ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
62     เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
6201     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกันของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.03  Export   Import 
  62011100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620112 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62011200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62011300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62011900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62019100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620192 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62019200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62019300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62019900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6202     เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภทที่ 62.04  Export   Import 
  62021100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620212 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62021200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62021300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62021900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62029100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620292 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62029200 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62029300 000/C62           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62029900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6203     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาวชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย  Export   Import 
  62031100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620312 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62031200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62031200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620319 /C62     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62031910 /C62         ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62031910 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62031910 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62031990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  62031990 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62031990 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
        เครื่องแต่งตัวเป็นชุด    
  620322 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62032200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62032200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620323 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62032300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62032300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620329 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62032900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62032900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62033100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620332 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62033200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62033200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620333 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62033300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62033300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620339 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62033900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62033900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62034100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620342 /C62           ทําด้วยฝ้าย    
  62034210 /C62         ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง  Export   Import 
  62034210 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034210 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  62034290 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  62034290 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034290 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620343 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62034300 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034300 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620349 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62034900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62034900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6204     สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  62041100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620412 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62041200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62041200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620413 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62041300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62041300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620419 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62041900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62041900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62041900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62042100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620422 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62042200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62042200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620423 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62042300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62042300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620429 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62042900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62042900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62042900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62043100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620432 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62043200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62043200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620433 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62043300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62043300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620439 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62043900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62043900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62043900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62044100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620442 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62044200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62044200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620443 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62044300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62044300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620444 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  62044400 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62044400 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620449 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62044900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62044900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62044900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62045100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620452 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62045200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62045200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620453 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62045300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62045300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620459 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62045900 001/C62           ของสตรีทำด้วยไหม  Export   Import 
  62045900 002/C62           ของสตรีทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62045900 003/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  62046100 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620462 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62046200 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62046200 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620463 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62046300 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62046300 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620469 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62046900 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62046900 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6205     เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย  Export   Import 
  620520 /C62           - ทําด้วยฝ้าย    
