ค้นหาHarmonize2007 / Harmonize2007 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
79     สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี  Export   Import 
7901     สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  79011100 000/KGM           ที่มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ99.99ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  79011200 000/KGM           ที่มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ99.99โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  79012000 000/KGM           สังกะสีเจือ  Export   Import 
  79020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี  Export   Import 
7903     ฝุนสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี  Export   Import 
  79031000 000/KGM           ฝุ่นสังกะสี  Export   Import 
  79039000 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7904     ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทําด้วยสังกะสี  Export   Import 
  79040000 001/KGM           สายโทรเลขหรือสายโทรศัพท์  Export   Import 
  79040000 002/KGM           ท่อนเส้นและโพรไฟล์  Export   Import 
  79040000 003/KGM           ลวด  Export   Import 
  79040000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7905     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี  Export   Import 
  790500 /KGM     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี  Export   Import 
  79050010 /KGM         แผ่นแผ่นบางและแถบ  Export   Import 
  79050010 001/KGM           แผ่นแผ่นบางและแถบ  Export   Import 
  79050010 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  79050020 /KGM         ฟอยล์  Export   Import 
  79050020 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  79050020 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
7907      Export   Import 
  790700 /KGM       Export   Import 
  79070030 000/KGM           รางน้ำที่ครอบสันหลังคากรอบช่องกระจกหลังคาและองค์ประกอบอื่นๆที่จัดทำแล้วสำหรับอาคาร  Export   Import 
  79070040 000/KGM           หลอดหรือท่อและอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ(เช่นข้อต่อข้องอปลอกเลื่อน)  Export   Import 
  79070090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  79070090 001/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  79070090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import