและชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61130090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6114     เสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  611420 /KGM           - ทําด้วยฝ้าย    
  61142000 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  611430 /KGM     เสื้อผ้าอื่นๆ (นอกจากเสื้อผ้าที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 61.01 ถึง 61.13 เช่น เสื้อโค้ต เสื้อเชิ้ต สูท แจ็กเก็ต กางเกงขาวยาว กางเกงชั้นใน ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน พิจามา ทีเชิ้ต เจอร์ซี่ เสื้อผ้าเด็กเล็ก ชุดวอร์ม ชุดว่ายน้ำ เป็นต้น) ทำด้วยเส้นใยประดิษ  Export   Import 
  61143000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  61149000 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6115     ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่างๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสําหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือ แบบโครเชต์  Export   Import 
  611510 /KGM     - ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสําหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)  Export   Import 
  61151000 001/KGM           เฉพาะถุงน่องสำหรับรักษาเส้นเลือดขอดทำด้วยใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61151000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  61152100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า67เดซิเทกซ์  Export   Import 
  61152200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่67เดซิเทกซ์ขึ้นไป  Export   Import 
  611529 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61152910 000/KGM            ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61152990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611530 /KGM     ถุงเท้าอื่น ๆ สําหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  61153010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61153090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  611594 /KGM     - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  61159400 001/KGM           เฉพาะถุงเท้าถุงเท้าชนิดหุ้มข้อถุงสวมทับถุงเท้าและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159400 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611595 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61159500 001/KGM           เฉพาะถุงเท้าถุงเท้าชนิดหุ้มข้อถุงสวมทับถุงเท้าและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159500 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611596 /KGM     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61159600 001/KGM           เฉพาะถุงเท้าถุงเท้าชนิดหุ้มข้อถุงสวมทับถุงเท้าและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159600 002/KGM           เฉพาะถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอดทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61159600 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611599 /KGM     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  61159900 001/KGM           เฉพาะถุงเท้าถุงเท้าชนิดหุ้มข้อถุงสวมทับถุงเท้าและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61159900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6116     ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  611610 /KGM     ถุงมือทุกชนิดที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยพลาสติกหรือยาง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  61161000 000/KGM           ที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้มด้วยพลาสติกหรือยาง  Export   Import 
  61169100 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  611692 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  61169200 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  611693 /KGM     ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  61169310 000/KGM            ถุงมือสำหรับใส่ดำน้ำ  Export   Import 
  61169390 000/KGM            อื่นๆ  Export   Import 
  61169900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6117     ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทําแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  611710 /KGM     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  61171010 000/KGM            ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  61171090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611780 /KGM     ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ  Export   Import 
  61178011 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  61178019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  61178090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  61178090 001/KGM           เฉพาะปลอกรัดข้อมือข้อเข่าหรือข้อเท้า  Export   Import 
  61178090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  611790 /KGM     - ส่วนประกอบ  Export   Import 
  61179000 001/KGM           เฉพาะของดังต่อไปนี้(ก)สต็อกกิ้งและอันเดอร์สต็อกกิ้ง  Export   Import 
  61179000 002/KGM           เฉพาะของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น  Export   Import 
  61179000 003/KGM           เฉพาะนวมเสริมไหล่  Export   Import 
  61179000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import