ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
69     ผลิตภัณฑ์เซรามิก  Export   Import 
  69010000 000/KGM           อิฐบล็อกกระเบื้องและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆทำด้วยดินซากหอย(เช่นคีเซลกูหร์ทริโพไลต์หรือไดอะทอไมต์)หรือทำด้วยดินทรายที่คล้ายกัน  Export   Import 
6902     อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน สําหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทําด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน  Export   Import 
  69021000 000/KGM           มีธาตุแมกนีเซียมแคลเซียมหรือโครเมียมในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์แคลเซียมออกไซด์หรือโครมิกออกไซด์อย่างเดียวหรือรวมกันมากกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69022000 000/KGM           มีอะลูมินาหรือมีซิลิกาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69029000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6903     ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่นๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้า เตาอบ หัวฉีดปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอมโลหะมีค่า หลอดหรือท่อ ปลอกและเส้น) นอกจากของทําด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน  Export   Import 
  69031000 000/KGM           ที่มีกราไฟต์หรือมีคาร์บอนอื่นๆหรือมีของผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69032000 000/KGM           ที่มีอะลูมินาหรือของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินาและซิลิกามากกว่าร้อยละ50โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  69039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6904     อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  69041000 000/C62           อิฐก่อสร้าง  Export   Import 
  69049000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6905     กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทางสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ สําหรับใช้ในการก่อสร้าง  Export   Import 
  69051000 000/KGM           กระเบื้องมุงหลังคา  Export   Import 
  690590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  69059010 000/KGM           อิฐที่ใช้บุด้านในสำหรับเครื่องหม้อบด  Export   Import 
  69059090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  69060000 000/KGM           หลอดหรือท่อท่อนำรางและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อหรือที่เป็นเซรามิก  Export   Import 
6907     กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  690710 /MTK     - กระเบื้อง ลูกบาศก์และของที่คล้ายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า7 เซนติเมตร  Export   Import 
  69071000 001/MTK           กระเบื้องโมเสค  Export   Import 
  69071000 090/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  69079000 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
6908     กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนัง ที่เป็น เซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  690810 /MTK     - กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า7 เซนติเมตร  Export   Import 
  69081000 001/MTK           กระเบื้องโมเสค  Export   Import 
  69081000 090/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
  690890 /MTK     อื่น ๆ  Export   Import 
  69089010 000/MTK           กระเบื้องที่มีสีเดียว  Export   Import 
  69089090 000/MTK           อื่นๆ  Export   Import 
6909     ผลิตภัณฑ์เซรามิกสําหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมีหรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สําหรับลําเลียงหรือบรรจุของ  Export   Import 
  69091100 000/KGM           ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด(ไชน่า)  Export   Import 
  69091200 000/KGM           ของที่มีความแข็งเทียบเท่า9หรือมากกว่าตามสเกลของโมส์  Export   Import 
  69091900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  69099000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6910     อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ บิเดโถส้วม โถชักโครก โถปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก  Export   Import 
  69101000 000/KGM           ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด(ไชน่า)  Export   Import 
  69109000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6911     เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆและของใช้ในห้องน้ำ ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69111000 000/KGM           เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว  Export   Import 
  69119000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6912     เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆและของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69120000 001/KGM           เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว  Export   Import 
  69120000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  6913 /KGM           รูปปั่นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก    
  691310 /KGM     - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)  Export   Import 
  69131000 001/KGM           รูปปั้นขนาดเล็ก  Export   Import 
  69131000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  691390 /KGM     - อื่น ๆ  Export   Import 
  69139000 001/KGM           รูปปั้นขนาดเล็ก  Export   Import 
  69139000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
6914     ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ  Export   Import 
  69141000 000/KGM           ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด(ไชน่า)  Export   Import 
  69149000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import