ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
66     ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้(วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
6601     ร่ม และร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวนและร่มที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  660110 /C62     - ร่มปักในสวน หรือร่มที่คล้ายกัน  Export   Import 
  66011000 001/C62           หุ้มด้วยกระดาษ  Export   Import 
  66011000 002/C62           หุ้มด้วยผ้าทอ  Export   Import 
  66011000 003/C62           หุ้มด้วยพลาสติก  Export   Import 
  66011000 090/C62           หุ้มด้วยวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  660191 /C62     - - ที่มีด้ามปรับความยาวได้  Export   Import 
  66019100 001/C62           หุ้มด้วยกระดาษ  Export   Import 
  66019100 002/C62           หุ้มด้วยผ้าทอ  Export   Import 
  66019100 003/C62           หุ้มด้วยพลาสติก  Export   Import 
  66019100 090/C62           หุ้มด้วยวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
  660199 /C62     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  66019900 001/C62           หุ้มด้วยกระดาษ  Export   Import 
  66019900 002/C62           หุ้มด้วยผ้าทอ  Export   Import 
  66019900 003/C62           หุ้มด้วยพลาสติก  Export   Import 
  66019900 090/C62           หุ้มด้วยวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
  66020000 000/C62           ไม้เท้าไม้เท้าที่เป็นที่นั่งแส้(วิป)แส้ขี่ม้าและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
6603     ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่งและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภทที่ 66.01 หรือ 66.02  Export   Import 
  66032000 000/KGM           โครงร่มรวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่  Export   Import 
  66034000 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยเทียม มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรือ 60.02  Export   Import 
  660390 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  66039010 000/KGM           สำหรับของตามประเภทที่66.01  Export   Import 
  66039020 000/KGM           สำหรับของตามประเภทที่66.02  Export   Import 
  66063290 000/KGM           ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้ยใยสังเคราะห์ ย้อมสี (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import