ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
70     แก้วและเครื่องแก้ว  Export   Import 
  70010000 000/KGM           คูลเลตเศษแก้วอื่นๆและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆทำด้วยแก้วรวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน  Export   Import 
7002     แก้วทําเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตามประเภทที่70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อที่ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  70021000 000/KGM           ลูกกลม  Export   Import 
  70022000 000/KGM           เส้น  Export   Import 
        หลอดหรือท่อ    
  700231 /KGM           ทําด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟ?วส์ซิลิกาอื่น ๆ    
  70023110 000/KGM           สำหรับทำหลอดสูญญากาศ  Export   Import 
  70023190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  700232 /KGM     ทําด้วยแก้วอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5x106 ต่อองศาเคลวินที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง300 องศาเซลเซียส  Export   Import 
  70023210 000/KGM           สำหรับทำหลอดสูญญากาศ  Export   Import 
  70023290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  700239 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70023910 000/KGM           สำหรับทำหลอดสูญญากาศ  Export   Import 
  70023990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7003     แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสําหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  700312 /KGM     แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทําให้ทึบแสง ทําให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสําหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง  Export   Import 
  70031210 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70031220 000/KGM           อื่นๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมพื้นผ้า(รวมถึงที่ตัดมุม1มุมหรือ2มุมหรือ3มุมหรือ4มุม)  Export   Import 
  70031290 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  700319 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70031910 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70031990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70032000 000/KGM           แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลวด  Export   Import 
  70033000 000/KGM           โพรไฟล์  Export   Import 
  7004 /KGM           แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสําหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น    
  700420 /KGM     แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทําให้ทึบแสง ทําให้สะท้อนแสงหรือมีชั้นผิวสําหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง  Export   Import 
  70042010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70042090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  700490 /KGM     แก้วอื่น ๆ  Export   Import 
  70049010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70049090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7005     โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสําหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น  Export   Import 
  700510 /KGM     แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด มีชั้นผิวสําหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง  Export   Import 
  70051010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70051090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  700521 /KGM     แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทําให้ทึบแสง ทําให้สะท้อนแสงหรือเพียงแต่ขัดผิว  Export   Import 
  70052110 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70052190 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  70052190 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70052190 001/KGM           เฉพาะกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70052190 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  700529 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70052910 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70052990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  70052990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70052990 001/KGM           เฉพาะกระจกที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
  70052990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  70053000 000/KGM           แก้วที่เสริมด้วยลวด  Export   Import 
7006     แก้วตามประเภทที่ 70.0370.04 หรือ 70.05 ที่ทําให้โค้งแต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่นๆ  Export   Import 
  700600 /KGM     แก้วตามประเภทที่ 70.03 (แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด) 70.04 (แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า) หรือ 70.05 (โฟลตกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน) ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมลหรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่น  Export   Import 
  70060010 000/KGM           แก้วเชิงทัศนศาสตร์(ออปติคัลกลาส)ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70060090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7007     กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)  Export   Import 
  700711 /KGM     มีขนาดและรูปทรงเหมาะสําหรับใช้กับยานบกอากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ  Export   Import 
  70071110 000/KGM           เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่87  Export   Import 
  70071120 000/KGM           เหมาะสำหรับอากาศยานหรือยานอวกาศในตอนที่88  Export   Import 
  70071130 000/KGM           เหมาะสำหรับหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนรางในตอนที่86  Export   Import 
