ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
68     ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน  Export   Import 
  68010000 000/KGM           หินปูถนนหินขอบถนนและหินปูพื้นทำด้วยหินธรรมชาติ(ยกเว้นหินชนวน)  Export   Import 
6802     หินที่ใช้ทําอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้าง ที่จัดทําแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของทําด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภทที่ 68.01 รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันทําด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่นรองรับหรือไม่ก็ตามรวมทั้งเม็ด ชิ้น และผงของหินธรรมชาติ(รวม  Export   Import 
  68021000 000/KGM           กระเบื้องลูกบาศก์และของที่คล้ายกันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)หรือไม่ก็ตามซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า7เซนติเมตรรวมทั้งเม็ดชิ้นและผงที่แต่งสีแล้ว  Export   Import 
  68022100 000/KGM           หินอ่อนทราเวอร์ทีนและอะลาบาสเตอร์  Export   Import 
  68022300 000/KGM           หินแกรนิต  Export   Import 
  680229 /KGM      หินอื่น ๆ  Export   Import 
  68022900 000/KGM           หินอื่นๆ  Export   Import 
  680291 /KGM     หินอ่อน ทราเวอร์ทีนและอะลาบาสเตอร์ ที่จัดทำแล้ว (ไม่เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ) ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภทที่ 68.01 (หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น)  Export   Import 
  68029100 000/KGM           หินอ่อนทราเวอร์ทีนและอะลาบาสเตอร์  Export   Import 
  68029200 000/KGM           หินอื่นๆที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต  Export   Import 
  68029300 000/KGM           หินแกรนิต  Export   Import 
  68029900 000/KGM           หินอื่นๆ  Export   Import 
  68030000 000/KGM           หินชนวนที่จัดทำแล้วและของทำด้วยหินชนวนหรือทำด้วยหินชนวนอัด  Export   Import 
6804     หินโม่ หินบด จานเจียระไนและของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สําหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทําด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัด หรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทําด้วยเซรามิก มีหรือไม่มี ส่วนประ  Export   Import 
  68041000 000/KGM           หินโม่และหินบดใช้สำหรับโม่สีบดหรือบดละเอียด  Export   Import 
        หินโม่ หินบดและจานเจียระไนอื่น ๆ และของที่คล้ายกัน    
  680421 /KGM     - - ทําด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด  Export   Import 
  68042100 001/KGM           จานเจียระไน  Export   Import 
  68042100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  680422 /KGM     - - ทําด้วยวัตถุขัดถูอย่างอื่นอัดหรือทําด้วยเซรามิก  Export   Import 
  68042200 001/KGM           จานเจียระไน  Export   Import 
  68042200 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  680423 /KGM     - - ทําด้วยหินธรรมชาติ  Export   Import 
  68042300 001/KGM           จานเจียระไน  Export   Import 
  68042300 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  68043000 000/KGM           หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ  Export   Import 
6805     ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทําด้วยวัตถุทอ กระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น ๆ จะตัดให้เป็นรูปทรง เย็บหรือจัดทําอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  68051000 000/KGM           ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยผ้าสิ่งทอเท่านั้น  Export   Import 
  680520 /KGM     ติดบนแผ่นรองรับที่ทําด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น  Export   Import 
  68052010 000/KGM           แผ่นกลมสำหรับขัด  Export   Import 
  68052090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  68053000 000/KGM           ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุอื่น  Export   Import 
6806     ใยขี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้งเอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย์ โฟมสแลกและวัตถุจําพวกแร่ชนิดเอกซ์แปนเด็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของที่ทําด้วยวัตถุจําพวกแร่ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียงหรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเ  Export   Import 
