ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
74     ทองแดงและของทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74010000 000/KGM           คอปเปอร์แมตต์รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์(พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์)  Export   Import 
  7402 /KGM           ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสําหรับการทําให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า    
  74020000 000/KGM           ทองแดงไม่บริสุทธิ์รวมทั้งแอโนดทองแดงสำหรับการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า  Export   Import 
7403     ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  74031100 000/KGM           แคโทดและส่วนของแคโทด  Export   Import 
  74031200 000/KGM           ท่อนที่ใช้ทำลวด  Export   Import 
  74031300 000/KGM           บิลเล็ต  Export   Import 
  74031900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74032100 000/KGM           โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก(ทองเหลือง)  Export   Import 
  74032200 000/KGM           โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก(ทองบรอนซ์)  Export   Import 
  74032900 000/KGM           ทองแดงเจืออื่นๆ(นอกจากมาสเตอร์แอลลอยตามประเภทที่74.05)  Export   Import 
  74040000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นทองแดง  Export   Import 
  74050000 000/KGM           มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง  Export   Import 
7406     ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง  Export   Import 
  74061000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา  Export   Import 
  74062000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลารวมทั้งเกล็ด  Export   Import 
7407     ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทําด้วยทองแดง  Export   Import 
  740710 /KGM     ทําด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  74071030 000/KGM           โพรไฟล์  Export   Import 
  74071090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  74071090 001/KGM           ท่อนและเส้น  Export   Import 
  74071090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74072100 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก(ทองเหลือง)  Export   Import 
  740729 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  74072900 001/KGM           ทำด้วยอัลลอยที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก  Export   Import 
  74072900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7408     ลวดทองแดง  Export   Import 
  740811 /KGM     ลวดทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์ มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 6 มิลลิเมตร  Export   Import 
  74081100 000/KGM           ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน6มิลลิเมตร  Export   Import 
  74081900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74082100 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก(ทองเหลือง)  Export   Import 
  74082200 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก(คิวโพรนิกเกิล)หรือโลหะเจือที่มีทองแดงนิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก(เงินนิกเกิล)  Export   Import 
  74082900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7409     แผ่น แผ่นบางและแถบ ทําด้วยทองแดง มีความหนาเกิน0.15 มิลลิเมตร  Export   Import 
  74091100 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  74091900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74092100 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  74092900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74093100 000/KGM           เป็นม้วน  Export   Import 
  74093900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74094000 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก(คิวโพรนิกเกิล)หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก(เงินนิกเกิล)  Export   Import 
  74099000 000/KGM           ทำด้วยทองแดงเจืออื่นๆ  Export   Import 
7410     ฟอยล์ทองแดง (จะพิมพ์ หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษกระดาษแข็ง พลาสติกหรือวัตถุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม)มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร  Export   Import 
  74101100 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  74101200 000/KGM           ทำด้วยทองแดงเจือ  Export   Import 
  74102100 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  74102200 000/KGM           ทำด้วยทองแดงเจือ  Export   Import 
7411     หลอดหรือท่อทําด้วยทองแดง  Export   Import 
  74111000 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  74112100 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก(ทองเหลือง)  Export   Import 
  74112200 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก(คิวโพรนิกเกิล)หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก(เงินนิกเกิล)  Export   Import 
  74112900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7412     อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอปลอกเลื่อน) ทําด้วยทองแดง  Export   Import 
  74121000 000/KGM           ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์  Export   Import 
  741220 /KGM     ทําด้วยทองแดงเจือ  Export   Import 
  74122010 000/KGM           ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก(ทองเหลือง)  Export   Import 
  74122090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  7413 /KGM           ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทําด้วยทองแดงไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า    
  74130000 000/KGM           ลวดเกลียวเคเบิลแถบถักและของที่คล้ายกันทำด้วยทองแดงไม่มีฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  7415 /KGM           ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทําด้วยทองแดง หรือทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปูควงสลักเกลียว แป?นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ํา สลักสลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และข    
  741510 /KGM     ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขาและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  74151010 000/KGM           ตะปู  Export   Import 
  74151020 000/KGM           ตะปูสองขา  Export   Import 
  74151090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74152100 000/KGM           แหวนรอง(รวมถึงแหวนสปริง)  Export   Import 
  741529 /KGM     - - อื่น ๆ  Export   Import 
  74152900 001/KGM           หมุดย้ำ  Export   Import 
  74152900 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
        ของอื่น ๆ ที่มีเกลียว    
  741533 /KGM           ตะปูควง สลักเกลียวและแป้นเกลียว    
  74153310 000/KGM           ตะปูควง  Export   Import 
  74153320 000/KGM           สลักเกลียวและแป้นเกลียว  Export   Import 
  74153900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7418     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยทองแดง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสําหรับขัดหรือขัดถู ทําด้วยทองแดง เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทําด้วยทองแดง  Export   Import 
  74181100 000/KGM           ของที่ใช้ขัดหม้อแผ่นถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู  Export   Import 
  74181900 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74181900 001/KGM           ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74182000 000/KGM           เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
7419     ของอื่น ๆ ทําด้วยทองแดง  Export   Import 
  74191000 000/KGM           โซ่และส่วนประกอบของโซ่  Export   Import 
  74199100 000/KGM           ที่ได้จากการหล่อ“หล่อแบบ”ตอกพิมพ์หรือตีแต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  741999 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
  74199910 000/KGM           แอโนดสำหรับการชุบด้วยไฟฟ้าเครื่องผูกยึดสายพานเครื่องจักรอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเรือหรือยานน้ำอื่นๆ(ไม่รวมถึงใบจักรเรือตามประเภทที่84.85)อุปกรณ์วัดความจุ(นอกจากที่ใช้ตามบ้านเรือน)รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับท่อดับเพลิง  Export   Import 
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
  74199920 000/KGM           เรเซอวัวร์แท้งก์แว้ตและภาชนะที่คล้ายกันที่ไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วยมีความจุ300ลิตรหรือน้อยกว่ารวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆสำหรับท่ออ่อน  Export   Import 
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
  74199931 /KGM         สำหรับเครื่องจักร  Export   Import 
  74199931 001/KGM           ของที่มีลักษณะแบบผ้า  Export   Import 
  74199931 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74199939 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  74199939 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  74199939 001/KGM           ของที่มีลักษณะแบบผ้า  Export   Import 
  74199939 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
  74199940 000/KGM           สปริงทองแดง  Export   Import 
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
  74199950 000/KGM           หีบใส่บุหรี่หรือกล่องและของอื่นๆที่คล้ายกัน  Export   Import 
            ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง    
  74199990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  74199990 001/KGM           เฉพาะของที่มีลักษณะแบบผ้า  Export   Import 
  74199990 002/KGM           เฉพาะอุปกรณ์หุงต้มหรือทำความร้อนชนิดที่ใช้ตามครอบครัวไม่ใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  74199990 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import