  70071140 000/KGM           เหมาะสำหรับเรือหรือสิ่งก่อสร้างลอยน้ำในตอนที่89  Export   Import 
  700719 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70071910 000/KGM           เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  70071990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  700721 /KGM     มีขนาดและรูปทรงเหมาะสําหรับใช้กับยานบกอากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ  Export   Import 
  70072110 000/KGM           เหมาะสำหรับยานบกในตอนที่87  Export   Import 
  70072120 000/KGM           เหมาะสำหรับอากาศยานหรือยานอากาศในตอนที่88  Export   Import 
  70072130 000/KGM           เหมาะสำหรับหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนรางในตอนที่86  Export   Import 
  70072140 000/KGM           เหมาะสำหรับเรือหรือสิ่งก่อสร้างลอยน้ำในตอนที่89  Export   Import 
  700729 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70072910 000/KGM           เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  70072990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70080000 000/KGM           ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว  Export   Import 
7009     กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตามรวมถึงกระจกมองหลัง  Export   Import 
  70091000 000/KGM           กระจกมองหลังสำหรับยานบก  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  70099100 000/KGM           ไม่มีกรอบ  Export   Import 
  70099200 000/KGM           มีกรอบ  Export   Import 
  7010 /KGM           คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูลและภาชนะอื่นๆ ทําด้วยแก้วชนิดที่ใช้ลําเลียงหรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหลแก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝาและที่ป?ดอื่นๆ ทําด้วยแก้ว    
  70101000 000/KGM           แอมพูล  Export   Import 
  701020 /KGM           - จุก ฝาและที่ปิดอื่นๆ    
  70102000 000/KGM           จุกฝาและที่ปิดอื่นๆ  Export   Import 
  701090 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70109010 000/KGM           คาร์บอยและเดมิจอห์น  Export   Import 
  70109020 /KGM         ขวดและขวดแก้วขนาดเล็กสำหรับบรรจุปฏิชีวนะซีรัมและยาฉีดอื่นๆที่มีความจุไม่เกิน1ลิตร  Export   Import 
  70109020 001/KGM           เฉพาะขวดชนิดเนื้อแก้วเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวด้วยสารกันละลายของเนื้อแก้วที่มีความจุไม่เกิน0.03ลิตรสำหรับบรรจุยาฉีด  Export   Import 
  70109020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70109030 /KGM         ขวดสำหรับบรรจุของเหลวที่ให้ทางหลอดเลือดดำ  Export   Import 
  70109030 001/KGM           เฉพาะขวดชนิดเนื้อแก้วเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวด้วยสารกันละลายของเนื้อแก้วที่มีความจุ0.5ลิตรหรือ1ลิตรสำหรับบรรจุน้ำเกลือฉีดโลหิตปลัสมาหรือบรรจุยาที่ให้ทางเส้นเลือด  Export   Import 
  70109030 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70109090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  70109090 001/KGM           เฉพาะขวดชนิดเนื้อแก้วเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวด้วยสารกันละลายของเนื้อแก้วที่มีความจุ2ลิตรสำหรับบรรจุโลหิตหรือปลัสมา  Export   Import 
  70109090 002/KGM           Bottles of neutral glass or the surface coated withsubstance to prevent the melting of glass, of a capacityof 2L for blood or plasma  Export   Import 
  70109090 003/KGM           Bottles of neutral glass or the surface coated withsubstance to prevent the melting of glass, of a capacityof 0.5L or 1L for saline, blood, plasma, or medicamentswhich are injected into blood vein  Export   Import 
  70109090 004/KGM           Bottles of neutral glass or the surface coated withsubstance to prevent the melting of glass, of a capacityof not exceeding medicaments 0.03L for injectable  Export   Import 
  70109090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7011 /KGM           กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะดังกล่าวที่ทําด้วยแก้วไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟ?ตติ้ง) สําหรับใช้ทําหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คลฝ้ายกัน    
  701110 /KGM     สําหรับทําหลอดไฟฟ้า  Export   Import 
  70111010 000/KGM           ที่เป็นหลอดแก้วยาว  Export   Import 
  70111090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  701120 /KGM     สําหรับทําหลอดแคโทดเรย์  Export   Import 
  70112010 000/KGM           สำหรับทำหลอดโทรทัศน์  Export   Import 
  70112090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70119000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7013 /KGM           เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสํานักงาน ใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คลฝ้ายกัน(นอกจากของตามประเภทที่ 70.10 หรือ 70.18)    
  70131000 000/KGM           ทำด้วยแก้วเซรามิก  Export   Import 
        แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง, มีก้าน) นอกจากที่ทําด้วย แก้วเซรามิก    
  70132200 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70132800 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        แก้วเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกจากที่ทําด้วยแก้วเซรามิก    
  70133300 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70133700 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70134 /KGM           เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม)หรือใช้ในครัว นอกจากที่ทําด้วยแก้วเซรามิก    
  70134100 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70134200 000/KGM           ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน5x106ต่อองศาเคลวินที่อุณหภูมิระหว่าง0ถึง300องศาเซลเซียส  Export   Import 
  70134900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        เครื่องแก้วอื่น ๆ    
