ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
75     นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
7501     นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล  Export   Import 
  75011000 000/KGM           นิกเกิลแมตต์  Export   Import 
  75012000 000/KGM           นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆของโลหะกรรมทางนิกเกิล  Export   Import 
7502     นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขี้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  75021000 000/KGM           นิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75022000 000/KGM           นิกเกิลเจือ  Export   Import 
  75030000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล  Export   Import 
  75040000 000/KGM           ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล  Export   Import 
  75043000 001/KGM           เกล็ดตะกั่ว  Export   Import 
7505     ท่อน เส้น โพรไฟล์และลวด ทําด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  75051100 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75051200 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
  75052100 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75052200 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
7506     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทําด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  750610 /KGM     - ทําด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75061000 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  75061000 002/KGM           แผ่นแผ่นบางและแถบ  Export   Import 
  75061000 003/KGM           ฟอยล์  Export   Import 
  75061000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  750620 /KGM     - ทําด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
  75062000 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  75062000 002/KGM           แผ่นแผ่นบางและแถบ  Export   Import 
  75062000 003/KGM           ฟอยล์  Export   Import 
  75062000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7507     หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่นข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทําด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  75071100 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75071200 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
  75072000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ  Export   Import 
7508     ของอื่น ๆ ทําด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  750810 /KGM     - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรงและตาข่ายทําด้วยลวดนิกเกิล  Export   Import 
  75081000 001/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  75081000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  750890 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  75089030 000/KGM           สลักเกลียวและแป้นเกลียว  Export   Import 
  75089040 000/KGM           ของอื่นๆที่เหมาะสำหรับใช้ในอาคาร  Export   Import 
  75089090 000/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  75089090 001/KGM           ของอื่นๆ ที่ทำด้วยนิกเกิล (นอกจากของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตาข่ายทำด้วยลวดนิกเกิล) ชนิดที่ธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  75089090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  75091700 022/KGM           ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,550 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ เป็นม้วน ไม่ได้ทำไปมากกว่าการรีดเย็น (โคลด์รีดิวซ์) มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลล  Export   Import