  68061000 000/KGM           ใยขี้แร่ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน(รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว)เป็นของกองแผ่นบางหรือเป็นม้วน  Export   Import 
  68062000 000/KGM           เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์เอกซ์แปนเด็ดเคลย์โฟมสแลกและวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แปนเต็ดที่คล้ายกัน(รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว)  Export   Import 
  68069000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6807     ของทําด้วยแอสฟัลต์หรือทําด้วยวัตถุที่คล้ายกัน(เช่น ปิโตรเลียมบิทูเมนหรือโคลทาร์พิตช์)  Export   Import 
  68071000 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  680790 /KGM     ของทำด้วยแอสฟัลต์ หรือทำด้วยวัตถุที่คล้ายกัน (เช่น ปิโตรเลียมบิทูเมนหรือโคลทาร์พิตซ์ เป็นต้น) เป็นรูปลักษณะอื่น (นอกจากเป็นม้วน)  Export   Import 
  68079000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6808     แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยมและของที่คล้ายกันที่ทำด้วยเส้นใยพืช ฟางหรือทำด้วยขี้กบ ชิ้นไม้ สะเก็ดไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้อื่นๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจำพวกแร่อื่นๆ  Export   Import 
  68080000 000/KGM           แผงแผ่นกระเบื้องก้อนเหลี่ยมและของที่คล้ายกันที่ทำด้วยเส้นใยพืชฟางหรือทำด้วยขี้กบชิ้นไม้สะเก็ดไม้ขี้เลื่อยหรือเศษไม้อื่นๆเกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ปลาสเตอร์หรือสารยึดจำพวกแร่อื่นๆ  Export   Import 
6809     ของทําด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก  Export   Import 
  68091100 000/KGM           ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น  Export   Import 
  680919 /KGM     แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้องและของที่คล้ายกันที่ไม่ได้ตกแต่ง ทำด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น (นอกจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง)  Export   Import 
  68091900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  680990 /KGM     ของอื่น ๆ  Export   Import 
  68099010 000/KGM           แบบหล่อทางทันตกรรมทำด้วยปลาสเตอร์  Export   Import 
  68099090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  68099090 001/KGM           เฉพาะแบบปลาสเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก  Export   Import 
  68099090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6810     ของทําด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทําด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  68101100 000/KGM           บล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง  Export   Import 
  681019 /KGM     กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน (นอกจากบล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง) ทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีตหรือทำด้วยหินเทียม  Export   Import 
  68101900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  68109100 000/KGM           องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา  Export   Import 
  68109900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6811     ของทําด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทําด้วยของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  681140 /KGM     ของทําด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทําด้วยของที่คล้ายกัน- ที่มีแอสเบสทอส  Export   Import 
  68114000 000/KGM           ที่มีแอสเบสทอส  Export   Import 
  68118100 000/KGM           แผ่นบางลูกฟูก  Export   Import 
  681182 /KGM     ของทําด้วยแอสเบสทอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทําด้วยของที่คล้ายกัน- - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่นๆ และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  68118200 000/KGM           แผ่นบางแผงกระเบื้องแบบอื่นๆและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  68118300 000/KGM           หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ  Export   Import 
  68118900 000/KGM           ของอื่นๆ  Export   Import 
6812     เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทําแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลักหรือมีแอสเบสทอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลักรวมทั้งของทําด้วยของผสมดังกล่าวหรือทําด้วยแอสเบสทอส(เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามป  Export   Import 