  70139100 000/KGM           ทำด้วยเลดคริสตัล  Export   Import 
  70139900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7014     เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทําด้วยแก้ว(นอกจากของตามประเภทที่ 70.15) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  701400 /KGM     เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภทที่ 70.15 เช่น กระจกนาฬิกา กระจกแว่นตา เป็นต้น) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์  Export   Import 
  70140010 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  70140090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7015     กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์ และกระจกที่คลฝ้ายกันกระจกแว่นตาชนิดธรรมดาหรือชนิดปรับสายตาที่โค้ง งอ กลวงหรือที่คลฝ้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวงและเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวงสําหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว  Export   Import 
  70151000 000/KGM           กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา  Export   Import 
  701590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70159010 000/KGM           กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์  Export   Import 
  70159090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7016     บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้องและของอื่น ๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่น ๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็น  Export   Import 
  70161000 000/KGM           ลูกบาศก์แก้วและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆจะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตามสำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน  Export   Import 
  70169000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7017     เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทําเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  701710 /KGM           ทําด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่น ๆ    
  70171010 000/KGM           ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ที่ออกแบบสำหรับเตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชันสำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  70171090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70172000 000/KGM           ทำด้วยแก้วอื่นๆที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน5X106ต่อองศาเคลวินที่อุณหภูมิระหว่าง0ถึง300องศาเซลเซียส  Export   Import 
  70179000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7018     ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียม หรือกึ่งรัตนชาติเทียมและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็น  Export   Import 
  701810 /KGM           - ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียมและแก้วทํา เป็นของขนาดเล็กที่คลฝ้ายกัน    
  70181000 000/KGM           ลูกปัดไข่มุกเทียมรัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียมและแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน  Export   Import 
  70182000 000/KGM           ลูกกลมแก้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1มิลลิเมตร  Export   Import 
  70189000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7019     ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของทําด้วยใยแก้ว (เช่น ดฝ้าย ผ้าทอ)  Export   Import 
        สไลเวอร์ สายใย ดฝ้ายและดฝ้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น    
  70191100 000/KGM           ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้นมีความยาวไม่เกิน50มิลลิเมตร  Export   Import 
  70191200 000/KGM           สายใย  Export   Import 
  701919 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70191910 000/KGM           ด้าย  Export   Import 
  70191990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        แผ่นบาง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ดและผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คลฝ้ายกัน    
  70193100 000/KGM           เสื่อ  Export   Import 
  70193200 000/KGM           แผ่นบาง(วอยล์)  Export   Import 
  701939 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70193910 000/KGM           ใยแก้วที่อาบซึมด้วยแอสฟัลต์หรือทาร์ที่ได้จากถ่านหินสำหรับห่อหุ้มท่อส่ง  Export   Import 
  70193990 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70194000 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยสายใย  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ    
  70195100 000/KGM           มีความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตร  Export   Import 
  70195200 000/KGM           ผ้าทอลายขัดมีความกว้างเกิน30เซนติเมตรหนักน้อยกว่า250กรัมต่อตารางเมตรทำด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นไม่เกิน136เทกซ์  Export   Import 
  70195900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  701990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  70199030 000/KGM           ถุงหรือท่อสำหรับรองรับการไถตัวเองสำหรับผู้ประสบภัยจากที่สูง  Export   Import 
  70199090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7020     ของอื่น ๆ ทําด้วยแก้ว  Export   Import 
        แบบหล่อทําด้วยแก้ว    
  702000 /KGM     ของอื่น ๆ ทําด้วยแก้ว- แบบหล่อทําด้วยแก้ว  Export   Import 
  70200011 000/KGM           สำหรับการผลิตของทำด้วยอะคริลิก  Export   Import 
  70200019 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  70200020 000/KGM           ท่อปฏิกิริยาและที่จับทำด้วยควอร์ตซ์ที่ออกแบบสำหรับเตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชันสำหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวนำ  Export   Import 
  70200090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import