ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
65     เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import 
  6501 /KGM           ทรงหมวก ตัวหมวก และู๊ฮู้ด ทําด้วยสักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทําปีก รวมทั้งพลาโตและมังชอง (รวมถึงสลิตมังชอง) ทําด้วยสักหลาด    
  65010000 000/KGM           ทรงหมวกตัวหมวกและฮู๊ดทำด้วยสักหลาดไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีกรวมทั้งพลาโตและมังชอง(รวมถึงสลิตมังชอง)ทำด้วยสักหลาด  Export   Import 
  6502 /KGM           ทรงหมวก ที่สานหรือทําโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกันทําด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทําปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง    
  65020000 000/KGM           ทรงหมวกที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกันทำด้วยวัตถุใดก็ตามไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีกไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  65040000 000/KGM           หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกันทำด้วยวัตถุใดก็ตามจะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
6505     หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทําจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทําด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  65051000 000/KGM           ร่างแหคลุมผม  Export   Import 
  65059000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6506     เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  650610 /C62     เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย  Export   Import 
  65061010 000/C62           หมวกสำหรับคนขับรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  65061020 000/C62           หมวกนิรภัยในทางอุตสาหกรรมหมวกสำหรับนักผจญเพลิงไม่รวมถึงหมวกเกราะเหล็ก  Export   Import 
  65061030 000/C62           หมวกเกราะเหล็ก  Export   Import 
  65061090 000/C62           อื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  650691 /C62     - - ทําด้วยยางหรือพลาสติก  Export   Import 
  65069100 001/C62           เฉพาะหมวกสำหรับกีฬาโปโลน้ำ  Export   Import 
  65069100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  650699 /C62     ทําด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
  65069910 000/C62           ทำด้วยหนังเฟอร์  Export   Import 
  65069990 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  65069990 001/C62           เฉพาะหมวกสำหรับกีฬาโปโลน้ำ  Export   Import 
  65069990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  65070000 000/KGM           แถบรองขอบในซับในสิ่งหุ้มพื้นทรงหมวกโครงหมวกกระบังหน้าและแถบรัดคางสำหรับเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import