  62052000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62052000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620530 /C62     - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62053000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62053000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620590 /C62     - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62059000 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62059000 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
6206     เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  620610 /C62     - ทําด้วยไหมหรือเศษไหม  Export   Import 
  62061000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62061000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620620 /C62     เสื้อเบลาส์ เสื้อเชิ้ต และเสื้อเชิ้ตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62062000 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  620630 /C62           - ทําด้วยฝ้าย    
  62063000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62063000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620640 /C62     - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62064000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62064000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620690 /C62     - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62069000 001/C62           ของสตรี  Export   Import 
  62069000 002/C62           ของเด็กหญิง  Export   Import 
6207     เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย  Export   Import 
        กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ    
  620711 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62071100 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้สำหรับไส้เลื่อน  Export   Import 
  62071100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  620719 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62071900 001/C62           เฉพาะชนิดที่ใช้สำหรับไส้เลื่อน  Export   Import 
  62071900 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        ไนท์เชิ้ต และพิจามา    
  620721 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62072100 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62072100 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620722 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62072200 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62072200 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620729 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62072900 001/C62           ของบุรุษ  Export   Import 
  62072900 002/C62           ของเด็กชาย  Export   Import 
  620791 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62079100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  620799 /KGM      ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62079900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6208     เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิดสลิปกระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  62081100 000/C62           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62081900 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
        ชุดนอนยาว และพิจามา    
  620821 /C62           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62082100 001/C62           ทำด้วยฝ้ายของสตรี  Export   Import 
  62082100 002/C62           ทำด้วยฝ้ายของเด็กหญิง  Export   Import 
  620822 /C62     - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62082200 001/C62           ทำด้วยใยประดิษฐ์ของสตรี  Export   Import 
  62082200 002/C62           ทำด้วยใยประดิษฐ์ของเด็กหญิง  Export   Import 
  620829 /C62     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62082900 001/C62           ทำด้วยวัสดุอื่นๆของสตรี  Export   Import 
  62082900 002/C62           ทำด้วยวัสดุอื่นๆของเด็กหญิง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  620891 /KGM           ทําด้วยฝ้าย    
  62089110 000/KGM           ทำด้วยฝ้ายกางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ  Export   Import 
  62089190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  62089200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  620899 /KGM     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62089910 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62089990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6209     เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก  Export   Import 
  62091900 000/C62           ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นในของสตรีหรือเด็กหญิง ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากเส้นใยประดิษฐ์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  620920 /KGM           ทําด้วยฝ้าย    
  62092020 000/KGM           ทีเชิ้ตเชิร์ตพิจามาผ้าอ้อมและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62092090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  62092090 001/KGM           เฉพาะเสื้อผ้าทำด้วยผ้าไม่ทอชนิดที่ไม่อาบซึมหรือไม่เคลือบนอกจาก(ก)ชุดสกีแบบบุนวม(ข)ปาร์กาส์  Export   Import 
  62092090 002/KGM           เฉพาะของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  62092090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  620930 /KGM     ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  62093010 000/KGM           สูทกางเกงขายาวและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62093020 000/KGM           ทีเชิ้ตเชิร์ตพิจามาผ้าอ้อมและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62093030 000/KGM           ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  62093090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  62093090 001/KGM           เฉพาะเสื้อผ้าทำด้วยผ้าไม่ทอชนิดที่ไม่อาบซึมหรือไม่เคลือบนอกจาก(ก)ชุดสกีแบบบุนวม(ข)ปาร์กาส์  Export   Import 
  62093090 002/KGM           เฉพาะของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  62093090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  620990 /KGM     - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62099000 001/KGM           เฉพาะเสื้อผ้าทำด้วยผ้าไม่ทอชนิดที่ไม่อาบซึมหรือไม่เคลือบนอกจาก(ก)ชุดสกีแบบบุนวม(ข)ปาร์กาส์  Export   Import 
  62099000 002/KGM           เฉพาะของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  62099000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6210     เสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.0259.06 หรือ 59.07  Export   Import 
  621010 /KGM     ทําด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 หรือ 56.03  Export   Import 
  62101010 /KGM         เสื้อผ้าทำงานใช้เพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  62101010 001/KGM           เชิ๊ต  Export   Import 
  62101010 002/KGM           เฉพาะที่ทำด้วยผ้าไม่ทอชนิดที่ไม่อาบซึมหรือไม่เคลือบ  Export   Import 
  62101010 090/KGM           เสื้อผ้าอื่นๆ (นอกจากเสื้อเชิ้ต) ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 (ผ้าสักหลาด) หรือ 56.03 (ผ้าไม่ทอ) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62101090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  621020 /C62     เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6201.11 ถึง6201.19  Export   Import 
  62102010 000/C62           เสื้อผ้าทำงานใช้เพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  62102090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  621030 /C62     เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6202.11 ถึง6202.19  Export   Import 
  62103010 000/C62           เสื้อผ้าทำงานใช้เพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  62103090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  621040 /KGM     - เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย  Export   Import 
  62104000 001/KGM           เฉพาะเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันสารเคมีป้องกันรังสีเพื่อใช้สำหรับผจญเพลิงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหรือชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62104000 002/KGM           เฉพาะชุดประดาน้ำเวทสูทและชุดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62104000 003/KGM           เชิ๊ต  Export   Import 
  62104000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  621050 /KGM     - เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  62105000 001/KGM           เฉพาะเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันสารเคมีป้องกันรังสีเพื่อใช้สำหรับผจญเพลิงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหรือชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62105000 002/KGM           เฉพาะชุดประดาน้ำเวทสูทและชุดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62105000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6211     ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  62111100 000/KGM           ของบุรุษหรือเด็กชาย  Export   Import 
  62111200 000/KGM           ของสตรีหรือเด็กหญิง  Export   Import 
  62112000 000/KGM           ชุดสกี  Export   Import 
        เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย    
  621132 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62113200 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้ายถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62113200 002/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬาฟันดาบหรือมวยปล้ำ  Export   Import 
