ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
64     รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
6401     รองเท้ากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทําด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติด หรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้ําหมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกันหรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน  Export   Import 
  640110 /PR           - รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย    
  64011000 000/PR           รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  64019200 000/PR           หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า  Export   Import 
  64019900 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
6402     รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้าทําด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  64021200 000/PR           รองเท้าสกีรองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรีและรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด  Export   Import 
  640219 /PR     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  64021900 001/PR           เฉพาะรองเท้าสำหรับกีฬามวยปล้ำ  Export   Import 
  64021900 090/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  640220 /PR     - รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบนประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยวิธีสวมเข้าด้วยกัน  Export   Import 
  64022000 001/PR           รองเท้าแตะ  Export   Import 
  64022000 090/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  640291 /PR     หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
  64029110 000/PR           รองเท้าดำน้ำ  Export   Import 
  64029190 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  640299 /PR     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  64029900 001/PR           รองเท้าแตะ  Export   Import 
  64029900 090/PR           อื่นๆ  Export   Import 
6403     รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทําด้วยยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทําด้วยหนังฟอก  Export   Import 
  64031200 000/PR           รองเท้าสกีรองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรีและรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด  Export   Import 
  640319 /PR     อื่น ๆ  Export   Import 
  64031910 000/PR           ประกอบติดด้วยตะปูยึดเกาะแบบต่างๆหรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  64031990 /PR         อื่นๆ  Export   Import 
  64031990 001/PR           เฉพาะรองเท้าสำหรับกีฬามวยปล้ำยกน้ำหนักหรือยิมนาสติก  Export   Import 
  64031990 090/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  64032000 000/PR           รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอกและส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาดข้ามหลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ทำด้วยหนังฟอก  Export   Import 
  640340 /PR           - รองเท้าอื่น ๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย    
  64034000 000/PR           รองเท้าอื่นๆที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย  Export   Import 
  64035100 000/PR           หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
  64035900 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  64039100 000/PR           หุ้มข้อเท้า  Export   Import 
  64039900 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
6404     รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทําด้วยยาง พลาสติก หนังฟอกหรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทําด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  640411 /PR           รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอลรองเท้ายิม รองเท้าสําหรับฝึกและรองเท้าที่คล้ายกัน    
  64041110 000/PR           ประกอบติดด้วยตะปูยึดเกาะแบบต่างๆหรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  64041190 /PR         อื่นๆ  Export   Import 
  64041190 001/PR           เฉพาะรองเท้าสำหรับกีฬามวยปล้ำยกน้ำหนักหรือยิมนาสติก  Export   Import 
  64041190 002/PR           เฉพาะรองเท้ากีฬาชนิดที่ใต้พื้นรองเท้าเป็นปุ่มหรือมีตะปูติด  Export   Import 
  64041190 090/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  640419 /PR     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  64041900 001/PR           รองเท้าแตะ  Export   Import 
  64041900 090/PR           อื่นๆ  Export   Import 
  640420 /PR     - - รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทําด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  64042000 001/PR           รองเท้าแตะ  Export   Import 
  64042000 090/PR           อื่นๆ  Export   Import 
6405     รองเท้าอื่น ๆ  Export   Import 
  64051000 000/PR           มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด  Export   Import 
  64052000 000/PR           มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  64059000 000/PR           อื่นๆ  Export   Import 
6406     ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม)พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้นและของที่คล้ายกัน รวมทั้งสนับแข้ง เครื่องหุ้มขาและของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  640610 /KGM     ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าวนอกจาก ชิ้นช่วยแรง  Export   Import 
  64061010 000/KGM           โลหะป้องกันหัวรองเท้า  Export   Import 
  64061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  64062000 000/KGM           พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  64069100 000/KGM           ทำด้วยไม้  Export   Import 
  640699 /KGM     ทําด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  64069911 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  64069912 000/KGM           ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  64069919 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  64069921 000/KGM           พื้นรองเท้าด้านใน  Export   Import 
  64069929 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  64069990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import