  681280 /KGM     ทําด้วยโครซิโดไลท์  Export   Import 
  68128010 000/KGM           เสื้อผ้าของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกายรองเท้าและเครื่องสวมศรีษะ;กระดาษมิลล์บอร์ดและสักหลาด;เส้นใยโครซิโดไลท์ที่จัดทำแล้ว;ของผสมที่มีโครซิโดไลท์เป็นหลักหรือมีโครซิโดไลท์กับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลักด้ายหรือเส้นด้ายด้ายชนิดคอร์ดและสตริงจะถักหรือไม่ก็ตามผ  Export   Import 
  68128090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  681291 /KGM      เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import 
  68129100 000/KGM           เสื้อผ้าของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกายรองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ  Export   Import 
  68129200 000/KGM           กระดาษมิลล์บอร์ดและสักหลาด  Export   Import 
  68129300 000/KGM           ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมทำด้วยเส้นใยแอสเบสทอสอัดเป็นแผ่นบางหรือม้วน  Export   Import 
  681299 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  68129910 000/KGM           เส้นใยแอสเบสทอสที่จัดทำแล้ว(นอกจากที่มีโครซิโดไลท์)ของผสมที่มีแอสเบสทอสเป็นหลัก(นอกจากที่มีโครซิโดไลท์)หรือมีแอสเบสทอส(นอกจากที่มีโครซิโดไลท์)กับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลักรวมทั้งด้ายหรือเส้นด้ายด้ายชนิดคอร์ดและสตริงจะถักหรือไม่ก็ตามผ้าทอหรือผ้าถักแบบ  Export   Import 
  68129990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6813     วัตถุเสียดทานและของทําด้วยวัตถุดังกล่าว (เช่น แผ่นบาง ม้วนแถบ เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แพ็ด) ยังไม่ได้ติดตั้ง สําหรับใช้กับเบรก คลัช หรือของที่คล้ายกัน ที่มีแอสเบสทอส มีสารจําพวกแร่อื่น ๆ หรือมีเซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  681320 /KGM      ที่มีแอสเบสทอส  Export   Import 
  68132000 000/KGM           ที่มีแอสเบสทอส  Export   Import 
  68138100 000/KGM           ผ้าเบรกและแพ็ด  Export   Import 
  68138900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6814     ไมกาที่จัดทําแล้ว และของทําด้วยไมกา รวมถึงไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ทําขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับที่เป็นกระดาษกระดาษแข็งหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  68141000 000/KGM           แผ่นแผ่นบางและแถบทำด้วยไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  68149000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6815     ของทําด้วยหินหรือสารจําพวกแร่อื่นๆ (รวมถึงเส้นใยคาร์บอนของทําด้วยเส้นใยคาร์บอน และของทําด้วยถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  681510 /KGM           ของทําด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า    
  68151010 000/KGM           ด้ายหรือเส้นด้าย  Export   Import 
  68151020 000/KGM           อิฐก้อนเหลี่ยมสำหรับปูพื้นกระเบื้องปูพื้นและของที่ใช้ในการก่อสร้างที่คล้ายกัน  Export   Import 
  68151090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  68152000 000/KGM           ของทำด้วยถ่านพีต  Export   Import 
        ของอื่น ๆ    
  681591 /KGM     - - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์หรือโครไมต์  Export   Import 
  68159100 001/KGM           เฉพาะอิฐแท่งกระเบื้องที่ทนไฟวัตถุสำหรับก่อสร้างชนิดทนไฟที่คล้ายกันชนิดฟิวสต์คาสท์  Export   Import 
  68159100 002/KGM           เฉพาะอิฐแท่งกระเบื้องที่ทนไฟวัตถุสำหรับก่อสร้างชนิดทนไฟที่คล้ายกันชนิดอื่นหรือมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประเภทที่69.03  Export   Import 
  68159100 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  681599 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  68159900 001/KGM           ครกและสาก  Export   Import 
  68159900 002/KGM           เฉพาะอิฐแท่งกระเบื้องที่ทนไฟวัตถุสำหรับก่อสร้างชนิดทนไฟที่คล้ายกันชนิดฟิวสต์คาสท์  Export   Import 
  68159900 003/KGM           เฉพาะอิฐแท่งกระเบื้องที่ทนไฟวัตถุสำหรับก่อสร้างชนิดทนไฟที่คล้ายกันชนิดอื่นหรือที่มีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประเภทที่69.03  Export   Import 
  68159900 004/KGM           เฉพาะเวเฟอร์หรือไดร์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรรวมซึ่งมีเนื้อสารเป็นซิลิคอนร้อยละ99และอาจฉาบด้านด้วยทองหรืออะลูมิเนียมที่ไม่ได้ผ่านโปรแกรมวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  68159900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import