  62113200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  621133 /KGM     - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62113300 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้ายถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62113300 002/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬาฟันดาบหรือมวยปล้ำ  Export   Import 
  62113300 003/KGM           เฉพาะเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันสารเคมีป้องกันรังสีเพื่อใช้สำหรับผจญเพลิงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหรือชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62113300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  621139 /KGM     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62113900 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักด้วยด้ายถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวขึ้นไป  Export   Import 
  62113900 002/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬาฟันดาบหรือมวยปล้ำ  Export   Import 
  62113900 003/KGM           เฉพาะเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันสารเคมีป้องกันรังสีเพื่อใช้สำหรับผจญเพลิงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหรือชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62113900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  62114100 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  621142 /KGM           - - ทําด้วยฝ้าย    
  62114200 001/KGM           ทำด้วยฝ้ายเฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวชึ้นไป  Export   Import 
  62114200 002/KGM           ทำด้วยฝ้ายเฉพาะชุดสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62114200 003/KGM           ทำด้วยฝ้ายผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  621143 /KGM     ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  62114310 /KGM         ชุดเสื้อกาวน์  Export   Import 
  62114310 001/KGM           ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114310 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  62114390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  62114390 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวชึ้นไป  Export   Import 
  62114390 002/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62114390 003/KGM           เฉพาะเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันสารเคมีป้องกันรังสีเพื่อใช้สำหรับผจญเพลิงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหรือชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114390 004/KGM           ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114390 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  621149 /KGM     - - ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  62114900 001/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬายูโดชนิดที่ถักทั้งตัวหรือตั้งแต่บริเวณเอวชึ้นไป  Export   Import 
  62114900 002/KGM           เฉพาะชุดสำหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  62114900 003/KGM           เฉพาะเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันสารเคมีป้องกันรังสีเพื่อใช้สำหรับผจญเพลิงที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหรือชุดป้องกันที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114900 004/KGM           ผ้าโสร่งและสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  62114900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6212     เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกันรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  621210 /KGM     เครื่องยกทรง  Export   Import 
  62121010 000/KGM           เครื่องยกทรงทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62121090 000/KGM           เครื่องยกทรงทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  621220 /KGM     เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก  Export   Import 
  62122010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62122090 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  621230 /KGM     คอร์ซีเลตต์  Export   Import 
  62123010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62123090 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  621290 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  62129010 /KGM         ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62129010 001/KGM           เฉพาะเข็มขัดยูโด  Export   Import 
  62129010 002/KGM           เฉพาะของดังต่อไปนี้(ก)เครื่องรัดทรงเสื้อยืดชั้นในทั้งตัว(บอดี้สูท)และที่คล้ายกัน(ข)ส่วนประกอบเครื่องยกทรงนอกจาก(1)สายเครื่องยกทรงที่ปรับได้หรือ(2)เครื่องยกทรงตะขอหลังปรับได้ประกอบด้วยยางยืดผ้าทอตาขอและตัวเกี่ยว(ค)ส่วนประกอบของเครื่องรัดทรงเครื่องรัดเอวแล  Export   Import 
  62129010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  62129090 /KGM         ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
  62129090 001/KGM           เฉพาะเข็มขัดยูโด  Export   Import 
  62129090 002/KGM           เฉพาะของดังต่อไปนี้(ก)เครื่องรัดทรงเสื้อยืดชั้นในทั้งตัว(บอดี้สูท)และที่คล้ายกัน(ข)ส่วนประกอบเครื่องยกทรงนอกจาก(1)สายเครื่องยกทรงที่ปรับได้หรือ(2)เครื่องยกทรงตะขอหลังปรับได้ประกอบด้วยยางยืดผ้าทอตาขอและตัวเกี่ยว(ค)ส่วนประกอบของเครื่องรัดทรงเครื่องรัดเอวแล  Export   Import 
  62129090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6213     ผ้าเช็ดหน้า  Export   Import 
  621320 /KGM           - ทําด้วยฝ้าย    
  62132000 000/KGM           ผ้าเช็ดหน้าทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  621390 /KGM     หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
  62139000 000/KGM           ผ้าเช็ดหน้าทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6214     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  621410 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยไหมหรือเศษไหม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62141000 000/C62           ทำด้วยไหมหรือเศษไหม  Export   Import 
  62142000 000/C62           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  621430 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62143000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  621440 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่หลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยเส้นใยเทียม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62144000 000/C62           ทำด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  621490 /C62     ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากไหมหรือเศษไหม ขนแกะหรือ ขนละเอียดของสัตว์ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62149000 000/C62           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6215     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต  Export   Import 
  621510 /KGM     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต ทำด้วยไหมหรือเศษไหม ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62151000 000/KGM           ทำด้วยไหมหรือเศษไหม  Export   Import 
  621520 /KGM     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62152000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  621590 /KGM     ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวัต ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากไหมหรือเศษไหม เส้นใยประดิษฐ์) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62159000 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ  Export   Import 
6216     ถุงมือทุกชนิด  Export   Import 
  621600 /PR     ถุงมือทุกชนิด ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62160010 000/PR           ถุงมือทุกชนิดใช้งานเพื่อการป้องกัน  Export   Import 
  62160091 000/PR           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  62160092 000/PR           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  62160099 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
6217     ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ นอกจากของตามประเภทที่ 62.12 ถึง 62.16 (เช่น เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าผูกคอ ถุงมือทุกชนิด เป็นต้น) รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประก  Export   Import 
  621710 /KGM     ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ นอกจากของตามประเภทที่ 62.12 ถึง 62.16 (เช่น เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าผูกคอ ถุงมือทุกชนิด เป็นต้น) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62171000 000/KGM           ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย  Export   Import 
  621790 /KGM     ส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากส่วนประกอบของของตามประเภทที่ 62.12 (เช่น เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง เป็นต้น) ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  62179000 001/KGM           เฉพาะของดังต่อไปนี้(ก)สายเครื่องยกทรงที่ปรับได้ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกายสตรี(ข)คอเสื้อและผ้านาบเสื้อหรือกระโปรงสำหรับใช้กับเครื่องแต่งกายสตรี(ค)ชุดประดาน้ำเวทสูทและของที่คล้ายกัน(ง)รองเท้า(จ)ผ้าเช็ดหน้า(ฉ)ส่วนประกอบที่ทำจากวัตถุไม่ทอของเสื้อผ้าที่ทำด้ว  Export   Import 
  62179000 002/KGM           เฉพาะของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นและคอเสื้อผ้าติดปลายแขนเสื้อและส่วนที่เป็นชิ้นหน้าของเสื้อเชิ้ตและของตามประเภท6211.31,6211.32,6211.33,หรือ6211.39  Export   Import 
  62179000 003/KGM           เฉพาะนวมเสริมไหล่  Export   Import 
  62179000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import